Oznamy Slávnosť Všetkých svätých

 1. Akonáhle to protipandemické opatrenia umožnia, obnovíme verené slávenie svätých omší i poklonu Sviatosti oltárnej. V momentálnej situácii Vás povzbudzujeme, aby ste sa vo svojich rodinách pomodlili Liturgiu domácej cirkvi na slávnosť Všetkých svätých. Jej text nájdete na tu.
 2. Priamy prenos dnešnej svätej omše o 11.00, ako aj pobožnosti za zosnulých o 15.00 môžete sledovať na našej webstránke levoca.minoriti.sk Podobne chceme vysielať aj zajtrajšiu pobožnosť za zosnulých o 15.00, a svätú omšu o 15.50.
 3. Priezviská rodín zosnulých, ktoré budeme čítať a za ktorých sa budeme modliť počas pobožnosti v nedeľu 8. novembra o 15.00 môžete zapísané na lístkoch vhodiť do poštovej schránky kláštora.
 4. Úplné odpustky pre zomrelých pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha môžu byť kvôli pandémii presunuté z 2. novembra na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
 5. Úplné odpustky pre zomrelých od 1. do 8. novembra spojené s návštevou cintorína bude možné tento rok kvôli pandémii získať celý november.
 6. Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky za zosnulých na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.
 7. Dnes o 21:15 bude na RTVS Dvojke odvysielaná premiéra dokumentárneho filmu Štefan Klubert o našom bývalom pánovi dekanovi.
 8. Pohreb diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku – v stredu 28.10.2020 v skorých ranných hodinách v nemocnici v Levoči zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Pochovaný bude v utorok 3.11.2020 o 10:00 v Spišskej Kapitule. Kvôli obmedzeniam sa na pohrebe zúčastní iba jeho najbližšia rodina, biskupi Slovenska a najbližší spolupracovníci z radov kňazov a laikov. Ostatní, ktorí sa chcú zúčastniť na poslednej rozlúčke, môžu ostať vonku pred katedrálou pri dodržaní stanovených protiepidemiologických opatrení. Modlime sa za nesmrteľnú dušu Mons. Štefana Sečku. Nech odpočíva v pokoji.
 9. Prvý piatok v mesiaci – ku chorým, ktorí majú záujem o návštevu kňaza, pôjdeme my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 10. Sviečku za nenarodené deti si po uvoľnení protipandemických opatrení budete môcť do konca novembra zakúpiť pri vchode do kostola za odporúčaný príspevok 1€ a prispieť tak na činnosť a projekty Fóra života.
 11. Liturgický kalendár:
 • pondelok – spomienka na všetkých verných zosnulých
 • utorok – spomienka na všetkých zosnulých troch františkánskych rádov
 • streda – spomienka sv. Karola Boromejského, biskupa
 • piatok – spomienka bl. Alfonza Lopeza a spoločníkov, mučeníkov