Oznamy 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 1. Sväté omše
  • u nás:
   • v pondelok až piatok o 7.00, 15.50;
   • v sobotu o 7.50, 15:50 (s platnosťou na nedeľu);
   • v nedeľu o 9.00 (najmä pre seniorov), 11.00, 16.00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba
   • v pondelok až piatok o 6.00, 8.00, 12.00, 16.00, 18.00;
   • v sobotu o 6.30, 8.00, 12.00, 16.00, 19.00;
   • v nedeľu o 6.00, 7.00 (pre seniorov), 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.30, 17.00 (pre seniorov), 19.00;
  • v Bazilike na Mariánskej hore
   • v pondelok až sobotu o 6.00
   • (nedeľné sv. omše o 14.30 sú zrušené);
  • v gymnaziálnom kostole
   • v nedeľu o 8.00, 9.00, 10.00 (pre seniorov), 11.00 (17.00 je zrušená).
 2. Z dôvodu pandémie slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 3. Októbrové ružencové pobožnosti počas týždňa a v nedeľu budú u nás o 15:00, v soboty o 7:15.
 4. Prednáška v rámci Diecéznej školy viery sa z dôvodu pandémie bude realizovať len online formou.
 5. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horvathovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 6. Pozývame rodiny, katechétov a učiteľov, aby sa s deťmi v nedeľu 18. alebo v pondelok 19. októbra zapojili do celosvetového podujatia Milión detí sa modlí ruženec za mier a jednotu vo svete. Môžete sa aj prihlásiť na webovej stránke miliondeti.sk.
 7. Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou.
 8. Minulú nedeľu sa v zbierke na dobročinné diela Svätého Otca vyzbieralo 445€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 9. Vyšlo nové číslo Minoritského listu. Môžete si ho vziať pri východe z kostola.
 10. Liturgický kalendár:
  • štvrtok – spomienka sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
  • piatok – spomienka sv. Margity Márie Alacoque, panny
  • sobota – spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka