Kategória: Oznamy minoritského kostola

Oznamy 27. nedeľa v období cez rok (8.10.2023)

 1. V mesiaci október pozývame do nášho kostola na ružencové pobožnosti, ktoré ktoré budú bývať v pondelok až piatok o 15:20, v sobotu o 7:20 a v nedeľu o 15:30, čiže polhodinu pred svätou omšou.
 2. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame na mládežnícku adoráciu.
 3. V sobotu po svätej omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 4. V sobotu po svätej omši o 7:50 pozývame na stretnutie členov františkánskych terciárov.
 5. V sobotu od 10.30 hod. sa v Diecézne svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch uskutoční stretnutie mám z Modlitieb matiek. Plagát s programom je na výveske.
 6. Na budúcu nedeľu sa uskutoční púť Rytierstva Nepoškvrnenej na Mariánsku horu. O 13:00 pôjdeme spoločne v procesii od nášho minoritského kostola, o 14:00 sa v bazilike pomodlíme ruženec, o 14:30 bude svätá omša a adorácia, po ktorej sa v procesii vrátime späť k nášmu kostolu. Zo Spišského Štvrtku pôjde aj autobus, do ktorého môžete pristúpiť o 13:30 na zastávke „Prešovská“ (Pri Sedrii).
 7. Predajňa Spolku sv Vojtecha v Spišskej Novej Vsi oznamuje zmenu otváracích hodín. Od pondelka do piatku bude otvorené od 7:30 do 17:00 bez obednej prestávky a v sobotu od 8:00 do 12:00. Zároveň prosíme všetkých členov spolku svätého Vojtecha o vyzdvihnutie členských podielov na rok 2024 v sume 10€.
 8. Komisia pre mládež pozýva mladých
  • v sobotu 21. októbra 2023 zažiť výnimočnú udalosť v našej diecéze. Spoločne sa chceme zúčastniť biskupskej vysviacky nášho nového otca biskupa Františka a potom sa pomodliť za našu diecézu na vrchu Sľubica.
  • v sobotu 28.10. 2023 zapojiť sa do diecézneho kola florbalového turnaja o pohár predsedu KBS, ktorý sa uskutoční v Rabči.
  • Viac info na výveske alebo www.komisia.sk
 9. Naši spolubratia z Brehova pozývajú v dňoch 9.-12. novembra na duchovné cvičenia pre dospelých, ktoré budú zamerané na umenie duchovného rozlišovania. Sú vhodné pre tých, ktorí sa potrebujú pozrieť na svoj život novým spôsobom hľadajúc vnútornú stabilitu a silu začať odznova. Prednášky vychádzajú z kurzu, ktorý zostavil kňaz rímskej diecézy, don Fabio Rosini. Bližšie informácie nájdete na stránke www.klastorbrehov.com.
 10. Pri východe z kostola si môžete vziať nového číslo Minoritského listu.
 11. Liturgický kalendár:
  • v stredu spomienka sv. Jána XIII., pápeža

Oznamy farského kostola

 1. Počas celého mesiaca októbra sa spoločne modlievame ruženec v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 18:00. V soboty a nedele o 18:40, 20 minút pred večernou sv. omšou.
 2. Dnes si na Mariánsku horu vykonajú svoju tradičnú púť bohoslovci z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Program ich púte sa začne modlitbou posvätného ruženca o 14:00, sv. omša o 14:30.
 3. Vo štvrtok srdečne pozývame na sv. omšu s katechézou pre mládež a s mládežníckymi piesňami.
 4. V piatok bude večerná sv. omša spojená s katechézou za účasti detí. Srdečne pozývame všetky deti a zvlášť deti, ktoré začínajú prípravu na sväté prijímanie. Po skončení svätej omše bude stretnutie s rodičmi. Účasť aspoň jedného z rodičov je potrebná.
 5. Na budúcu nedeľu bude na Mariánskej hore púť Rytierstva Nepoškvrnenej. O 14:00 modlitba posvätného ruženca, o 14:30 sv. omša a zasvätenie sa Panne Márii.
 6. Kto má záujem o stolový kalendár na rok 2024 s fotografiami zo Svätej zeme, ktorý vytvoril náš kňaz vdp. Ján Pramuka, môže si ho zakúpiť v sakristii Baziliky sv. Jakuba. Kalendár stojí 3,50€.
 7. Informujeme, že sú k dispozícii členské podiely SSV na rok 2023. Členské podiely si môžete vyzdvihnúť od pondelka každý deň hodinu pred večernou sv. omšou na fare. V nedeľu od 9:00 do 10:00 a po sv. omši o 10:00. Členský príspevok je 10€.
 8. Dňa 14.10.2023 od 10:30 sa v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch uskutoční stretnutie mám z Modlitieb matiek.
 9. Všetky najnovšie informácie nájdete na webe farnosti farnostlevoca.sk

Oznamy 26. nedeľa v období cez rok (1.10.2023)

 1. V mesiaci október pozývame do nášho kostola na ružencové pobožnosti, ktoré ktoré budú bývať v pondelok až piatok o 15:20, v sobotu o 7:20 a v nedeľu o 15:30, čiže polhodinu pred svätou omšou.
 2. V mesiaci október prežívame aj slávnosť nášho zakladateľa, sv. Františka z Assisi. Pri tejto príležitosti vás v utorok 3. októbra po svätej omši o 15:50 pozývame na pobožnosť Transitus a v stredu 4. októbra na slávnostnú svätú omšu o 15:50, na ktorej sa nám prihovorí otec Ján Záhradník, správca farnosti Spišská Nová Ves.
 3. Vo štvrtok po svätej omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 4. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až stredu od 15:00, vo štvrtok a piatok od 14:00. Chorých navštívime v piatok dopoludnia.
 5. Kruciáta oslobodenia človeka v Levoči nás pozýva na 23. Celoslovenské sympózium s témou LÁTKOVÉ A NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI, PRÍČINY ICH VZNIKU A ICH LIEČBA, ktoré sa uskutoční v sobotu 7. októbra 2023. Program začína svätou omšou o 7:50 v našom kostole a pokračuje SOŠ pre zrakovo postihnutých na námestí Štefana Kluberta č. 1. Viac informácií nájdete na výveske.
 6. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej kapitule pozýva na duchovnú obnovu pre chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov v termíne 24. – 26. november 2023. Prihlásiť sa je možné do 12. novembra cez stránku ks.kapitula.sk, kde nájdete aj bližšie informácie.
 7. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Anjelov strážcov
  • v stredu slávnosť nášho otca sv. Františka, diakona, zakladateľa troch rádov
  • v štvrtok spomienka sv. Faustíny Kowalskej, panny
  • v sobotu spomienka Ružencovej Panny Márie

Oznamy farského kostola

  Oznamy 25. nedeľa v období cez rok (24.9.2023)

  1. Na Vianoce budeme sláviť 800. výročie prvého živého betlehemu, ktorý svätý František v roku 1223 zorganizoval pri dedinke Greccio [Grečo]. Aby sme sa na túto udalosť dobre pripravili, každého 25. dňa v mesiaci budeme v našom kostole sláviť malé Vianoce. Prvý takýto deň sa uskutoční už zajtra, 25. septembra.
  2. V utorok o 17:30 na TV LUX v relácii Doma je doma bude páter Martin spolu s provinciálom františkánov a kapucínov rozprávať o sv. Františkovi a živom betleheme v Greccio.
  3. V piatok po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet (poklona Sviatosti oltárnej začne približne o 10.00).
  4. V piatok po svätej omši o 15:50 bude stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a všetkých ctiteľov Panny Márie.
  5. V sobotu po svätej omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
  6. Modlitby matiek z komunity Útechy vás ešte dnes popoludní pozývajú do nášho kostola na spoločné modlitby. Viac informácií nájdete na výveske.
  7. Na stránke cistinka.lidl.sk môžete hlasovaním podporiť výstavbu nového detského ihriska v našom meste. Levoča bojuje o prvé miesto s Bernolákovom.
  8. Liturgický kalendár
   • v stredu spomienka Sv. Vincenta de Paul, kňaza
   • v piatok sviatok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
   • v sobotu spomienka Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

  Oznamy farského kostola:

  1. Dnes si na Mariánsku horu vykonajú púť pútnici zo Zakopaného. Sv. omša bude o 14:30.
  2. Vo štvrtok je ôsme výročie povýšenia Chrámu sv. Jakuba na Baziliku menšiu (2015).
  3. V piatok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre deti.
  4. V nedeľu začína mesiac október. Počas celého mesiaca októbra sa budeme spoločne modliť ruženec v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 18.00 hodine. V soboty a nedele o 18.40 hodine, 20 minút pred večernou sv. omšou.
  5. V nastávajúcom týždni putujú študenti a učitelia cirkevného gymnázia do Talianska. Maturanti a žiaci 3. A triedy budú spoznávať miesta, na ktorých žil patrón ich školy sv. František z Assisi, sv. Klára, sv. Anton Paduánsky. Navštívia Padovu, Assisi, Rím a Greccio, kde podľa tradície vznikol prvý betlehem. V nedeľu majú naplánované stretnutie so slovenským hudobníkom a dirigentom, minoritským pátrom Petrom Hrdým, žijúcim v Assisi. V deň liturgickej spomienky na sv. Františka z Assisi sa mladí stretnú so Sv. Otcom počas audiencie vo Vatikáne. Sprevádzajme ich svojimi modlitbami. Zároveň vyjadrujeme srdečné poďakovanie všetkým dobrodincom tejto púte, ktorí finančne podporili túto akciu pre našich študentov, zvlášť pánovi predsedovi PSK Milanovi Majerskému.
  6. Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle zo Spišskej diecézy, aby sa zapojili do duchovnej prípravy pred biskupskou vysviackou menovaného spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského. Deväť dní pred biskupskou vysviackou sa spoločne budeme modliť novénu za nášho nového pána biskupa.
  7. Všetky najnovšie informácie nájdete na webe farnosti farnostlevoca.sk

  Oznamy 24. nedeľa v období cez rok (17.9.2023)

  1. Biskupská vysviacka Mons. Františka Trstenského sa uskutoční v sobotu 21. októbra 2023 o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Všetci sme srdečne pozvaní.
  2. V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Na tento úmysel sa budeme modliť v piatok počas svätej omše o 15:50.
  3. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
  4. Modlitby matiek z komunity Útechy vás pozývajú na spoločné modlitby, v ktorých sa duchovne spoja matky a ich rodiny vo viacerých krajinách. Budú sa konať v našom kostole v piatok, sobotu a nedeľu. Viac informácií nájdete na výveske.
  5. Naši bratia v Brehove pripravujú púť do Svätej Zeme v dňoch 15.-22. mája 2024. Uskutoční sa z príležitosti 800. výročia stigmatizácie sv. Františka. Odborným sprievodcom púte je vdp. PaedDr. Michal Pitoniak, kňaz spišskej diecézy. Letieť sa bude z Piešťan, kam pútnikov dopraví autobus, ktorý v prípade záujmu bude stáť aj v Levoči. Cena zájazdu: 850€. Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate. Prihlásiť sa môžete do 31. októbra 2023 na adrese brehov@minoriti.sk alebo telefonicky u pátra Jozefa Sukeníka (0910 842 499). Viac informácií nájdete na výveske.
  6. Prosíme tých, ktorí chcú v našom kostole niečo zavesiť na nástenku alebo nechať na vzadu na stolíku, aby najskôr získali súhlas br. Tomáša, rektora kostola, a to buď osobne alebo mailom (levoca@minoriti.sk). Ďakujeme za pochopenie.
  7. Liturgický kalendár
   • v pondelok spomienka sv. Jozefa Kupertínskeho, kňaza, člena 1. rádu
   • v stredu sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
   • v štvrtok sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
   • v sobotu spomienka sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, člena 1. rádu

  Oznamy farského kostola

  • Od pondelka 18. septembra večerné sv. omše kvôli skoršiemu stmievaniu budú o 18.00 hodine, okrem sobôt a nedieľ. V soboty a nedele sv. omše o 19.00 hodine.
  • Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu máme Jesenné kántrové dni. Záväzný je aspoň jeden deň. Obsahom kántrových dní je poďakovanie za úrodu. Za úrodu poďakujeme v piatok pri sv. omšiach.
  • V piatok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre deti.
  • Oznamujeme vám, že biskupská konsekrácia Mons. Františka Trstenského sa uskutoční v sobotu 21. októbra o 10:00 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.
  • Počas minulotýždňového dňa rodiny sa v stánku Farskej charity v rámci dobrovoľného príspevku bolo darovaných 250€. Výťažok z tomboly vo výške 800€ sa organizátori rozhodli darovať Farskej charity. Pán Boh zaplať!
  • Zo srdca ďakujeme všetkým organizátorom, organizačnému tímu, dobrovoľníkom, ktorí pripravili „Farský deň rodiny“. Vieme, že to stálo veľmi veľa námahy, ale oplatilo sa. My všetci a iste aj ostatní ľudia sme zažili vzácne chvíle spoločenstva a jednoty. Pán Boh nech vás požehnáva.
  • Všetky najnovšie informácie nájdete na webe farnosti farnostlevoca.sk

  Oznamy 23. nedeľa v období cez rok (10.9.2023)

  1. Zbierka na Diecézny katechetický úrad vyniesla 380€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  2. Dnes pozývame celé spoločenstvo farnosti a Levoče prežiť Farský deň rodiny. Začína slávením sv. omše o 10:00 v Bazilike sv. Jakuba. Popoludní je pripravený bohatý program na Námestí Majstra Pavla. Deti a mladých zvlášť pozývame na vystúpenie hudobníkov z eRka popretkávané svedectvami mladých účastníkov Svetových dní mládeže v Lisabone, ktoré začne o 13:30 v Severnom parku na námestí. Od 14:00 do 16:00 pozývame taktiež do rehoľnej kaviarne. Podrobné informácie nájdete na výveskách našich kostolov.
  3. V piatok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sväté omšu u nás budú ako v nedeľu s tým, že o 11:00 nebude kázeň pre deti a o 16:00 budú hrať a spievať aj naši mladí. Po svätej omši o 16:00 pozývame na mládežnícku adoráciu a stretko Spoločenstva EDEN.
  4. V sobotu po sv. omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej.
  5. V sobotu o 18:00 pozývame do nášho kostola na koncert slovenského barokového ansámblu Le nuove musiche, ktorý sa uskutoční v rámci Levočského babieho leta. Vstupné je 5€ pre dospelých a 1€ pre deti. Celý program festivalu nájdete výveske.
  6. Zbor pod vedením Janky Višňovskej pozýva do svojich radov nových členov, ktorí majú záujem a vnútorné presvedčenie pracovať so svojím speváckym talentom. Nácviky bývajú pravidelne v pondelky od 18:15 v miestnosti pri hradbách.
  7. Dávame do pozornosti víkendový duchovno-terapeutický program Ráchelina vinica, ktorý je určený pre osoby so skúsenosťou umelého, ale aj spontánneho potratu. Teda je určený pre rodičov, starých rodičov alebo iných príbuzných potrateného dieťaťa. Taktiež pre zdravotníkov, ktorí sa podieľali na vykonávaní umelých potratov. Najbližšia Ráchelina vinica sa bude konať 27. – 29. októbra 2023 v Košickom kraji. Prihlásiť sa treba cez kontakty, ktoré sú uvedené na plagáte na výveske kostola.
  8. Liturgický kalendár
   • v utorok spomienka Najsvätejšieho mena Mária
   • v stredu spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
   • v štvrtok sviatok Povýšenia Svätého Kríža
   • v piatok slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
   • v sobotu spomienka sv. Kornela, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov

  Oznamy z farského kostola

  1. V utorok 12.9.2023 je spomienka Najsvätejšieho mena Mária. Sv. omša bude v tento deň aj na Mariánskej hore o 16:00.
  2. Vo štvrtok 14.9.2023 na sviatok Povýšenia sv. Kríža bude na Mariánskej hore púť vozičkárov a hendikepovaných. Sv. omša bude o 10:00.
  3. Vo štvrtok večer 14.9.2023 na Mariánskej hore budeme sláviť vigíliu slávnosti Sedembolestnej Panny Márie. O 21:00 bude krížová cesta a po nej sv. omša.
  4. V piatok na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00. Na Mariánskej hore o 10:00 a 14:30. V Závade o 8:00 a v Levočskej Doline o 9:00. Bazilika sv. Jakuba 6:00, sobota 6:30, 19:00.
  5. Svätý otec František vymenoval nového biskupa spišskej diecézy Mons. Františka Trstenského. Pamätajme na neho vo svojich modlitbách. Stal sa tak 15. pastierom našej Spišskej diecézy od jej vzniku.

  Oznamy 22. nedeľa v období cez rok (3.9.2023)

  1. Od 1. septembra naše rady oficiálne posilnil brat Marek Redlich, ktorý doteraz pôsobil v Bratislave. Do služby v Levoči mu vyprosujeme veľa Božieho požehnania o ochranu Levočskej Panny Márie.
  2. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu sv. Františka.
  3. V piatok o 19:00 pozývame do nášho chrámu na stretnutie spoločenstva Pavol. Hosť Ján Buc bude hovoriť na tému „Ako ísť na hlbinu (vo vzťahu k Bohu a k sebe)“.
  4. V nedeľu 10.9.2023 pozývame celé spoločenstvo farnosti a Levoče prežiť Farský deň rodiny. Začneme ho slávením sv. omše o 10:00 v Bazilike sv. Jakuba. Popoludní bude pripravený bohatý program na Námestí Majstra Pavla. Deti a mladých zvlášť pozývame na vystúpenie hudobníkov z eRka popretkávané svedectvami mladých účastníkov Svetových dní mládeže v Lisabone, ktoré začne o 13:30 v Severnom parku na námestí. Podrobné informácie nájdete na výveskách našich kostolov.
  5. Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sa na národnom pútnickom mieste Mátraverebély – Szentkút v Maďarsku uskutoční dňa 16. septembra 2023 slovenská púť. Svätú omšu bude celebrovať J. E. Mons. Stanislav Stolárik. Na túto púť sa chystá aj naša levočská farnosť. Záujemcovia, ktorí chcú putovať do Szentkútu, nech sa zapíšu v sakristiách kostolov.
  6. Zbor pod vedením Janky Višňovskej pozýva do svojich radov nových členov, ktorí majú záujem a vnútorné presvedčenie pracovať so svojím speváckym talentom. Nácviky bývajú pravidelne v pondelky od 18:15 v miestnosti pri hradbách.
  7. Liturgický kalendár
   • vo štvrtok spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov, patrónov eRka (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí)
   • v piatok sviatok Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie

  Oznamy 21. nedeľa v období cez rok (27.8.2023)

  1. Dnešná zbierka je určená pre Diecézny katechetický úrad. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  2. Od budúcej nedele bude svätá omša o 11:00 opäť s kázňou pre deti. Teší sa na vás aj detský zbor, ktorý sa tu v kostole stretne už o 10:30 na prvom nácviku. Na záver svätej omše požehnáme školské tašky a vyhodnotíme letnú súťaž posielania pohľadníc.
  3. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. V našom kostole budeme spovedať v pondelok až stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a piatok od 14:00. Vo farskom kostole sa bude spovedať pol hodinu pred každou svätou omšou, vo štvrtok a v piatok už od 18:00. Chorých a starých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
  4. Vo štvrtok bude na Mariánskej hore Bodka za prázdninami. Program začne od 9:00. Svätá omša bude o 15:00.
  5. Vo štvrtok pozývame na adoráciu do Baziliky sv. Jakuba so začiatkom o 17:45, ktorá bude obetovaná za posvätenie kňazov.
  6. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
  7. V sobotu o 9:30 bude na Mariánskej hore fatimská sobota. Modlitbe a svätej omši bude predsedať vdp. Matúš Oravec, farský administrátor v Podbieli.
  8. Mládežnícke spoločenstvo EDEN pozýva na mládežnícku grilovačku, ktorá sa uskutoční v soboru o 14:00 na nádvorí nášho kláštora. Povedzte o tejto akcii mladým vo vašom okolí. Podporiť nás môžete aj tak, že nám upečiete a prinesiete/pošlete nejaký koláč.
  9. V nedeľu 10.9.2023 pozývame celé spoločenstvo farnosti a Levoče prežiť Farský deň rodiny. Začneme ho slávením sv. omše o 10:00 v Bazilike sv. Jakuba. Popoludní bude pripravený bohatý program na Námestí Majstra Pavla. Podrobné informácie nájdete na výveskách našich kostolov.
  10. Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sa na národnom pútnickom mieste Mátraverebély – Szentkút v Maďarsku uskutoční dňa 16. septembra 2023 slovenská púť. Svätú omšu bude celebrovať J. E. Mons. Stanislav Stolárik. Na túto púť sa chystá aj naša levočská farnosť. Záujemcovia, ktorí chcú putovať do Szentkútu, nech sa zapíšu v sakristiách kostolov.
  11. Liturgický kalendár
   • v pondelok spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
   • v utorok spomienka Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa

  Oznamy 20. nedeľa v období cez rok (20.8.2023)

  Univerzita tretieho veku (UTV) Katolíckej univerzity v Ružomberku ponúka pre všetkých záujemcov starších ako 40 rokov (pre invalidných dôchodcov bez rozdielu), s ukončeným stredoškolským vzdelaním, tieto jednoročné a trojročné vzdelávacie programy (s uvedením miesta realizácie):

  1. Zdravie a vitalita v jeseni života (Ružomberok),
  2. Angličtina zážitkovo – pre seniorov (Ružomberok),
  3. Dejiny umenia (Ružomberok),
  4. Bylinky našich lúk a pasienkov (Ružomberok),
  5. Filozoficko-teologické základy (Košice).

  Písomné prihlášky je možné zaslať

  • do 8. 9. 2023 na adresu: Katolícka univerzita UTV, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  • do 30. 09 2023 na adresu: Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice.

  Prijímacie skúšky sa nekonajú. Prednášky sa uskutočňujú dvakrát mesačne.


  Večerné sväté omše o 19:00 budú v pondelok – štvrtok v gymnaziálnom kostole.

  V utorok, na sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, bude na Mariánskej hore sv. omša o 16:00. V tento deň budeme tiež v gymnaziálnom kostole sláviť odpustovú slávnosť ku cti Panny Márie Kráľovnej. Svätá omša bude o 19:00.

  Vo štvrtok po svätej omši o 15.50 bude stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.

  V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Kočišovej.

  V piatok bude večerná sv. omša v Bazilike sv. Jakuba spojená s katechézou pre deti.

  V sobotu sa na Mariánskej hore uskutoční Púť chrámových hudobníkov Košickej arcidiecézy. Program začne o 9:30. Svätú omšu o 11:00 bude ju celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup Košickej arcidiecézy.

  Na budúcu nedeľu bude na Mariánskej hore púť Kresťanských demokratov. O 14:00 sa začne modlitbou ruženca a o 14:30 bude svätá omša, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor. Sv. omša bude pri vonkajšom oltári.

  Na budúcu nedeľu bude zbierka na Diecézny katechetický úrad. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

  Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sa na národnom pútnickom mieste Mátraverebély – Szentkút v Maďarsku uskutoční dňa 16. septembra 2023 slovenská púť. Svätú omšu bude celebrovať J. E. Mons. Stanislav Stolárik. Na túto púť sa chystá aj naša levočská farnosť. Záujemcovia, ktorí chcú putovať do Szentkútu, nech sa zapíšu v sakristiách kostolov.

  Liturgický kalendár

  • v pondelok spomienka sv. Pia X., pápeža
  • v utorok spomienka Panny Márie Kráľovnej
  • vo štvrtok sviatok sv. Bartolomeja, apoštola
  • v piatok sviatok sv. Ľudovíta IX., kráľa, člena 3. rádu

  Oznamy 19. nedeľa v období cez rok (13.8.2023)

  1. Tento týždeň bude prebiehať miništrantský tábor v Brehove a detský eRko tábor vo Važci. Pamätajme na tieto akcie v našich modlitbách.
  2. V pondelok, na Vigíliu Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, bude na Mariánskej hore bude duchovný program. O 21:00 modlitba sv. ruženca, potom sviečkový sprievod okolo baziliky a svätá omša v bazilike.
  3. V utorok máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú nasledovne:
   • u nás: 7:00 a 15:50 (budeme požehnávať byliny a kvety)
   • v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 19:00;
   • na Mariánskej hore o 10:00 a 14:30;
   • na Závade o 17:00;
   • v Levočskej doline o 18:00.
  4. Na budúcu nedeľu budeme v gymnaziálnom kostole sláviť odpustovú slávnosť ku cti Panny Márie Kráľovnej. Svätá omša bude o 9:00.
  5. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Palenčárovej.
  6. V piatok bude večerná sv. omša v Bazilike sv. Jakuba spojená s katechézou pre deti.
  7. Liturgický kalendár
   • v pondelok sviatok sv. Maximiliána Márie Kolbe, kňaza a mučeníka
   • v utorok slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

  Oznamy 18. nedeľa v období cez rok (6.8.2023)

  1. V piatok je v našej františkánskej rodine sviatok sv. Kláry z Assisi, spoluzakladateľky 2. františkánskeho rádu – členovia Františkánskeho svetského rádu budú od 15:00 viesť modlitbu františkánskeho ruženca.
  2. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
  3. Liturgický kalendár
   • v utorok sviatok sv. Dominika, kňaza, zakladateľa Rádu dominikánov
   • v stredu sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
   • vo štvrtok sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
   • v piatok sviatok sv. Kláry z Assisi, panny, členky 2. rádu