Oznamy 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  1. Vzhľadom na zákaz vychádzania od 24.10. do 1.11. 2020 je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb, zároveň nebude v našom chráme ani poklona Sviatosti oltárnej. Úmysly svätých omší slúžime počas svätej omše v ten deň, ako sú zapísané, prípadne v najbližšom možnom termíne. Úmysly sú zverejnené webovej stránke nášho kláštora: levoca.minoriti.sk
  2. Priamy prenos nedeľnej svätej omše o 11.00 môžete sledovať prostredníctvom https://www.youtube.com/watch?v=WolxTNm0-kY
  3. Úplné odpustky pre zomrelých pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha môžu byť kvôli pandémii presunuté z 2. novembra na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
  4. Úplné odpustky pre zomrelých od 1. do 8. novembra spojené s návštevou cintorína bude možné tento rok kvôli pandémii získať celý november.
  5. Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky za zosnulých na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.
  6. Priezviská rodín zosnulých, ktoré budeme čítať a za ktorých sa budeme modliť počas pobožnosti v nedeľu 1. novembra o 15.00 môžete zapísané na lístkoch vhodiť do poštovej schránky kláštora.
  7. Zbierku na misie ste v našom chráme podporili sumou 235 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  8. Liturgický kalendár:
  • pondelok – spomienka bl. Bonaventúru z Potenzy, kňaza
  • streda – sviatok Sv. Šimona a Júdu, apoštolov