Úmysly 1. – 8.11.2020

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
1.11.2020Nedeľa(9.00)Michal


(11.00)Štefan


(16.00)Beata
2.11.2019Pondelok(7.00)Mária, Ján


(15.50)Miroslav Kresa
3.11.2019Utorok(7.00)bratia, sestry, príbuzní a dobrodinci


(15.50)Michal a Alžbeta
4.11.2020Streda(7.00)Za zdravie pre Agnesu


(15.50)Michal, Alžbeta, Mária


(15.50)bratia, sestry, príbuzní a dobrodinci
5.11.2020Štvrtok(7.00)Milan, rodičia a starí rodičia


(15.50)Za nové kňazské a rehoľné povolania
6.11.2020Piatok(7.00)z rodiny Repaskej


(15.50)z rodiny Lesnickej
7.11.2020Sobota(7.50)Jozef, Michal, Pavol, Ján
8.11.2020Nedeľa(9.00)Mária


(11.00)Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pavolovu


(16.00)František, Mária, Michal, Mária, Alžbeta, Jana


(18.00)