Kategória: Úmysly svätých omší

Úmysly 22.– 29. máj 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
22.5.2022Nedeľa9:00Poďakovanie za 75 r. Františka s prosbou o zdravie a Božie požehnanie


9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Evu (80 r.)


11:00Za Kruciátu oslobodenia človeka a za klientov Domu sv. Františka


16:00Prosba o Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pri maturite a prijímačkách na VŠ pre dcéru Ivanu
23.5.2022Pondelok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava s rodinou


15:50František Novák, Martin, Štefan Dvorčák


15:50Mária a Michal, Anna a Jozef
24.5.2022Utorok7:00z rodiny Pagáčová a Sameková


15:50Emil a Ladislav


15:50Miroslav, Peter, Štefan a Jozef
25.5.2022Streda7:00Za obrátenie rodiny


15:50Milan, Antónia, Olena, duše v očistci


15:50Ján
26.5.2022 Štvrtok7:00Za nenarodené deti


15:50Michal a † rodičia


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pagáčovú a Kollarčíkovú
27.5.2022Piatok7:00Za zdravie Vladimíra a Márie


15:50Peter


15:50Za zdravie a Božiu pomoc pre Vieru a jej deti
28.5.2022Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Máriu


7:50z rodiny Jenkutovej
29.5.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra, Agnesu a Jána s rodinou


11:00Poďakovanie za 90 r. Márie s prosbou o zdravie a Božie požehnanie


16:00Marta a Ján

Úmysly 15.– 22. máj 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
15.5.2022Nedeľa9:00Marcela Ondirková a † rodičia Ondirkoví a Skaloví


11:00Albert a Mária, sestra Katarína


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre vnučku Lenku (40 r.)
16.5.2022Pondelok7:00Štefan a Ján


15:50svokrovci Jozef a Helena


15:50Irena
17.5.2022Utorok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Levočskej Panny Márie pre Štefana


15:50Agnesa a Janka


15:50z rodiny Vitkovej a Tarbajovej
18.5.2022Streda7:00Víťazoslav Duda


15:50Za obrátenie Zuzany a Juraja


15:50Jozef Petrovič
19.5.2022Štvrtok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Angelu s rodinou


15:50rodičia Jozef a Žofia, † Jozef a Dušan


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Evu
20.5.2022Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Renátu, pre vnúčatá Ivanku a Richarda


15:50Viera, Helena, Ján ml., Irena a Ján


15:50z rodiny Nováková, Dvorčáková a Tomečková
21.5.2022Sobota7:50rodičia Ondrej a Alžbeta s rodinou


7:50Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Evu s rodinou
22.5.2022Nedeľa9:00Poďakovanie za 75 r. Františka s prosbou o zdravie a Božie požehnanie


9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Evu (80 r.)


11:00Za Kruciátu oslobodenia človeka a za klientov Domu sv. Františka


16:00 Prosba o Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pri maturite a prijímačkách na VŠ pre dcéru Ivanu

Úmysly 8.– 15. máj 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
8.5.2022Nedeľa9:00Žofia a Štefan


11:00Za zdravie, Božie požehnanie a pokoj pre deti Jozef, Peter a Vladimír s rodinami


16:00Potrebné milosti a dary Ducha Svätého pre Veroniku
9.5.2022Pondelok7:00rodičia Štefan a Elena


15:50Ján, Žofia, Katarína


15:50Štefan
10.5.2022Utorok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Levočskej Panny Márie pre Michaelu


15:50Sidónia


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Gabrielu (60 r.)
11.5.2022Streda7:00Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu


15:50Jozef


15:50Bohu známy Róm
12.5.2022Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Dávida


15:50Pavol a Žofia


15:50Za obrátenie Mariána a jeho rodiny a za uzdravenie zo závislosti
13.5.2022Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu a Milana


15:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa (71 r.)
14.5.2022Sobota7:50EmilZa zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Alžbetu, Petra a celú rodinu
15.5.2022Nedeľa9:00Marcela Ondirková a † rodičia Ondirkoví a Skaloví


11:00Albert a Mária, sestra Katarína


16:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre vnučku Lenku (40 r.)

Úmysly 1. – 8. máj 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
1.5.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a poďakovanie za dožitých 60 r.


11:00Za rodiny


16:00Za spoloč. P. Pia a za duše v očistci
2.5.2022Pondelok7:00Katarína, Ján, Mária, Zlatica, Ján


15:50Prosba o pokoj a návrat k Bohu v rodine Vladimíra a Márie


15:50Prosba o dar zdravia pre Helenu
3.5.2022Utorok7:00z rod. Hrončeková a Grigerová


15:50Margita


15:50Pavol a Mária
4.5.2022Streda7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Grigerovú


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a pokoj v rodine


15:50bratia, rodičia, príbuzní a dobrodinci našej rehole
5.5.2022Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku


15:50syn Gabriel a jeho starí rodičia


15:50Za povolania
6.5.2022Piatok7:00Jozef Čeremuga


15:50manžel Jozef


15:50Br. Odilo Mráz
7.5.2022Sobota7:50Za rodinu Jurčíkovú a Malakovú


7:50František
8.5.2022Nedeľa9:00Žofia a Štefan


11:00Za zdravie, Božie požehnanie a pokoj pre deti: Jozef, Peter a Vladimír s rodinami


16:00 Potrebné milosti a dary Ducha Svätého pre Veroniku

Úmysly 24. apríl – 1. máj 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
24.4.2022Nedeľa9:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Alžbetu


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Mateja, Máriu, Jožka a Júliu


16:00Ladislav a Emil
25.4.2022Pondelok7:00Juraj


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre manželov Jána a Jarmilu (35. výr.)


15:50Vladislav, jeho rodičia a súrodenci
26.4.2022Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Janu a Melániu


15:50Jozef, Ján, Helena


15:50Za milosť obrátenia a pre Františka a Pavla
27.4.2022Streda7:00Za duše v očistci z rodiny


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivetu s rodinou


15:50Juraj Leško
28.4.2022Štvrtok7:00Prosba o zdravie pre Helenu


15:50František, Mária, František


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Janu a Petra s rodinou
29.4.2022Piatok7:00Juliana a Ján


15:50Milan, Antónia a duše v očistci


15:50Jozef st., Jozef ml., Alžbeta Uliční
30.4.2022Sobota 7:50MichalZa zdravie pre Mateja
1.5.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a poďakovanie za dožitých 60 r.


11:00Za rodiny


16:00Za spoloč. P. Pia a za duše v očistci

Úmysly 17. – 24. apríl 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
17.4.2022Nedeľa9:00Za Božiu ochranu, pomoc a milosrdenstvo pre rodinu Tarbajovú


11:00Za silu pre Janku bojovať s ťažkou chorobou a za vieru v uzdravenie


16:00Žofia a Jozef
18.4.2022Pondelok7:00Mária, Mária, Vojtech


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku


15:50Jozef Petrovič
19.4.2022Utorok7:00Dušan Scholtz


15:50z rodiny Zidekovej


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rodinou
20.4.2022Streda7:00Za duše v očistci


15:50Michal, Mária, Ján, Jozef, Michal


15:50rodičia Jozef a Mária a súrodenci
21.4.2022Štvrtok7:00Za zdravie, Božie požehnanie a hojnosť darov Ducha Svätého pre Annu


15:50Ján a Mária


15:50Mária, Ján, Martin
22.4.2022Piatok7:00Vasil, Jaroslav, Helena


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Rudolfa, Máriu, Žofiu


15:50Pavol a Mária Hockickovci
23.4.2022Sobota7:50Vasil, Jaroslav, HelenaZa zdravie a Božie požehnanie pre Miroslavu s rodinou
24.4.2022Nedeľa9:00Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Alžbetu


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Mateja, Máriu, Jožka a Júliu


16:00Ladislav a Emil

Úmysly 10. – 17. apríl 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
10.4.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu a jej rodinu


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Borisa


11:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu Stavrovskú


11:00Anna
11.4.2022Pondelok7:00Dušan Scholtz


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu
12.4.2022Utorok7:00Jana a Martin


15:50František (nedožitých 75 rokov)


15:50Za zdravie pre Michala
13.4.2022Streda7:00Mária a Peter , Peter, Juraj, Juraj


15:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


15:50Mária a Ján
14.4.2022Štvrtok15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu a za pokoj, obrátenie a pokánie v rodine Tarbajovej


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla a Andreu
15.4.2022Piatok15:00Obrady Veľkého piatku
16.4.2022Sobota21:00Marián
17.4.2022Nedeľa9:00Za Božiu ochranu, pomoc a milosrdenstvo pre rodinu Tarbajovú


11:00Za silu pre Janku bojovať s ťažkou chorobou a za vieru v uzdravenie


16:00Žofia a Jozef

Úmysly 3. – 10. apríl 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
3.4.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Dominika Toporcera


11:00Za rodiny


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre vnučku Eriku a jej synov Sebastiána a Tobiáša
4.4.2022Pondelok7:00Katarína a Ondrej


15:50Štefan


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a úspechy v štúdiu pre vnučku Ľuboslavu
5.4.2022Utorok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Ruženu


15:50z rodiny Hvilovej a Kaľavskej


15:50otec Jozef, manžel Jozef, Klára a za zdravie a Božie požehnanie pre Janu
6.4.2022Streda7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Emíliu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Františka


15:50bratia, rodičia, príbuzní, dobrodinci našej rehole
7.4.2022Štvrtok7:00Michal


15:50Margita


15:50Za povolania
8.4.2022Piatok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Rastislava a jeho rodinuZa zdravie a Božie požehnanie pre Františku a Antona


15:50Ľubo
9.4.2022Sobota7:50František Pitorák


7:50Ľudovít
10.4.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu a jej rodinu


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Borisa


11:00Anna Hasajová

Úmysly 27. marec – 3. apríl 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
27.3.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Novotnú a Lojkovú


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Viktóriu a Boženu


18:00Vilma a Ján
28.3.2022Pondelok7:00Mária a Magdaléna


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Kristínu a Gabriela


15:50Jozef, Veronika, Jozef, Františka
29.3.2022Utorok7:00Za nenarodené deti


15:50František (3. výr.)


15:50Mária a Jozef
30.3.2022Streda7:00Alžbeta


15:50Marta a Ladislav


15:50Jozef a Terézia, Jozef a Margita
31.3.2022Štvrtok7:00Ján, Mária, Ján, Anna


15:50Ján


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéry Martinu a Janu
1.4.2022 Piatok7:00Pavol, Mária, Hygin, Anna


15:50Za spoločenstvo P. Pia a za duše v očistci


15:50Ján, Anna, Ján, Helena, Ján, Tomáš
2.4.2022Sobota7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Toporcerovú


7:50Daniel
3.4.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Dominika Toporcera


11:00Za rodiny


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre vnučku Eriku a jej synov Sebastiána a Tobiáša

Úmysly 20. – 27. marec 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
20.3.2022Nedeľa9:00Jozef a Eduard


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Vladimíra Slaninu


16:00Milan Baluch


18:00Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Žofie a Jána
21.3.2022Pondelok7:00Milan a Božie požehnanie pre rodinu


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Vlada a jeho rodinu


15:50Jozef
22.3.2022Utorok7:00Ján a Juliana


15:50František Novák


15:50Ján a Mária
23.3.2022Streda7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu s rodinou


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Martina (50 r.) s prosbou o ochranu Levočskej Panny Márie


15:50Alojz
24.3.2022Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslavu a Adama


15:50Ladislav a Emil


15:50Alojz
25.3.2022Piatok7:00Dušan Scholz


15:50Milan, Rudolf, Ján, Helena, František


15:50Za nové kňazské a rehoľné povolania
26.3.2022 Sobota7:50Za duše v očistci


7:50Za zdravie a Božie požehnanie pre vnučku Veroniku Toporcerovú


18:00Milan (2. výr.) a švagriná Anna
27.3.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Novotnú a Lojkovú


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Viktóriu a Boženu


18:00Vilma a Ján