Oznamy Nedeľa Krista Kráľa(26.11.2023)

 1. Na záver svätej omše obnovíme naše zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Pri recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, môžeme získať plnomocné odpustky.
 2. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle:
  1. u nás: pondelok, utorok, streda od 15:00, štvrtok a piatok od 14:00.
  2. farský kostol: pol hodiny pred svätou omšou, štvrtok a piatok od 17:00
  Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok dopoludnia.
 3. V stredu začíname sláviť Novénu pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Rozjímať budeme nad témou „Panna Mária a my“, ktorú nám každý deň priblíži pozvaný kňaz. Na samotnú slávnosť 8. decembra prijal pozvanie otec biskup Ján Kuboš. Program novény nájdete na výveske.
 4. V stredu tiež slávime sviatok Všetkých svätých troch františkánsky rádov a zároveň na tento deň pripadá 800. výročie schválenia Reguly menších bratov pápežom Honóriom. Preto sa nám v prvý deň novény prihovorí brat Martin M. Kollár a priblíži nám mariánsku úctu v našej reholi.
 5. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 6. Z iniciatívy nového otca biskupa Františka Trstenského začneme v sobotu o 17:00 adoráciou v Bazilike sv. Jakuba spoločnú cestu s emauzskými učeníkmi. Počas prvej etapy sa budeme učiť počúvať a prijímať ľudí okolo nás. Jej symbolom bude svieca. Po Vianociach sa v druhej etape zameriame na dôležitosť Božieho slova. Jej symbolom bude Sväté písmo. V poslednej etape po Veľkej noci upriamime pohľad na Eucharistiu, pretože emauzskí učeníci spoznali Ježiša práve pri lámaní chleba. Symbolom tejto etapy bude kríž. Od budúcej nedele budú v našom kostole k dispozícii sprievodné materiály, ktoré nám pomôžu prežívať túto púť nielen v kostole, ale aj doma.
 7. Na budúcu nedeľu budeme pri všetkých svätých omšiach požehnávať adventné vence. V Bazilike sv. Jakuba bude požehnanie adventných vencov v sobotu večer počas svätej omše o 19:00.
 8. Liturgický kalendár:
  • v pondelok spomienka sv. Františka Antona Fasaniho, kňaza
  • v stredu sviatok Všetkých svätých troch františkánskych rádov
  • v štvrtok sviatok sv. Ondreja, apoštola
 9. Oznamy farského kostola

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *