Kategória: Úmysly svätých omší

Úmysly 9. – 16. júl 2023

DÁTUMČASÚMYSEL
9.7. Nedeľa9:00Žofia, Jozef a Mária
Nemocnica 9:30Jozef Gaduš
11:00Prosba za nenarodené deti, za ich rodičov a o odčinenie potratov
16:00Michal
10.7. Pondelok7:00Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Jána s rodinou
15:50Helena a Štefan
11.7. Utorok7:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Danielu a Adama
15:50Štefan
12.7. Streda7:00Peter (1. výročie)
15:50Ľuboslav
13.7. Štvrtok7:00Matej, Gizela, Matej
15:50Za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína
14.7. Piatok7:00Prosba o zdravie tela a duše pre Dominika
15:50Jana a Jozef
15.7. Sobota7:50Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Jozefa s rodinou
16.7. Nedeľa9:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Ingrid a Jozefa
Nemocnica 9:30Marcela Wilimská
11:00Za spoločenstvo pátra Pia a za duše v očistci
16:00Prosba o zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Jána s rodinou

Úmysly 2. – 9. júl 2023

DÁTUMČASÚMYSEL
2.7. Nedeľa9:00Judita Klimová (1. výr.)
Nemocnica 9:30Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava a jeho rodinu
11:00Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Manžela Pavla a † brata
3.7. Pondelok7:00Ján a Mária
15:50z rodiny Tarbajová, Viktová a Petrovová
4.7. Utorok7:00Rudolf, Vilma, Zdena
15:50Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Jána s rodinou
5.7. Streda9:00bratia, rodičia, príbuzní a dobrodinci nášho rádu
11:00Jozef a Jana
16:00Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Patrika a Eriku a ich rodiny
6.7. Štvrtok7:00Jozef Richvalský
15:50Za povolania
7.7. Piatok7:00Anna, Mária, Emília, Jarmila
15:50z rodín: Nováková, Dvorčáková, Tomečková
8.7. Sobota7:50Prosba o Božie požehnanie pre dominikánsku rodinu
9.7. Nedeľa9:00Žofia, Jozef a Mária
Nemocnica 9:30Jozef Gaduš
11:00Prosba za nenarodené deti, za ich rodičov a o odčinenie potratov
16:00Michal

Úmysly 25. jún – 2. júl 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
25.6.2023Nedeľa9:00starý otec Juraj, otec Juraj, syn Juraj
9:30 nemoc.Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre brata Tomáša
11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Zoru (80 r.)
16:00Jana
26.6.2023Pondelok7:00Drahotín (1. výr.)
15:50František, Peter, Mária, Tomáš, Margita
Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra, Agnesu, Jána s rodinou
27.6.2023Utorok7:00Serafín, František, Veronika
15:50Mária Dolná
Za uzdravenie Jána
28.6.2023Streda7:00Mária, Anna, Štefan
15:50Žofia, Helena, František
Ján, Mária, Michal, Mária, Ondrej, Anna, Michal, Mária
29.6.2023Štvrtok7:00Júlia, Dana a Peter
15:50Peter Vinar (nedožitých 78 r.)
Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra s rodinou
30.6.2023Piatok7:00Peter a Jozef
15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre pátra Tomáša (výročie kňazstva)
Za silu Ducha Svätého pre Daniela v duchovnom zápase aj za zdravie
1.7.2023Sobota7:50Štefan, Matilda, Katarína
Mária
2.7.2023Nedeľa9:00Judita Klimová (1. výr.)
9:30 nemoc.
11:00Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci
16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Manžela Pavla a † brata

Úmysly 18. – 25. jún 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
18.6.2023Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pollákovú
9:30 nemoc.
11:00Michal
16:00Ľuboslav
19.6.2023Pondelok7:00Ondrej
15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Tkáčikovú
Za Kruciátu oslobodenia človeka a za klientov z Domu sv. Františka
20.6.2023Utorok7:00Helena
15:50Viliam
František Harniš a za duše v očistci
21.6.2023Streda7:00Alojz a jeho † syn Alojz
15:50Margita
Za zdravie, Božie požehnanie a milosti pre Juraja, Jakuba a Martina Pavlovičovcov
22.6.2023Štvrtok7:00Štefan a Cecília
15:50manžel Jozef, Pavol a brat Ján Gonda
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Borisa a jeho rodičov
23.6.2023Piatok7:00Anton a Agáta
15:50Ján, Mária
Štefan a Milan a † z rodiny Obertanovej
24.6.2023Sobota7:50Štefan
rodičia Pavol a Helena
25.6.2023Nedeľa9:00starý otec Juraj, otec Juraj, syn Juraj
9:30 nemoc.
11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Zoru (80 r.)
16:00Jana

Úmysly 11. – 18. jún 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
11.6.2023Nedeľa9:00Michal a Zuzana
9:30 nemoc.Za dobrodincov nemocničnej kaplnky
11:00Štefan, Agnesa, Štefan, Jozef, Martin
16:00z rodiny Vitková a Tomečková
12.6.2023Pondelok7:00Jozef a Jaroslav
15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu
Jozef Petrov a za duše v očistci
13.6.2023Utorok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Angelu a jej rodinu
15:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci
Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu Mikolajčákovú
14.6.2023Streda7:00Za dary Ducha Svätého pre Alicu
15:50z rodiny Dvorčáková, Nováková, Tarbajová
Milan, Antónia, a za duše v očistci
15.6.2023Štvrtok7:00Za duše v očistci
15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Tkáčikovú
Olena Dzurková a za duše v očistci
16.6.2023Piatok7:00Za hriechy proti životu
15:50syn Vladimír, rodičia Mária a Jozef
Ján
17.6.2023Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Tarbajovú, Novákovú a Dvorčákovú
Pavol
18.6.2023Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pollákovú
9:30 nemoc.
11:00Michal
16:00Ľuboslav

Úmysly 4. – 11. jún 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
4.6.2023Nedeľa9:00Mária, Vasil a Mária
11:00Za rodiny
16:00Michal
5.6.2023Pondelok7:00Jozef a Jozefína Bašistoví a ostatní z rodiny
15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Liptákovú
Anna, Marta, Žofia a Štefan
6.6.2023Utorok7:00Jozef Richvalský
15:50Štefan
7.6.2023Streda7:00Za uzdravenie vnuka Anny Liptákovej
15:50Ján Komara
bratia, rodičia, príbuzní a dobrodinci našej rehole
8.6.2023Štvrtok7:00František a Paulína, František a Ema
15:50Za Božie požehnanie pre Dominikánsku rodinu
Za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu
9.6.2023Piatok7:00manžel Juraj, syn Juraj a ostatní † z rodiny
15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Liptákovú
Za telesné a duševné zdravie pre Stanislavu a za úspešné ukončenie VŠ
10.6.2023Sobota7:50Darina
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
11.6.2023Nedeľa9:00Michal a Zuzana
11:00Štefan, Agnesa, Štefan, Jozef, Martin
16:00z rodiny Vitková a Tomečková

Úmysly 28. máj – 4. jún 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
28.5.2023Nedeľa9:00Poďakovanie za životné jubileu a prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Ivanku
11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Uhrinovú
Anna a Ján Maľakoví
František a Magdaléna
16:00 Za uzdravenie po operácii a za Božie požehnanie a vieru pre Veroniku
29.5.2023Pondelok7:00Milan, Antónia a duše vo očistci
15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
Mária Petrušková
30.5.2023Utorok7:00rodičia a starí rodičia
15:50Žofia a Jozef
Za zdravie a Božie požehnanie pre Františka, Máriu a rodinu Turanovú
31.5.2023Streda7:00Viktor Kaleja
15:50Štefan
Ján a Mária
1.6.2023Štvrtok7:00Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci
15:50Milan, Martin, Ján a Anna
Za povolania
2.6.2023Piatok7:00Za duše v očistci
Daniela, Agnesa, Ján a Peter
15:50Štefan
3.6.2023Sobota7:50Jozef
Za milosť pokánia v rodine
4.6.2023Nedeľa9:00Mária, Vasil a Mária
11:00Za rodiny
16:00Michal

Úmysly 21. – 28. máj 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
21.5.2023Nedeľa9:00Štefan
11:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu Polovkovú
16:00Za Zdenu (50 r.)
22.5.2023Pondelok7:00Jozef Polovka
15:50Magda a Ondrej
Jozef st., Jozef ml. a Alžbeta Uliční
23.5.2023Utorok7:00Alžbeta a Beata, Štefan a Alžbeta
15:50Za uzdravenie Márie, Vladimíra, Veroniky a Zuzany
z rodiny Pagáčová a Sameková
24.5.2023Streda7:00Viktor Kaleja
15:50Jozef, Helena, Juraj, Mária, Jozef
Ján a ostatní † z rodiny
25.5.2023Štvrtok7:00Za zdravie pre manželov Vadimíra a Máriu
15:50Anna a † z Bohuznámej rodiny
Jozef st., Jozef ml. a Alžbeta Uliční
26.5.2023Piatok7:00Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre deti: Janka, Peter, Milka a Ján s rodinami
15:50Za rodiny Palenčárové a za rodinu Bobulovú
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pagáčovú a Kollarčíkovú
27.5.2023Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala s rodinou
František Gažík
28.5.2023Nedeľa9:00 Poďakovanie za životné jubileum a prosba o zdravie a Božie požehnanie pre Ivanku
11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Uhrinovú
Anna a Ján Maľakoví
16:00Za uzdravenie po operácii a za Božie požehnanie a vieru pre Veroniku

Úmysly 14. – 21. máj 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
14.5.2023Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku a Jána
11:00Za Kruciátu oslobodenia človeka a za klientov z Domu sv. Františka
16:00Ľuboslav
15.5.2023Pondelok7:00Za duše v očistci
15:50z rodiny Nováková a Tarbajová
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Rovderovú a Jakubovičovú
16.5.2023Utorok7:00Za zdravie Božiu pomoc pre Jána s rodinou
15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Margitu
Za požehnanie v rodine
17.5.2023Streda7:00Za Božie požehnanie pre deti a vnukov
15:50Prosba o telesné a duševné uzdravenie Lucky a Kristínky a vnútorné obrátenie celej rodiny
Pavol a Mária
18.5.2023Štvrtok7:00Za zdravie pre Nika a Miriam
15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Slugeňovú
Jozef
19.5.2023Piatok7:00Za zdravie pre Maroša (50 r.)
15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jána
Ján
20.5.2023Sobota7:50Viliam
František (1. výr.)
21.5.2023Nedeľa9:00Štefan
11:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu Polovkovú
16:00Za Zdenu (50 r.)

Úmysly 7. – 14. máj 2023

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
7.5.2023Nedeľa9:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Miloša
11:00Za rodiny
16:00Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Levočskej Panny Márie pre Katarínu, Mateja a Palka
8.5.2023Pondelok7:00Pavol, Mária, Karol, Anton, František, Pavel
15:50Za Božie požehnanie pre Dominikánsku rodinu
Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra, Agnesu a Jána s rodinami
9.5.2023Utorok7:00Prosba o uzdravenie Márie
15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana s rodinou, aj za † Marianu
Za uzdravenie Jána
10.5.2023Streda7:00p. Sičáková
15:50Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Levočskej Panny Márie pre Michaelu, Olivera, Zuzanu a Martina
František
11.5.2023Štvrtok7:00Štefan, Mária, Štefan a Radko
15:50Michal Chrašč
Ján, Mária, Michal, Mária, Ondrej, Anna
12.5.2023Piatok7:00Krstní rodičia Katarína a Michal a birmovná mama Viktória
15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu
Mária, Jozef, Ladislav, Marta
13.5.2023Sobota7:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci
Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu sláviacu okrúhle výročie
Poďakovanie za 72 r. života Jozefa s prosbou o požehnanie do ďalších rokov
14.5.2023Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku a Jána
11:00Za Kruciátu oslobodenia človeka a za klientov z Domu sv. Františka
16:00Ľuboslav