Kategória: Oznamy minoritského kostola

Oznamy 25. nedeľa v období cez rok (18.9.2022)

 1. Od pondelka nastane vo farnosti zmena večerných sv. omší. Večerné sv. omše tento týždeň budú v gymnaziálnom kostole o 18:00; v piatok o 18:00 bude večerná sv. omša v Bazilike sv. Jakuba. V soboty a nedele budú sv. omše o 19:00. U nás zostávajú časy svätých omší bez zmeny.
 2. V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Na tento úmysel sa budeme modliť v sobotu počas svätej omše.
 3. Modlitby matiek z komunity Útechy vás pozývajú na spoločné modlitby, v ktorých sa duchovne spoja matky a ich rodiny vo viacerých krajinách. Budú sa konať v našom kostole v piatok, sobotu a nedeľu. Viac informácií na výveske.
 4. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka.
 5. Víkendová oáza pre bezdetné páry bude v Bardejovských Kúpeľoch od 14. do 16. októbra. Viac podrobností je na výveske.
 6. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka sv. Andreja Kima Taegona, kňaza,
   Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
  • v stredu sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
  • v piatok spomienka sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, člena 1. rádu

Oznamy 24. nedeľa v období cez rok (11.9.2022)

 1. V pondelok je liturgická spomienka Najsvätejšieho mena Mária. O 16:00 bude na Mariánskej hore svätá omša.
 2. V stredu, na sviatok Povýšenia Svätého kríža, bude na Mariánskej hore púť vozičkárov a telesne postihnutých so sv. omšou o 10:00.
 3. V stredu od 18:00 do cca 19:00 bude v našom chráme poklona Sviatosti oltárnej s modlitbou bolestného ruženca a chórovým spevom. O 21:00 bude na Mariánskej hore pobožnosť krížovej cesty a svätá omša.
 4. Vo štvrtok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – sväté omše u nás: 9:00, 11:00 a 16:00, pol hodiny pred svätými omšami bude Sedembolestný ruženec. Sväté omše v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00 a 19:00, na Mariánskej hore: 10:00 a 14:30.
 5. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 6. Odchod autobusu na púť do Szentkútu v Maďarsku bude v sobotu o 5:45, následne autobus zoberie pútnikov aj z autobusovej stanice.
 7. Riaditeľ Spišskej katolíckej charity pán Pavol Vilček ďakuje všetkým dobrodincom za finančnú, materiálnu a duchovnú pomoc pri rekonštrukcii priestorov, v ktorých sídli ADOS Charitas a Mobilný hospic Charitas Levoča.
 8. Predminulú nedeľu sa v zbierke na Diecézny katechetický úrad vyzbieralo 460€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 9. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka Najsvätejšieho mena Mária
  • v utorok spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v stredu sviatok Povýšenie Svätého kríža
  • vo štvrtok slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
  • v piatok sv. Kornela, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov
  • v sobotu sviatok Stigmatizácia nášho otca sv. Františka

Oznamy 23. nedeľa v období cez rok (4.9.2022)

 1. V pondelok o 8:00 bude v Bazilike sv. Jakuba „VENI SANCTE“ na začiatku školského roku pre cirkevné školy; o 19:00 pre všetky základné i stredné školy.
 2. Vo štvrtok je sviatok Narodenia prebl. Panny Márie. O 16:00 bude na Mariánskej hore svätá omša.
 3. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 4. V piatok slávi Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa sviatoksvojej zakladateľky blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej. Keďže v našej farnosti pôsobia sestričky Božského Vykupiteľa, pridáme sa k sláveniu tohto sviatku.
 5. V piatok o 19:00 pozývame do nášho chrámu na stretnutie organizované spoločenstvom Pavol. Redemptorista o. Milan Zaleha bude hovoriť na tému: „Stúpajú a síl im stále pribúda“ (Ž 84,8a).
 6. V sobotu 10.9. sa na Mariánskej hore uskutoční Deň pre všetkých: deti, rodičov i starých rodičov. Program začne o 14:00 svätou omšou v bazilike a bude pokračovať spoločným agapé z toho, čo prinesieme, a popoludním plným zábavy.
 7. V sobotu 17.9. bude púť veriacich Spišskej diecézy na do maďarského mariánskeho pútnického miesta Szentkút. O 11:00 tam bude o. biskup Ján Kuboš celebrovať Svätú omšu v slovenskom jazyku. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristiách kostolov.
 8. Liturgický kalendár
  • v stredu spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov
  • vo štvrtok sviatok Narodenie prebl. Panny Márie

Oznamy 22. nedeľa v období cez rok (28.8.2022)

 1. Dnes bude púť Kresťanských demokratov na Mariánsku horu. Sv. omšu o 14:30 bude celebrovať o. biskup Ján Kuboš.
 2. Dnešná zbierka je určená pre potreby Diecézneho katechetického úradu. Môžete prispieť aj priamo na ich účet: SK81 0900 0000 0050 4455 5422.
 3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a v piatok od 14:00 do 15:45. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, v piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 4. V stredu od 9:00 do 15:00 bude na Mariánskej hore tzv. Bodka za prázdninami.
 5. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 6. Otec biskup Ján Kuboš pozýva veriacich Spišskej diecézy na púť do maďarského mariánskeho pútnického miesta Szentkút, ktorá sa bude konať v sobotu 17. septembra 2022. Svätú omšu v slovenskom jazyku so začiatkom o 11:00 bude celebrovať Mons. Ján Kuboš. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristiách kostolov.
 7. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
  • v sobotu spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Oznamy 21. nedeľa v období cez rok (21.8.2022)

 1. Dnes o 9:00 bude v gymnaziálnom kostole odpustová slávnosť ku cti Panny Márie Kráľovnej.
 2. V pondelok, na sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, bude na Mariánskej hore sv. omša o 16:00. V tento deň budeme tiež v gymnaziálnom kostole sláviť odpustovú slávnosť ku cti Panny Márie Kráľovnej. Sv. omša bude o 19:00. Večerné sväté omše v pondelok – štvrtok budú v gymnaziálnom kostole.
 3. Vo štvrtok je spomienka sv. Ľudovíta IX., kráľa, patróna 3. františkánskeho rádu. Členovia Františkánskeho svetského rádu budú od 15:00 viesť modlitbu františkánskeho ruženca.
 4. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 5. Na budúcu nedeľu bude púť Kresťanských demokratov na Mariánsku horu. Sv. omša o 14:30 bude celebrovať o. biskup Ján Kuboš.
 6. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Diecézny katechetický úrad. Pán Boh zaplať za milodary.
 7. Diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš pozýva Boží ľud Spišskej diecézy na púť do maďarského mariánskeho pútnického miesta Szentkút, ktorá sa bude konať v sobotu 17. septembra 2022. Svätú omšu v slovenskom jazyku so začiatkom o 11:00 bude celebrovať Mons. Ján Kuboš. Na túto púť sa chystá aj naša levočská farnosť, nakoľko máme so Szentkútom uzatvorenú dohodu o spolupráci. Záujemcovia, ktorí chcú putovať do Szentkútu, nech sa zapíšu v sakristiách kostolov.
 8. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka prebl. Panny Márie Kráľovnej
  • v stredu sviatok sv. Bartolomeja, apoštola
  • vo štvrtok spomienka sv. Ľudovíta IX., kráľa, člena 3. rádu
  • v sobotu spomienka sv. Moniky

Oznamy 20. nedeľa v období cez rok (14.8.2022)

 1. Dnes o 21:00 v rámci Vigílie slávnosti Nanebovzatia Panny Márie bude na Mariánskej hore modlitba sv. ruženca, sviečkový sprievod okolo baziliky a následne svätá omša v bazilike.
 2. V pondelok je slávnosť Nanebovzatie Panny Márie. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba budú o 6:00, 8:00 a 19:00; u nás o 7:00 a 15:50; na Mariánskej hore o 10:00 a 14:30.
 3. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
 4. Na budúcu nedeľu o 9:00 bude v gymnaziálnom kostole odpustová slávnosť ku cti Panny Márie Kráľovnej.
 5. Na budúcu nedeľu o 14:30 bude na Mariánskej hore sláviť sv. omšu Mons. Vladimír Fekete, biskup, apoštolský prefekt v Azerbajdžane.
 6. Liturgický kalendár
  • v pondelok slávnosť Nanebovzatie Panny Márie
  • vo štvrtok spomienka sv. Heleny
  • v sobotu spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

Oznamy 19. nedeľa v období cez rok (7.8.2022)

 1. Od pondelka do soboty budú u nás štyria mladí na tzv. Prázdninách u minoritov. V pracovnej časti ich čaká predovšetkým pomoc pri príprave maľovania prízemia kláštora a následné upratovanie po maľovaní. Potešilo by nás, ak by ste im chceli darovať niečo zo záhrady, alebo priniesť niečo sladké.
 2. Vo štvrtok je v našej františkánskej rodine sviatok sv. Kláry z Assisi, spoluzakladateľky 2. františkánskeho rádu – členovia Františkánskeho svetského rádu budú od 15:00 viesť modlitbu františkánskeho ruženca.
 3. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka.
 4. Na budúcu nedeľu o 21:00 na Vigíliu Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie bude na Mariánskej hore modlitba sv. ruženca, potom sviečkový sprievod okolo baziliky a svätá omša v bazilike.
 5. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok sv. Dominika, kňaza, zakladateľa Rádu dominikánov
  • v utorok sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
  • v stredu sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
  • vo štvrtok sviatok sv. Kláry z Assisi, panny, členky 2. rádu

Oznamy 18. nedeľa v období cez rok (31.7.2022)

 1. V pondelok od 21:00 do 22:00 bude v našom kostole poklona Sviatosti oltárnej s modlitbami a meditatívnymi spevmi na vyjadrenie vďačnosti za dar odpustkov Porciunkuly.
 2. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a v piatok od 14:00 do 15:45. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, v piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 3. V utorok vo františkánskej rodine slávime sviatok prebl. Panny Márie Anjelskej v Porciunkule. Počas svätých omší o 7:00 a 15:50 si pripomenieme dar odpustkov, ktoré vyprosil svätý František z Assisi pre kostolík Porciunkula. Odpustky boli rozšírené na všetky kostoly menších bratov, neskôr aj na farské kostoly a baziliky minor. Od 15:00 sa členovia Františkánskeho svetského rádu budú modliť františkánsky ruženec. Po svätej omši o 15:50 pozývame na agapé.
 4. Od stredy do budúceho štvrtka po svätej omši o 18:00 bude v Kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí novéna k úcte svätej Filomény. Novéna bude vysielaná Rádiom Mária.
 5. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 6. Vo štvrtok o 21:00 bude na Mariánskej hore posvätný ruženec a svätá omša z príležitosti Výročia posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ktorá je duchovne spojená s oboma našimi bazilikami – Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore a sv. Jakuba, apoštola v meste.
 7. V piatok na Výročie posviacky baziliky Santa Maria Maggiore budú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00 a v bazilike na Mariánskej hore o 10:00 a 14:30.
 8. V sobotu o 9:30 bude na Mariánskej hore Fatimská sobota. Modlitbu ruženca vedie a sv. omšu celebruje vsdp. Ľubomír Vojtašák, dekan v Spišských Vlachoch.
 9. V sobotu bude v Zákamennom Pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. O 9:30 Fatimská sobota, o 10:30 sv. omša, ktorú bude celebrovať o. bp. Ján Kuboš. Celú slávnosť bude v priamom prenose vysielať Rádio Lumen.
 10. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v utorok sviatok prebl. Panny Márie Anjelskej v Porciunkule
  • vo štvrtok spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
  • v piatok spomienka Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
  • v sobotu sviatok Premenenie Pána

Oznamy 16. nedeľa v období cez rok (17.7.2022)

 1. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 2. Na budúcu nedeľu o 10:00 bude v Bazilike sv. Jakuba slávnostná odpustová sv. omša ku cti sv. Jakuba, apoštola.
 3. Budúca nedeľa je z ustanovenia Svätého Otca Františka Svetovým dňom starých rodičov a seniorov. Je to nedeľa v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. Pre tohtoročný 2. svetový deň napísal pápež František posolstvo, ktorého hlavnou myšlienkou sú slová žalmu: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie.“ Posolstvo, ako aj modlitbu seniora si môžete prečítať na našej výveske, aj na našej stránke.
  V tento deň je  možné získať úplné odpustky, ktoré je možné tiež venovať na spôsob príhovoru dušiam v očistci. Podmienky získania odpustkov sú: sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Odpustky môžu získať:
  • starí rodičia, seniori a všetci veriaci, ktorí sa dňa 24. júla 2022 … zúčastnia na sv. omši, ktorá sa slávi z príležitosti tohto dňa;
  • veriaci, ktorí „osobne alebo virtuálne, prostredníctvom komunikačných prostriedkov, venujú určitý primeraný čas návšteve svojich starých bratov a sestier.“
  • chorí starí a všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu …. sa duchovne pripoja k posvätným sláveniam Svetového dňa a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu.“
 4. V našom chráme budú všetky sv. omše slávené z príležitosti tohto dňa.
 5. Farnosť Kluknava pozýva veriacich na púť k sv. Anne. Program púte je na výveske aj na našej webovej stránke.
 6. Liturgický kalendár
  • vo štvrtok spomienka sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, člena 1. rádu
  • v piatok sviatok sv. Márie Magdalény
  • v sobotu sviatok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy

Oznamy 15. nedeľa v období cez rok (10.7.2022)

 1. Dnes je na Mariánskej hore oktáva hlavnej púte. O 14:00 modlitba posvätného ruženca, o 14:30 svätá omša.
 2. V piatok je vo Františkánskej duchovnej rodine sviatok sv. Bonaventúru z Bagnoregia, biskupa a učiteľa Cirkvi, člena 1. rádu. Členovia Františkánskeho svetského rádu sa od 15:00 budú modliť františkánsky ruženec.
 3. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 4. V sobotu je spomienka Prebl. Panny Márie Karmelskej. O 10:00 bude na Mariánskej hore svätá omša.
 5. Ďakujeme ženám, ktoré upiekli pre mladých, čo boli u nás na tzv. Prázdninách u minoritov. Vďaka Vám sladké nechýbalo ani na túrach, ani v kláštore. Mladí stihli namaľovať mreže na 6 oknách, ako aj popracovať na 4 oknách.
 6. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
  • v piatok sviatok sv. Bonaventúru z Bagnoregia, biskupa a učiteľa Cirkvi, člena 1. rádu
  • v sobotu spomienka Prebl. Panny Márie Karmelskej