Mesiac: január 2021

Oznamy 2. nedeľa v období cez rok

 1. Nakoľko naďalej nie je možná účasť veriacich na svätých omšiach, sväté omše z nášho chrámu vysielame prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk v nedele o 11.00 hod., v ostatné dni o 15.50.
 2. Na našej internetovej stránke si môžete stiahnuť aj Liturgiu domácej cirkvi na 2. nedeľu v Cezročnom období, ako aj materiály na štvrté stretnutie v rámci 3. ročníka Diecéznej školy viery s témou: O Ježišovi Kristovi, druhá časť.
 3. V pondelok sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Na tento úmysel sa budeme modliť posvätný ruženec od 15.15, v nedeľu od 10.30. Môžete sa k nám pripojiť aj prostredníctvom priameho prenosu na našej stránke.  
 4. Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho slova. O 15.00 pozývame na Biblickú hodinu.
 5. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8.30 do 15.30 (okrem času svätých omší o 11.00).
 6. V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk
 7. Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší. Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 8. Liturgický kalendár
 • vo štvrtok spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice

Úmysly 17. – 24. január 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
17.1.2021Nedeľa11.00Ladislav


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Andreja s rodinou


11.00Milan


Sob. 23.1. 15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Gitku s rodinou
18.1.2021Pondelok15.50Anna a Jozef


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Mariána s rodinou


15.50manžel František a rodičia Ján a Mária
19.1.2021Utorok15.50Poďakovanie za 47 r. manželstva Františka a Márie


15.50Jozef a Rozália


15.50z rodiny Pagáčovej a Samekovej
20.1.2021Streda15.50Za duše v očistci


15.50Štefan


15.50Za novomanželov Martina a Simonu
21.1.2021Štvrtok15.50Ján a Vladimír


15.50svokrovci Ján a Katarína


15.50† manžel Ján
22.1.2021Piatok15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Vladimíra


15.50Viliam a † z rodiny


15.50Za zdravie a ochranu v práci pre Annu a Adama
23.1.2021Sobota15.50Za vyriešenie situácie rodiny Miroslavy v Božom pokoji


15.50Jozef, Zuzana, Jozef


15.50 (zo 17.1.)Za zdravie a Božie požehnanie pre Gitku s rodinou
24.1.2021Nedeľa11.00Za dar obrátenia pre Mareka


11.00Jozef


11.00Ladislav


Pon. 25.1. 15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a jej rodinu
Ako vysielať na YouTube z mobilu

Ako vysielať na YouTube z mobilu

Po zatvorení kostolov počas prvej vlny pandémie koronavírusu mi zo všetkých strán začali prichádzať správy, že tá a tá farnosť potrebuje na YouTube 1000 odberateľov, aby mohla vysielať naživo sväté omše a podobne. Vďaka spolubratom z Poľska som sa dostal k návodu, ako sa dá toto obmedzenie jednoducho prekonať. Preložil som ho do slovenčiny a pripájam nižšie.

Continue reading „Ako vysielať na YouTube z mobilu“

Úmysly 10. – 17. január 2021

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
10.1.2021Nedeľa11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu (okrúhle narod.) a pre celú rod.


11.00Za Božie požehnanie pre Františkánsky svetský rád


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Františka


Sobota 16.1.. 15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a jej rodinu
11.1.2021Pondelok15.50Helena


15.50Za duše, na ktoré si nik nespomína


15.50Marta, Eduard, AnnMáriaa
12.1.2021Utorok15.50z rodín Rákošová, Sopková, Novotná


15.50Jozef a Žofia


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Darinu s rodinou
13.1.2021Streda15.50Štefan, Margita a ich rodičia


15.50Štefan


15.50Za rodinu Jaroslava a Mariany
14.1.2021Štvrtok15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Iľašovú


15.50otec Ivan (1. výročie úmrtia)


15.50Prosba o uzdravenie v rodine Tarbajovej
15.1.2021Piatok15.50Prosba o pomoc a ochranu v podnikaní a poženanie pre zamestnancov


15.50Za Vieru, ktorá slávi 60. jubileum


15.50Za zdravie pre manžela Františka
16.1.2021Sobota15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Kristínu a jej rodinu


15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre mamku (87 rokov)


15.50 (z 10.1.)Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a jej rodinu
17.1.2021Nedeľa11.00Ladislav


11.00Za zdravie a Božie požehnanie pre Andreja s rodinou


11.00Milan


Sobota 23.1. 15.50Za zdravie a Božie požehnanie pre Gitku s rodinou

Oznamy Nedeľa Krstu Krista Pána

 1. Dnešnou nedeľou Krstu Krista Pána sa končí Vianočné obdobie a začína Obdobie cez rok, ktoré potrvá do Popolcovej stredy (17.2.2021). 
 2. Na našej stránke levoca.minoriti.sk si môžete stiahnuť Liturgiu domácej cirkvi na nedeľu Krstu Krista Pána, ktorú pripravil ThLic. Róbert Neupauer. Odporúčame Vám pomodliť sa ju v rodinách.
 3. Nakoľko naďalej nie je možná účasť veriacich na svätých omšiach, sväté omše z nášho chrámu vysielame prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk v nedele o 11.00 hod., v ostatné dni o 15.50.
 4. Sväté omše, ktorých úmysly sme prijali na 18.00 hod. nedieľ a sviatkov, odslúžime podľa možnosti v nasledujúci alebo v predchádzajúci deň o 15.50. Ostatné sväté omše sa snažíme slúžiť priebežne v daný deň, pre ktorý boli prijaté jednotlivé úmysly. Rozpis úmyslov je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 5. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8.30 do 15.30 (okrem času svätých omší o 11.00).
 6. V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk
 7. Liturgický kalendár
 • v sobotu spomienka sv. Berarda, kňaza, a spoločníkov, prvých františkánskych mučeníkov

Liturgia domácej cirkvi: Krst Krista Pána

Na stôl položte kríž alebo ikonu alebo obraz Sv. Rodiny a zažatú sviecu. Ďalej je možné pripraviť, svätenú vodu, krstnú(é) košieľku(y), krstnú(é) sviecu(e). V dnešný deň je vhodné si pripomenúť náš krst a to aj prostredníctvom fotografií či videa niektorého z členov rodiny, ktoré je možné si pozrieť vo voľnej chvíli. Taktiež je to príležitosť zapamätať si dátum vlastného krstu, alebo, ak je to možné, si ho zistiť. Tak ako si pamätáme dátum našich narodenín, mali by sme si ako kresťania pamätať aj dátum nášho duchovného znovuzrodenia sa z vody a Ducha Svätého.

Continue reading „Liturgia domácej cirkvi: Krst Krista Pána“

Liturgia domácej cirkvi: Zjavenie Pána

1. Úvodné obrady

Na stôl položte kríž alebo ikonu alebo obraz Sv. Rodiny, alebo Betlehem… a zažatú sviecu, svätenú vodu, kriedu. Skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede.

Continue reading „Liturgia domácej cirkvi: Zjavenie Pána“

Liturgia domácej cirkvi: 2. nedeľa po Narodení Pána „B“

1. Úvodné obrady

Na stôl položte kríž alebo ikonu alebo obraz Sv. Rodiny, alebo Betlehem… a zažatú sviecu. Skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede.

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
S: Amen.

V: V dnešnú nedeľu sa schádzame v kruhu našej rodiny, ktorá je „malou cirkvou“, a v nej je prítomný novonarodený Ježiš. Korona vírus nám opäť zatvoril bránu nášho kostola, no nedokázal zavrieť bránu našich sŕdc, ktoré chcú byť stále otvorené pre Ježiša. Tak ako Svätú rodinu, aj nás Ježiš zjednocuje a spája v našej rodine. Túži, aby sme počúvali jeho slovo, ďakovali mu, že prišiel na túto zem a chválili ho za všetky dary, ktoré nám dal v uplynulých dňoch. Na príhovor Panny Márie, našej nebeskej matky a na orodovanie sv. Jozefa, jej ženícha, chceme od dobrého Pána Boha vyprosovať našej rodine i všetkým rodinám a ľuďom dobrej vôle pokoj, lásku, radosť a zdravie tela i duše.Veď „Slovo sa telom stalo

S: a prebývalo medzi nami.“(Jn 1, 14)

V: Pane, najskôr ťa vo chvíli ticha prosíme o odpustenie našich previnení. Zhliadni vo svojom milosrdenstve na nás a odpusť nám naše hriechy.

Chvíľa ticha

V: Na znak vzájomného odpustenia si teraz dajme znak pokoja.
(Primeraným spôsobom a podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)

V: Nebeský Otče, ďakujeme ti za dar tvojho Syna Ježiša, ktorý sa stal človekom a bol nám podobný vo všetkom okrem hriechu. Prosíme ťa, aby sme ho dokázali prijať do našich sŕdc tak, ako ho prijala Panna Mária a Sv. Jozef, pretože len s ním a s jeho pomocou môžeme aj my víťaziť a premáhať každé zlo. O to ťa prosíme, skrze Krista nášho Pána.
S: Amen.

2. Spoločná modlitba Žalmu 131

(ak je možné, môže sa spievať)

V: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami

Pane, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehľadia povýšene.
Neženiem sa za veľkými vecami ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými. S:

Ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil.
Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí,
ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne. S:

Dúfaj, Izrael, v Pána odteraz až naveky. S:

3. Evanjeliový úryvok

V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána(Jn 1, 1-5. 9-14)

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.
Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

V: Počuli sme slovo Pánovo.
S: Chvála tebe, Kriste.

4. Zamyslenie

K zamysleniu je možné si prichystať rúško ako katechetickú pomôcku.

V: Viete, čo znamená skratka „R-O-R“? Rúško, odstup, ruky. Stále prežívame vianočné obdobie a spolu sa môžeme zamyslieť nad jednou z týchto troch „zbraní“, ktorou bojujeme proti korona vírusu.

Rúško: rúškom si zakrývame tvár, aby sme sa nenakazili, alebo aby sme nenakazili druhých. Keď si zakryjeme tvár môže sa nám stať, že nás niekto na ulici nemusí spoznať. Alebo sa nám možno stalo, že sme my niekoho nespoznali (kamaráta, kamarátku, suseda…). Tvár hovorí o našej identite. Ak som napríklad niekoho nikdy nevidel, ak som nevidel jeho tvár, o takom človek povieme, že ho nepoznáme. Na občianskom preukaze máme fotku našej tváre, aby nás tí druhí, napr. polícia či colníci, vedeli identifikovať.

Rúško je aj symbolom tajomstva. Niekedy sa zvykne o niečom hovoriť, že je to „zahalené rúškom tajomstva“.

Keď sa pozeráme na Ježiška v jasliach, vidíme v ňom nielen malé dieťatko, ale aj Božieho Syna, Spasiteľa sveta. Tak ako to o ňom povedal Panne Márii už anjel pri zvestovaní. Môžeme teda povedať, že keď pozeráme na Ježiša a hľadíme do jeho tváre, vidíme v ňom tvár nebeského Otca. Pán Ježiš, keď už bol dospelý, povedal: „Kto vidí mňa, vidí Otca“. Preto môžeme povedať, že na Vianoce si pred 2000 rokmi Boh „zložil rúško“ zo svojej tváre a v Ježišovi nám zjavil niečo zo svojho tajomstva. Čo nám to zjavil? Aké tajomstvo? Že Boh má milujúce srdce, pretože je Otcom, ktorý má Syna. A že aj Syn má milujúce srdce, ktoré miluje svojho Otca; a ich vzájomná láska je Duch Svätý. Boh sa nám zjavil ako jeden prítomný v troch osobách. Mohli by sme povedať ako jedna „rodina“, ako spoločenstvo osôb, ktoré sa navzájom milujú.

Ježiš nám zároveň zjavil, že Boh Otec má také veľké srdce, že dokáže milovať všetkých ľudí, všetkých čias. A preto miluje každého z nás osobitne: mňa, teba, mamku, sestru, brata, starého otca, starú mamu, kamaráta, spolužiaka,… všetkých nás miluje rovnakou láskou. A miluje nás až tak, že posiela svojho Syna na našu zem, aby sme sa aj my mohli stať jeho deťmi, jeho synmi a dcérami, tak ako je ním Ježiš. Prvou našou úlohou je urobiť mu v našom srdci príbytok. Urobiť z nášho srdca jasle, ktoré ho príjmu. A tým, ktorí ho príjmu dá moc stať sa božími deťmi. To je veľká výsada a milosť! Áno, my všetci, aj my dospelí, sme tak ako vy malí, my všetci, sme Božími deťmi, ktorých Boh Otec miluje tak, ako miluje svojho Syna Ježiša. Sme jeho milovanou rodinou.

Avšak z tejto výsady vyplýva aj jeden veľká úloha: svojim konaním, zmýšľaním, svojimi skutkami sa máme podobať na Ježiša a preto sa k sebe správať ako jeho bratia a sestry. Tak sa zároveň ako synovia a dcéry budeme podobať na nášho spoločného Otca, ktorý je na nebesiach. Skúsme sa dnes, ale aj v nastávajúcich dňoch viac pozerať na Ježiša a pýtať sa ho: „Ježišu, ako mám konať? Čo by si teraz v tejto chvíli urobil ty? Čo by si povedal? Ako by si sa zachoval? Chcem konať ako ty. Chcem milovať ako ty miluješ. Chcem rozprávať ako ty. …“ A on nám iste odpovie a my to začujeme, pretože bude prítomný v jasliach nášho srdca.

(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)

V: Teraz môžeme využiť naše hudobné talenty a spolu si zaspievať nejakú vianočnú koledu. (Napr. „Dobrý Pastier sa narodil“; „Nesiem vám noviny“ „Vstávajte pastieri“… Ak niektorí členovia rodiny hrajú na nejaký hudobný nástroj, môžu ho využiť…)

5. Vďaky a prosby

V: V tejto chvíli chceme chváliť Pána Boha a ďakovať mu za to, že prišiel medzi nás a je Boh s nami.

Spoločne volajme: Chválime ťa a ďakujeme ti, Pane!

S: Chválime ťa a ďakujeme ti, Pane!

Pane, ďakujeme ti za dar tvojho narodenia v Betleheme.

Pane, ďakujeme ti za tvoju i našu nebeskú matku Máriu, ktorá ťa s láskou prijala a nám porodila

Pane, ďakujeme ti aj za dar sv. Jozefa, ktorý ťa chránil a staral sa o teba i za dar roka sv. Jozefa, ktorý v Cirkvi od 8. decembra prežívame.

Pane, ďakujeme ti za dar nášho manželstva a našej rodiny.

Pane, ďakujeme ti za dar tohtoročných Vianoc i Nového roka, ktorý sme z tvojej dobroty začali prežívať.

Pane, ďakujeme ti všetkých našich príbuzných a priateľov, osobitne za tých, s ktorými sme sa dlho nevideli a nestretli.

 Pane, ďakujeme ti za našu farnosť, za nášho pána farára (kaplána…) a za ich službu, vďaka ktorej zostávaš prítomný medzi nami.

– Pane, ďakujeme ti za všetkých lekárov, zdravotné sestry a všetkých, ktorí sa starajú o chorých a zomierajúcich.

(Ak niekto chce, môže pridať vlastnú vďaku za talenty a dary.)

V: Teraz chceme Pána Boha prosiť o potrebné dary a milosti pre nás i pre našich blížnych.

Spoločne volajme: Pane Ježišu, zostaň s nami a vypočuj naše prosby!

S: Pane Ježišu, zostaň s nami a vypočuj naše prosby!

Pane Ježišu, urob z našich sŕdc jasličky pripravené prijať ťa ako svojho brata a priateľa.

Pane Ježišu, daj nám silu premáhať lenivosť k modlitbe a k stretnutiu sa s tebou.

Pane Ježišu, nauč nás milovať všetkých ľudí, aj tých, ktorých až tak veľmi nemilujeme.

– Pane Ježišu, daj nám srdce trpezlivé a zodpovedné, aby sme dodržiavali všetky protiepidemiologické opatrenia a tak neohrozili vlastné zdravie ani zdravie druhých.

Pane Ježišu, ty si lekár tela i duše, prosíme ťa za všetkých lekárov a zdravotníkov, ktorí sa starajú o všetkých chorých. Chráň ich od nákazy vírusom a dodaj im síl v boji proti pandémii.

– Pane Ježišu, uľav v chorobe všetkým chorým a stoj ako dobrý Pastier pri umierajúcich.

– Pane Ježišu, prosíme ťa o dar nového otca biskupa, ktorý bude dobrým pastierom pre našu Spišskú diecézu.

 Pane Ježišu, odmeň večným životom všetkých našich zosnulých dobrodincov a tých, ktorí nám na tejto zemi pomáhali.

(Ak niekto chce, môže pridať vlastnú prosbu.)

6. Modlitba Pána

(Členovia rodiny sa môžu chytiť za ruky.)

V: Teraz sa s dôverou a láskou obráťme na nášho nebeského Otca a modlime sa tak, ako nás to naučil sám Pán Ježiš.

S: Otče náš…

7. Požehnanie

(Rodičia požehnajú deti tak, že im dajú na čelo znak kríža. Podobne manželia sa požehnajú vzájomne tak, že si dajú na čelo znak kríža. Pritom hovoria nasledujúce slová:)

(Meno) Žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V: Zakončíme našu domácu liturgiu tým, že Márii, Kráľovnej rodiny i sv. Jozefovi, zveríme našu rodinu, našu farnosť, celú Cirkev, našu vlasť i celé ľudstvo, najmä tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach.

S: Zdravas Mária… alebo Pod tvoju ochranu…

V: Svätý Jozef, ochranca rodín
S: Oroduj za nás

V: Dobrorečme Pánovi.
S: Bohu vďaka.