Kategória: Oznamy minoritského kostola

Oznamy 4. veľkonočná nedeľa (8.5.2022)

 1. Dnes je Nedeľa Dobrého pastiera počas svätých omší je zbierka na seminár. Rektor kňazského seminára rozposlal ďakovný list. Okrem iného informuje, že v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka sa v tomto roku na kňazstvo pripravuje 32 bohoslovcov. Do prvého ročníka sa hlási 9 nových uchádzačov a v júni majú byť vysvätení 2 novokňazi a 7 diakoni. Prosíme vás o modlitby za nich.
 2. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v Bazilike sv. Jakuba na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami.
 3. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
 4. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 5. V piatok je spomienka prebl. Panny Márie Fatimskej. O 16:00 bude sv. omša na Mariánskej hore. V tento deň sa uskutoční modlitbový deň detí s názvom „Deti, pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo“. Povzbudzujeme k spoločnej modlitbe posvätného ruženca, adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou či zasväteniu detí nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zapojiť sa môžu školy, farnosti, rôzne spoločenstvá či rodiny. Viac informácií je na rsfatima.sk
 6. V sobotu bude na Mariánskej hore Misijná púť detí. Program: 10:15 Stanovištia; 11:15 Moderovaný program; 12:30 Misijný ruženec; 13:00 Sv. omša, ktorú bude sláviť o. bp. Ján Kuboš.
 7. V sobotu od 10:00 Rádio Lumen organizuje púť pre poslucháčov na Staré Hory.
 8. Na budúcu nedeľu bude v Bazilike sv. Jakuba celodenná poklona Sviatosti oltárnej. Začne po sv. omši o 10:00, skončí o 18:30.
 9. Liturgický kalendár
  • v piatok spomienka prebl. Panny Márie Fatimskej
  • v sobotu sviatok sv. Mateja, apoštola

Oznamy 3. veľkonočná nedeľa (1.5.2022)

 1. V tomto týždni sa modlíme za duchovné povolania. Na budúcu nedeľu (Dobrého pastiera) bude zbierka na kňazský seminár.
 2. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v Bazilike sv. Jakuba na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami.
 3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a v piatok od 14:00 do 15:45. V bazilike sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, vo štvrtok a v piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 4. V utorok 3. mája 2022 uplynie 10 rokov od úmrtia spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru. V tento deň, na sviatok apoštolov sv. Filipa a Jakuba, bude diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš spolu s kňazmi a Božím ľudom sláviť o 17.00 hod. sv. omšu v Katedrále sv. Martina, ktorá bude obetovaná za spásu nesmrteľnej duše tohto nástupcu apoštolov.
 5. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
 6. Vo štvrtok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 7. V sobotu, 7.5.2022 o 9:00, sa uskutoční stretnutie Laických členiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Zraz bude na Námestí Majstra Pavla pred Mestským divadlom Levoča.
 8. V sobotu bude v Bazilike navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore fatimská sobota so začiatkom o 9:30 hod. Večerná sv. omša bude o 19:00 v Gymnaziálnom kostole, pretože v Bazilike sv. Jakuba bude v tom čase koncert opernej speváčky Evy Hornyákovej.
 9. Dňa 13. mája 2022 sa uskutoční Modlitbový deň detí s názvom „Deti, pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo“. Povzbudzujeme k spoločnej modlitbe posvätného ruženca, adorácii pred najsvätejšou Sviatosťou či zasväteniu detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zapojiť sa môžu školy, farnosti, rôzne spoločenstvá či rodiny. Viac informácií a materiály sa nachádzajú na web stránke https://rsfatima.sk/.
 10. Rádio Lumen pripravuje v tomto roku púť pre poslucháčov na Staré Hory (nie do Krakowa), ktorá sa bude konať 14. mája 2022.
 11. V dňoch 27. – 29. mája 2022 sa v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí uskutoční 9. ročník duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema 2022. Viac informácií na nástenke.
 12. V Zbierke tzv. Boží hrob určenej pre kresťanov vo Svätej zemi sa v našom chráme vyzbieralo 1250€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 13. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v utorok sviatok Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Oznamy 2. veľkonočná nedeľa (24.4.2022)

 1. Dnešná nedeľa je nedeľou Božieho milosrdenstva.
  • Vo svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch bude odpustová slávnosť. Program je na výveske.
  • Pri kaplnke Božieho milosrdenstva na začiatku aleje sv. Jána Pavla II bude o 13:30 modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Na Mariánskej hore bude sv. omša o 14:30.
  • V našom chráme bude o 15:00 pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.
  • Dnes môže úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci získať každý, kto si pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva nábožne uctí tento obraz, splní obvyklé podmienky a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo – napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti.“
 2. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
 3. V utorok o 15:00 bude na farskom úrade druhé preskúšanie birmovancov. Potrebné materiály sú na farnostlevoca.sk v sekcii BIRMOVKA 2022. Účasť všetkých birmovancov je povinná. Potrebná je aj kartička birmovanca.
 4. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 5. Na budúcu nedeľu bude duchovná obnova Ružencového bratstva (RB) – členov živého, svätého a večného ruženca. Môžu prísť aj záujemcovia o vstup do RB. Obnova začne o 9:20 v Bazilike sv. Jakuba modlitbou ruženca, o 10:00 bude sv. omša, ktorú bude sláviť promótor pre ruženec na Slovensku, p. Matej Šulik OP, o 14:00 v gymnaziálnom kostole bude prednáška o formách RB, voľby RB a obnova sľubov RB.
 6. Budúca nedeľa je prvým májovým dňom. Májové pobožnosti budú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v bazilike budú na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami.
 7. V sakristii baziliky a na farnostlevoca.sk sú k dispozícii prihlášky na Prvé sväté prijímanie. Vyplnené je potrebné odovzdať na fare, príp. v bazilike do 30.4.2022.
 8. Liturgický kalendár
  • v pondelok je sviatok sv. Marka, evanjelistu
  • v piatok sviatok Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi,
   patrónky Európy
 9. Otcovia biskupi nám napísali:

Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

Oznamy Nedeľa zmŕtvychvstania (17.4.2022)

 1. Od dnešnej nedele sa počas celého veľkonočného obdobia budeme modliť Raduj sa, nebies Kráľovná namiesto modlitby Anjel Pána.
 2. Dnes aj zajtra sú sväté omše ako zvyčajne v nedeľu: Bazilika sv. Jakuba o 8:00, 10:00 a 19:00; gymnaziálny kostol o 9:00; u nás o 9:00, 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00. V bazilike na Mariánskej hore bude zajtra o 14:30 – touto svätou omšou začínajú sv. omše v nedele o 14:30.
 3. Novéna k Božiemu milosrdenstvu bude dnes a zajtra o 15:45, v týždni o 15:35; v sobotu o 7:35.
 4. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
 5. Od utorka obnovíme v našom chráme modlitbu vešpier po svätej omši o 15:50.
 6. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 7. Budúca nedeľa je nedeľou Božieho milosrdenstva. Vo svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch bude odpustová slávnosť. Program je na výveske.
  Pri kaplnke Božieho milosrdenstva na začiatku aleje sv. Jána Pavla II bude o 13:30 modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.
  V našom chráme bude o 15:00 pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.
  V túto nedeľu môže úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci získať každý, kto si pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva nábožne uctí tento obraz, splní obvyklé podmienky a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo – napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti.“
 8. V sakristii baziliky a na farnostlevoca.sk sú k dispozícii prihlášky na Prvé sväté prijímanie. Vyplnené je potrebné odovzdať na fare, príp. v bazilike do 30.4.2022.
 9. Vzadu na stolíku je k dispozícii nové číslo Minoritského listu. Môžete si ho prečítaj aj na internete.
 10. Úprimné Pán Boh zaplať vyjadrujeme všetkým, ktorí sa podieľali na skrášlení slávenia Veľkonočných sviatkov v našom chráme, osobitne bratovi Ondrejovi a ženám za upratovanie a výzdobu kostola, ako aj Chorus Minor za nádherné obohatenie slávenia Veľkonočného trojdnia.

Oznamy Kvetná nedeľa (10.4.2022)

 1. Dnes o 15:00 bude krížovú cestu viesť brat Ondrej. Od 14:00 do 19:00 bude v Bazilike sv. Jakuba hlavná veľkonočná spoveď. Kvôli tomu u nás nebude sv. omša o 16:00.
 2. V piatok si Pán povolal vo veku 85 rokov Edwarda Barana otca nášho spolubrata Adama. Pohreb bude v pondelok v poľskej Krzemienici. Odporúčame ho do Vašich modlitieb.
 3. V tomto týždni budeme ešte spovedať v pondelok – stredu od 15:00; v bazilike počas ranných sv. omší a od 17:00.
 4. V utorok sa začína novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov si v kázňach svätých omší priblížime život a myšlienky sv. Antona; po svätej omši o 15:50 bude krátka pobožnosť.
 5. Zelený štvrtok – V katedrále sv. Martina bude o 9:00 svätá omša svätenia olejov. Svätá omša na Pamiatku Pánovej večere bude u nás o 15:50, v bazilike o 19:00.
 6. Veľký piatok – o 8:00 Vás pozývame na modlitbu ranných chvál a posvätného čítania. O 13:00 pri evanjelickom kostole začne ekumenický pašiový sprievod; o 14:45 začneme v našom chráme novénu k Božiemu milosrdenstvu, o 15:00 obrady Veľkého piatku. V bazilike sa obrady začnú o 17:00. V tento deň nás zaväzuje prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
 7. Biela sobota – o 7:00 bude v bazilike modlitba posvätného čítania a ranných chvál, v našom chráme o 8:00, po nej bude u nás výmena oltárnych plachiet. Vyloženie Sviatosti oltárnej v Božom hrobe bude v bazilike do 19:30, kedy sa začnú obrady Veľkonočnej vigílie, u nás bude o 15:00 novéna k Božiemu milosrdenstvu poklona Sviatosti bude od ranných modlitieb do 20:00. Povzbudzujeme Vás zotrvať tento deň pri Pánovom hrobe v rozjímaní nad jeho láskou a obetou. O 21:00 začnú v našom chráme obrady Veľkonočnej vigílie. Prineste si na ne sviece kvôli obnove krstných sľubov. Po skončení vigílie bude u nás svätenie veľkonočných jedál.
 8. Veľkonočná nedeľa – sväté omše ako zvyčajne v nedeľu. O 6:00 bude v bazilike svätenie veľkonočných jedál. O 15:45 bude v našom chráme novéna k Božiemu milosrdenstvu.
 9. Veľkonočný pondelok – sväté omše u nás i v bazilike ako v nedeľu; na Mariánskej hore o 14:30 – touto svätou omšou začínajú sv. omše v nedele o 14:30.
 10. Minulú nedeľu sa v zbierke na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine vyzbieralo 715€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 11. Úprimné Pán Boh zaplať adresujeme aj všetkým tým, ktorí sa v piatok zapojili do veľkého predsviatočného upratovania nášho kostola.

Oznamy 5. Pôstna nedeľa (3.4.2022)

 1. Poriadok sv. omší:
  • Bazilika sv. Jakuba
   • v nedele o 8:00, 10:00 a 19:00;
   • v pondelok až piatok: 6:00, 19:00;
   • v sobotu o 6:30, 19:00 (s platnosťou na nedeľu).
  • Bazilika na Mariánskej hore
   • v nedele o 7:00;
  • Gymnaziálny kostol
   • v nedele o 9:00.
  • U nás
   • v nedele o 9:00, 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00;
   • v pondelok až piatok o 7:00, 15:50;
   • v sobotu o 7:50.
 2. Dnes o 15:00 bude krížovú cestu viesť brat Peter. O 17:00 bude krížová cesta na Mariánskej hore.
 3. Zbierka počas dnešných svätých omší je určená na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.
 4. V piatok po sv. omši o 7:00 pozývame všetkých na veľké predsviatočné upratovanie kostola. Poklona Sviatosti oltárnej v tento deň nebude.
 5. V piatok o 15:00 budú krížovú cestu v našom chráme viesť členovia Kruciáty oslobodenia človeka. Po sv. omši o 19:00 bude skautská krížová cesta od Baziliky sv. Jakuba na Mariánsku horu.
 6. Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa. Požehnanie ratolestí bude v Bazilike sv. Jakuba v úvode sv. omší o 8:00 a 10:00, u nás v úvode sv. omší o 9:00 a 11:00. Krížovú cestu o 15:00 bude viesť brat Ondrej. Od 14:00 do 19:00 bude v Bazilike sv. Jakuba hlavná veľkonočná spoveď. Kvôli tomu u nás nebude sv. omša o 16:00.
 7. V našom kláštore sme poskytli ubytovanie štyrom ukrajinským rodinám. Vďaka Vašej nezištnej pomoci sú po materiálnej stránke pomerne dobre zabezpečené. Deti chodia do školy a škôlky. Mamy by sa chceli zamestnať, preto ak by ste vedeli o možnosti zamestnať ženy z Ukrajiny, dajte nám vedieť (053 451 4570 levoca@minoriti.sk). Nakoľko deti (osem chlapcov a jedno dievča) radi jazdia na bicykloch, veríme, že by im mohlo prospieť, keby ste nám odhadom na niekoľko mesiacov mohli požičať jeden väčší a dva menšie bicykle (menšie pre 10-ročných).

Oznamy 4. Pôstna nedeľa (27.3.2022)

 1. Poriadok sv. omší: Bazilika sv. Jakuba – v nedele: 8:00, 10:00, 14:30 a 19:00; v pondelok až piatok: 6:00, 19:00; v sobotu: 6:30, 19:00 (s platnosťou na nedeľu). V bazilike na Mariánskej hore – v nedele o 7:00; v Gymnaziálnom kostole – v nedele o 9:00. U nás – v nedele: 9:00, 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00; v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50. Sväté omše o 18:00 v sobotu a nedeľu budú len do konca marca.
 2. Dnes o 15:00 bude krížovú cestu viesť spoločenstvo Pavol; na budúcu nedeľu brat Peter. Dnes o 17:00 bude krížová cesta aj v bazilike na Mariánskej hore.
 3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a v piatok od 14:00 do 15:45. V bazilike sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, vo štvrtok a v piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 4. V utorok o 15:00 bude v kine stretnutie Laických členiek a sympatizantiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa
 5. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 6. V piatok o 15:00 budú krížovú cestu v našom chráme viesť členovia III. rádu sv. Dominika; o 16:00 bude krížová cesta pri bazilike na Mariánskej hore.
 7. Týmto piatkom o 20:00 začínajú piatkové prípravy snúbencov na sviatosť manželstva.
 8. V sobotu o 9:30 v Bazilike sv. Jakuba fatimská sobota.
 9. Na budúcu nedeľu v bazilike nebude sv. omša o 14:30 kvôli veľkonočnej spovedi.
 10. Z rozhodnutia KBS na budúcu nedeľu bude zbierka určená na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.
 11. Farský zbor Collegium BASILICA pozýva ženy, dievčatá, mužov a mládencov, aby sa stali jeho členmi. Postačuje mať hudobný sluch, lásku k spevu a chuť spievať na oslavu Boha pri svätých omšiach a liturgických slávnostiach. Znalosť nôt je vítaná. Záujemcovia môžu prísť na skúšku zboru každý štvrtok o 18:30 na fare, alebo môžu kontaktovať dirigentku pani Janku Višňovskú (janka.visnovska@centrum.sk 0905 170 607). Viac info na farnostlevoca.sk

Oznamy 3. Pôstna nedeľa (20.3.2022)

 1. Aktuálne pandemické opatrenia: zostáva v platnosti povinnosť nosenia respirátorov. Je možné vrátiť sa k podávaniu rúk na znak pokoja a k používaniu sväteničiek (u nás zatiaľ ponecháme bezdotykový dávkovač). Podľa možnosti k svätému prijímaniu nech najprv pristupujú tí, čo prijímajú na ruku, na koniec tí, čo prijímajú do úst.
 2. Poriadok sv. omší sa nemení: Bazilika sv. Jakuba – v nedele: 7:00, 8:00, 10:00, 14:30 a 19:00; v pondelok až piatok: 6:00, 18:00; v sobotu: 6:30, 19:00 (s platnosťou na nedeľu). V bazilike na Mariánskej hore – v nedele o 7:00; v Gymnaziálnom kostole – v nedele o 9:00. U nás – v nedele: 9:00, 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00; v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu). Sväté omše o 18:00 v sobotu a nedeľu budú len do konca marca.
 3. Dnes o 15:00 bude krížovú cestu viesť brat Martin; na budúcu nedeľu spoločenstvo Pavol. Dnes o 17:00 bude krížová cesta aj v bazilike na Mariánskej hore.
 4. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 5. V piatok je slávnosť Zvestovania Pána. V Bazilike sv. Jakuba budú sv. omše o 6:00, 8:00 a 18:00. O 15:00 bude krížovú cestu v našom chráme viesť spoločenstvo Modlitby matiek; o 16:00 bude krížová cesta pri bazilike na Mariánskej hore. O 17:00 v Bazilike sv. Petra v Ríme zasvätí Svätý Otec František Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. V ten istý deň vykoná tento akt zasvätenia vo Fatime aj pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski ako vyslanec Svätého Otca. Náš diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš bude v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule sláviť o 17:00 svätú omšu s adoráciou za pokoj na Ukrajine a v Rusku. Na tento úmysel sa o 17:00 budeme modliť pri adorácii aj v našom kostole, ako aj v Bazilike sv. Jakuba, kde bude modlitba sv. ruženca s obnovou sľubov ružencového bratstva.
  Nakoľko slávnosť Zvestovania Pánaje zároveň Dňom počatého dieťaťa, povzbudzujeme Vás prijať deklaráciu duchovnej adopcie nenarodeného dieťaťa (na 9 mesiacov). Deklarácie sú na stolíku pri časopisoch.
 6. V sobotu o 15:00 spoločenstvo Modlitby matiek pozýva na spoločné odprosovanie Pána za tých, ktorí ublížili nám a našim deťom.
 7. V sobotu o 16:00 bude v Bazilike sv. Jakuba stretnutie lektorov.
 8. V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas – o 02:00 na 03:00.
 9. Na budúcu nedeľu o 14:00 spoločenstvo Modlitby matiek pozýva na spoločné ďakovanie a chválenie Pána za všetko, čo spravil v našich životoch.
 10. Farský zbor Collegium BASILICA pozýva ženy, dievčatá, mužov a mládencov, aby sa stali jeho členmi. Postačuje mať hudobný sluch, lásku k spevu a chuť spievať na oslavu Boha pri svätých omšiach a liturgických slávnostiach. Znalosť nôt je vítaná. Záujemcovia môžu prísť na skúšku zboru každý štvrtok o 18:30 na fare, alebo môžu kontaktovať dirigentku pani Janku Višňovskú (janka.visnovska@centrum.sk 0905 170 607). Viac info na farnostlevoca.sk

Oznamy 2. Pôstna nedeľa (13.3.2022)

 1. Poriadok sv. omší: Bazilika sv. Jakuba – v nedele: 7:00, 8:00, 10:00, 14:30 a 19:00; v pondelok až piatok: 6:00, 18:00; v sobotu: 6:30, 19:00 (s platnosťou na nedeľu). V bazilike na Mariánskej hore – v nedele o 7:00; v Gymnaziálnom kostole – v nedele o 9:00. U nás – v nedele: 9:00, 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00; v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu).
 2. V nedele v pôstnom období sú krížové cesty u nás o 15:00 (vedieme my – bratia minoriti) a v bazilike na Mariánskej hore (vo vnútri) o 17:00.
 3. Vo štvrtok Vás pozývame na Diecéznu školu viery – o 15:50 svätá omša, po nej prednáška a diskusia na tému: Svätý Pavol – apoštol národov.
 4. V piatky v pôstnom období sú krížové cesty v našom kostole o 15:00 (vedú členovia spoločenstiev) a pri bazilike na Mariánskej hore (vonku) o 16:00.
 5. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 6. V piatok o 20:00 pozývame mužov a mládencov na nočnú krížovú cestu so začiatkom v Kostole Ducha Svätého. Viesť bude Levočskými vrchmi v dĺžke cca 20 km, predpokladané ukončenie o 1:00.
 7. V sobotu bude Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba: 6:30, 8:00 a 19:00; u nás: 7:50 a 18:00.
 8. Minulú nedeľu sa v zbierke na potreby Spišskej katolíckej charity, ktorej časť je vyhradená na pomoc utečencom z Ukrajiny, vyzbieralo 1015€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 9. Na stránke našej farnosti farnostlevoca.sk si môžete vypočuť pôstne audio katechézy pre deti.
 10. Vo všetkých slovenských diecézach boli zrušené dišpenzy od povinnej účasti na svätých omšiach. Od 12.3.2022 na celom území Slovenska pre katolíkov znova platí záväzná účasť na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky.
 11. Svätý Otec František zvolal synodu o synodalite. Počas diecéznej fázy, ktorá trvá do júna 2022, môže každý jednotlivec, skupinka, či spoločenstvo vyjadriť svoj postoj ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi reagujúc na 10 ponúknutých tém. Viac informácií a možnosť prihlásiť sa je na kapitula.sk/synoda-o-synodalite/

Oznamy 1. Pôstna nedeľa (6.3.2022)

 1. Priame prenosy sv. omší z nášho kostola naďalej vysielame na levoca.minoriti.sk v pondelok až piatok o 15:50, v sobotu o 7:50, v nedeľu o 11:00. Poklona Sviatosti oltárnej je od pondelka do piatka od 7:30 do 15:50. Kostol je otvorený denne od 8:30 do 15:50.
 2. Od dnešnej nedele sú nedeľné sv. omše v Bazilike sv. Jakuba: 7:00, 8:00, 10:00, 14:30 a 19:00; v bazilike na Mariánskej hore: 7:00; v Gymnaziálnom kostole: 9:00; v pondelok až piatok v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 18:00; v sobotu o 6:30, 19:00 (s platnosťou na nedeľu). U nás sa poriadok sv. omší do konca marca nemení: v nedeľu o 9:00, 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00; v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu).
 3. V nedele v pôstnom období sú krížové cesty u nás o 15:00 (vedieme my – bratia minoriti) a v bazilike na Mariánskej hore (vo vnútri) o 17:00.
 4. V utorok o 15:00 bude na farskom úrade prvé preskúšanie birmovancov. Účasť všetkých je nutná. Potrebné sú aj kartičky birmovanca.
 5. V stredu, piatok a v sobotu sú jarné kantrové dni. Ich úmysel: príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Spoločne sa na tieto úmysly budeme modliť v piatok počas oboch svätých omší.
 6. V piatky v pôstnom období sú krížové cesty v našom kostole o 15:00 (vedú členovia spoločenstiev) a pri bazilike na Mariánskej hore (vonku) o 16:00.
 7. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 8. Od dnešnej nedele si opäť môžete vypočuť pôstne audio katechézy pre deti na stránke našej farnosti farnostlevoca.sk
 9. Dnešná zbierka počas svätých omší je určenána potreby Spišskej katolíckej charity. Prispieť môžete aj bankovým prevodom na č. ú. SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS 412 071. Časť tejto zbierky bude vyhradená na pomoc utečencom z Ukrajiny.
 10. Kto má možnosť poskytnúť ubytovanie utečencom, môže sa zaregistrovať cez formulár na tkkbs.sk/registraciaubytovania