Dve strany mince

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Židia nesmeli zobrazovať ľudské osoby. Preto sa v chráme nepoužívali pohanské mince, na ktorých bol obraz cisára. Pred vstupom do chrámu bolo potrebné tieto mince zameniť za iné, židovské.

Pán Ježiš sa ocitol v zdanlivo beznádejnej situácii. Ak by povedal, že treba platiť dane cisárovi, pohneval by si farizejov. Ak by to odmietol, pohneval by si herodiánov a Rimanov. Pán Ježiš sa však nenechal zaskočiť. Tým, že „prinútil“ Židov ukázať mu rímsku mincu na chrámovom nádvorí ich usvedčuje, že im až tak nejde o dodržiavanie židovského zákona. Poukázaním na fakt, že každá minca má dve strany, nás učí, že treba myslieť na všetko: aj na Božie veci, aj na ľudské.

Vytvorte mincu z papiera alebo kartónu. Potom porozmýšľajte nad nejakou činnosťou, ktorú bežne vykonávate. Následne na jednu stranu mince napíšte/nakreslite, čo týmto skutkom dávate Pánu Bohu a na druhú stranu, čo týmto skutkom robíte pre seba alebo pre druhých.

Podpíšte sa a v nedeľu 29. októbra pred svätou omšou o 11:00 prineste túto mincu do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *