Oznamy 6. veľkonočná nedeľa

 1. Poriadok svätých omší sa nemení:
  • U nás v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6:00, a 19:00, v piatok aj o 18:00 (za účasti detí) o 19:00 (za účasti birmovancov); v sobotu o 6:30 a 19:00; v nedeľu o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00, 19:00;
  • na Mariánskej hore v nedeľu o  14:30;
  • v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9:00 a 11:00.
   Naďalej platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
 3. Poklona Sviatosti oltárnej: pondelok – piatok 7:30 -15:45. Sviatosť zmierenia: pondelok – piatok 15:15 -15:45.
 4. Májové pobožnosti sú u násv soboty po rannej svätej, v ostatné dni o 15:30 (vysielame ich prostredníctvom levoca.minoriti.sk); v Bazilike sv. Jakuba počas týždňa o 19:00, v soboty, nedele a sviatky o 18:50; na Mariánskej hore v nedele o 14:20.
 5. Ďakujeme všetkým, ktorí sa včera pripojili ku kampani RE 246 iniciovanej Komisiou pre mládež našej diecézy. Bolo nás spolu 20 a na Mariánskej hore sme nazbierali 16 vriec odpadu.
 6. Dnes je deň matiek. Všetkým mamám ďakujeme a vyprosujeme hojné Božie požehnanie.
 7. V pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni. Ich obsahom sú modlitby za úrodu. Záväzný je jeden deň. My sa na tento úmysel budeme modliť v pondelok počas svätej omše o 15:50.
 8. V utorok počas svätej omše o 15:50 sa v kázni venujeme životu a učeniu sv. Antona v rámci Veľkej novény.
 9. Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú
  • u nás ako zvyčajne o 7:00 a 15:50;
  • v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00;
  • v gymnaziálnom kostole o 8:00 a 9:00;
  • na Mariánskej hore o 14:30 (o 14:00 posvätný ruženec).
 10. V piatok sa začneme modliť novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého a pred udeľovaním sviatosti birmovania v našej farnosti.
 11. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka. Dobrovoľníci sú vítaní.
 12. V sobotu bude v našej farnosti celodenná poklona. Sviatosť bude vyložená v bazilike sv. Jakuba po rannej sv. omši a odložená pol hodiny pred večernou sv. omšou.
 13. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
 14. Na stolíku pri vchode kostola Vám za odporúčaný príspevok 5 € ponúkame knihu biblických ružencových rozjímaní s názvom Hľa, Tvoja Matka.
 15. Liturgický kalendár
  • vo štvrtok slávnosť Nanebovstúpenie Pána
  • v piatok sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *