Oznamy 3. pôstna nedeľa

  1. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11.00 hod., v ostatné dni o 15.50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk Na tejto stránke Vám ponúkame aj Liturgiu domácej cirkvi na 3. pôstnu nedeľu.
  2. Prostredníctvom internetuVás pozývame aj na marcovú pobožnosť k svätému Jozefovi – v pondelok až sobotu o 15.35, v nedeľu o 10.45; okrem toho Vás v piatky a v nedele o 15.00 pozývame na krížové cesty.
  3. Vyšlo nové číslo Minoritského listu. Za dobrovoľný príspevok si ho môžete vziať zo stolíka vzadu v kostole.
  4. V jarnej zbierke na Spišskú katolícku charitu sa v našom chráme vyzbieralo 730 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  5. Pozývame vás zapojiť sa do pôstneho projektu s názvom Podeľme sa! Jedná sa o finančnú zbierku, ktorú organizuje Katolícke hnutie žien na Slovensku v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar. V minulosti sa tento projekt realizoval formou rozdávania pôstnej polievky a darovania finančného príspevku v cene odopretého druhého chodu. Tento rok sa z pandemických dôvodov podávanie pôstnej polievky neuskutoční, no možnosť finančne prispieť z odopretého jedla ostáva. Finančný výťažok plánujú organizátori použiť na poskytnutie ubytovania pre matky a rodiny v krajnej životnej núdzi s cieľom ochrániť každý počatý ľudský život. Zbierka trvá do 31.5. 2021. Príspevky možno zasielať na Bankový účet: SK50 1100 0000 0029 4001 6642.
  6. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8.30 do 15.30 (okrem času svätých omší o 11.00). V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší. Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
  7. Nakoľko brat Tomáš je odcestovaný, aj v tomto týždni sväté omše, ktorých úmysly sú uvedené pre jednotlivé dni ako tretie, bude slúžiť v daný deň mimo nášho kostola.
  8. Policajný zbor upozorňuje seniorov, ktorí potrebujú pomoc pri elektronickom sčítaní obyvateľov, aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojich bytov, ale aby požiadali o pomoc svojich blízkych, prípadne aby osobne alebo telefonicky oslovili kontaktné miesto obce/mesta. Celý text upozornenia nájdete nižšie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *