Oznamy

 1. Poriadok svätých omší:
  • U nás v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6:00, a 19:00, v piatok aj o 18:00 (za účasti detí) o 19:00(za účasti birmovancov); v sobotu o 6:30 a 19:00; v nedeľu o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00, 19:00;
  • na Mariánskej hore v nedeľu o  14:30;
  • v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9:00 a 11:00.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
 3. Poklona Sviatosti oltárnej: pondelok – piatok 7:30 – 15:45. Sviatosť zmierenia: pondelok – piatok 15:15 – 15:45.
 4. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej, v ostatné dni o 15:30 (vysielame ich prostredníctvom levoca.minoriti.sk); v Bazilike sv. Jakuba počas týždňa o 19:00, v soboty, nedele a sviatky o 18:50; na Mariánskej hore v nedele o 14:20.
 5. Dnes je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. V Bazilike sv. Jakuba bude o 10:00 vysluhovaná sviatosť birmovania 70 birmovancom. V našom chráme je to odpustová slávnosť. Slávnostnej svätej omši o 11:00 bude predsedať br. Juraj Mihály OFM z Prešova. Kázeň pre deti bude na svätej omši o 16:00.
 6. Dnes sa končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme modlitbu Anjel Pána.
 7. V pondelok je v našej františkánskej rodine sviatok Výročie posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi. Členovia Františkánskeho svetského rádu si obnovia rehoľné sľuby. Po svätej omši sa budeme modliť Františkánsky ruženec.
 8. V pondelok o 16:00 bude na Mariánskej hore sv. omša o Panne Márii, Matke Cirkvi. 10 min. pred svätou omšou bude májová pobožnosť.
 9. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 10. Od piatku do nedele sa v Spišskej Kapitule a jej okolí uskutočnia Dni Spišského Jeruzalema. Zahrňujú sväté omše, krížovú cestu, Noc kostolov, výstavy, terénne exkurzie, hrané scénky, koncert, recitál a iné. Podrobnosti nájdete na výveske.
 11. Na budúcu nedeľu o 17:00 Vás pozývame do nášho chrámu na koncert Gregoriánskeho chorálu „Sit laus plena“ v podaní Schola Minor z Bratislavy.
 12. Ján Zavacký, syn rodičov Jána a Petronely, rod. Dzurňákovej, bývajúci v Spišskom Hrhove, má byť 19.6.2021 vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Odporúčame ho do Vašich modlitieb.
 13. Minulú nedeľu sa v zbierke na katolícke masmédiá vyzbieralo 345 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 14. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok Výročie posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi
  • v stredu spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza
  • vo štvrtok sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
  • v nedeľu slávnosť Najsvätejšej Trojice

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *