Oznamy 30. nedeľa v období cez rok (29.10.2023)

 1. V zbierke na misie sa v našom kostole vyzbieralo 870€. Ďakujeme!
 2. V tomto týždni slávime Dušičky i prvý piatok v mesiaci. Spovedať preto budeme trochu inak ako v bežný prvopiatkový týždeň:
  • u nás: v pondelok a utorok od 14:00; v stredu počas svätých omší, vo štvrtok a piatok od 15:00.
  • v Bazilike sv. Jakuba: v utorok od 17:00, v stredu počas a medzi svätými omšami, vo štvrtok pol hodiny pred sv. omšami a večer od 17:00.
  • Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok dopoludnia.
 3. V utorok po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet.
 4. Na stredu pripadá Slávnosť všetkých svätých – prikázaný sviatok. Sväté omše budú ako v nedeľu.
  • u nás: 9:00, 9:30 v nemocničnej kaplnke,11:00 a 16:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba: 8:00, 10:00, 19:00;
  • v Gymnaziálnom kostole: 9:00
 5. Vo štvrtok slávime Spomienku na všetkých verných zosnulých (DUŠIČKY). Sväté omše budú nasledovne:
  • u nás: 7:00 a 15:50;
  • v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00 a 18:00;
  • na cintoríne v Dome smútku: 14:00.
 6. Počas dušičkovej oktávy sa polhodinu pred popoludňajšou svätou omšou budeme spoločne modliť za zosnulých z našich rodín. Výnimkou bude piatok, keď sa naši terciári budú už od 15:00 modliť františkánsky ruženec a sobota, keď sa budeme modliť ráno o 7:20. Priezviská rodín môžete ešte nahlasovať v sakristii alebo mailom na adrese levoca@minoriti.sk.
 7. Fórum života organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti, ktorou nás pozýva v čase okolo 2. novembra k modlitbe a k zapáleniu sviečky na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Kampaň môžete podporiť buď kúpou sviečky, ktorú nájdete pri východe z kostola alebo online na stránke sviecka.forumzivota.sk.
 8. V tomto roku Vám z príležitosti spomienky na zosnulých ponúkame nielen sviece, ale povzbudzujeme Vás, aby ste prispeli aj na pripravovaný Pamätník nenarodeným – bronzové súsošie, ktoré má byť umiestnené na našom cintoríne. Podrobnosti nájdete na výveske a na našej webstránke. Prispieť môžete na transparentný účet SK42 0900 0000 0052 0886 4521, prípadne môžete váš milodar nechať v sakristii.
 9. V sobotu o 14:00 pozývame našich miništrantov na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční v našom kostole. Naučíme/zopakujeme si veci ohľadom miništrovania, povieme si niečo o sviatku všetkých svätých a spoločne navštívime aj cintorín. Končiť budeme okolo 16:00.
 10. Liturgický kalendár:
  • v stredu Slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok
  • v štvrtok Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
  • v piatok Spomienka na všetkých zosnulých troch františkánskych rádov
  • v sobotu spomienka sv. Karola Boromejského, biskupa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *