Oznamy 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 1. Kvôli obmedzeniu počtu osôb na jednej sv. omši na 6, svätých omší sa môžu prednostne zúčastniť tí, na koho úmysel budú slúžené. U nás sa poriadok sv. omší nemení: v pondelok až piatok o 7.00, 15.50; v sobotu o 7.50, 15.50; v nedeľu o 9.00, 11.00, 16.00, 18.00; v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6.00, 18.00; v sobotu o 6.30, 19.00; v nedeľu o 8.00, 19.00.
 2. Úmysly svätých omší sú zverejnené aj na novej stránke nášho kláštora levoca.minoriti.sk, resp. na webe farnosti farnostlevoca.sk
 3. Poklona Sviatosti oltárnej bude v našom chráme prebiehať po celý týždeň. Začne po rannej sv. omši, ukončená bude pred večernou sv. omšou. T.j. pondelok – piatok od 7.30 do 15.30; v sobotu od 8.30 do 15.30, v nedeľu od 9.30 do 10.30 a od 11.30 do 15.30. Prosíme, aby ste zachovávali obmedzenie maximálneho počtu šiestich osôb v chráme.
 4. Vysluhovanie sviatostí je možné dohodnúť osobne v kláštore, príp. telefonicky na t.č. 053 451 4570, alebo mailom na adrese levoca@minoriti.sk resp. na fare osobne, príp. na t.č. 053/451 23 47, či mailom levoca@kapitula.sk V kostole spovedáme v pondelok až piatok od 15.15 do 15.45 za zachovania pandemických opatrení. 
 5. Pozývame rodiny, katechétov a učiteľov, aby sa s deťmi dnes alebo zajtra zapojili do celosvetového podujatia Milión detí sa modlí ruženec za mier a jednotu vo svete. Môžete sa aj prihlásiť na webovej stránke miliondeti.sk.
 6. Dnes slávime Misijnú nedeľu a modlíme sa hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Misie môžete finančne podporiť cez e-zbierku prostredníctvom internetovej stránky http://www.misijnediela.sk/podpora/ alebo priamo na ich účet: SK88 0900 0000 0051 4976 4503, variabilný symbol: 1810, do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail. V našom chráme bude na tento účel do budúcej nedele vyhradená označená pokladnička pri vchode (tam, kde bývali pohľadnice).
 7. Na chod nášho kostola a kláštora môžete prispieť do označenej pokladničky pri vchode (pri časopisoch).
 8. Priezviská rodín zosnulých, ktoré budeme čítať a za ktorých sa budeme modliť počas pobožnosti v nedeľu 1. novembra o 15.00 môžete zapísané na lístkoch vhodiť do pokladničky pri vchode kostola.
 9. Napriek pandemickej situácii v piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej so zachovaním maximálneho počtu 6 osôb.
 10. V noci z 24. na 25. októbra (sobota – nedeľa) sa mení čas. O 3 hodine letného času posúvame hodiny na 2 hod. stredoeurópskeho času.
 11. Liturgický kalendár:
 • utorok – spomienka bl. Jakuba Strepu, biskupa
 • štvrtok – spomienka sv. Jána Pavla II., pápeža
 • piatok – spomienka sv. Jána Kapistránskeho, kňaza