Oznamy 32. nedeľa v cezročnom období

 1. Od utorka (3.11.) došlo aj u nás k obnoveniu slávenia sv. omší. Platí predchádzajúci poriadok: v pondelok až piatok o 7.00, 15.50; v sobotu o 7.50; v nedeľu o 9.00, 11.00, 16.00, 18.00. Nakoľko sv. omší sa môže zúčastniť maximálne 6 osôb, prednosť majú tí, na koho úmysel sú slúžené.
  V Bazilike sv. Jakuba sväté omše budú slávené od pondelka do piatku o 6:00 a 18:00, v sobotu o 6:30 a 19:00 a v nedeľu o 8:00 a 19:00. Môžu sa ich zúčastniť 4 členovia tej rodiny, na úmysel ktorej sa bohoslužba slávi. Do baziliky sv. Jakuba majú prísť 10 minút pred začatím svätej omše.
 1. Povzbudzujeme Vás, aby ste sa vo svojich rodinách pomodlili Liturgiu domácej cirkvi na dnešnú nedeľu. Jej text nájdete na farskej aj na našej webstránke levoca.minoriti.sk v časti Kostol → Liturgia domácej cirkvi.
 2. Priamy prenos dnešnej svätej omše o 11.00, ako aj pobožnosti za zosnulých o 15.00 môžete sledovať na našej webstránke levoca.minoriti.sk
 3. Úplné odpustky pre zomrelých od 1. do 8. novembra spojené s návštevou cintorína bude možné tento rok kvôli pandémii získať celý november.
 4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. Seminár môžete podporiť finančným príspevkom na číslo účtu SK52 0900 0000 0001 0138 0460, VS: 412050856. Na budúcu nedeľu v našom chráme bude na tento účel vyhradená označená pokladnička pri vchode (tam, kde bývali pohľadnice).
 5. Sviečku za nenarodené deti si môžete do konca novembra zakúpiť pri vchode do kostola za odporúčaný príspevok 1€ a prispieť tak na činnosť a projekty Fóra života.
 6. Liturgický kalendár:
 • pondelok – sviatok – Výročie posviacky Lateránskej baziliky
 • utorok – spomienka Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
 • streda – sviatok Sv. Martina z Tours, biskupa
 • štvrtok – spomienka Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
 • sobota – spomienka Sv. Mikuláša Tavelića a spoločníkov, kňazov a mučeníkov