Zoslanie Ducha Svätého

Turíce sme začali sláviť už na vigíliu v sobotu večer o 18:00. Po svätej omši s väčším počtom čítaní sme sa stretli pred kostolom pri malom agapé. Naše oslavy vyvrcholili nedeľnou svätou omšou o 11:00. Keďže náš levočský kostol je zasvätený Duchu Svätému, pozvali sme aj slávnostného kazateľa, ktorým bol salezián don Anton Červeň z Prešova.

Svoj príhovor začal parafrázovaním rakúskeho teológa Karola Jozefa Wallnera:

„Žijeme spirituálnu dobu, ale nie dobu Ducha Svätého. Každý chce mať svoju spiritualitu podľa svojho, takú z Kauflandu. Podľa toho sa potom aj v Cirkvi správame.“

Následne vyzdvihol tri veci, ktoré nám môže priniesť Duch Svätý:

  1. Pápež František hovorí: „My síce máme názory, ale nemáme pravdu. Preto už dnes málokto počúva druhého.“ Pri stvorení sveta sa Duch Boží vznášal nad vodami, nad chaosom. Potrebujeme Ducha Svätého, aby nám ukázal, čo máme robiť. Duch Svätý nás má presvedčiť, aby sme robili pokánie
  2. Duch Svätý je vlastne láska – agapé – túžba slúžiť. Komu sa dnes chce slúžiť? Matka Tereza mala zmysel pre službu. Slúžiť jeden druhému si môžeme napríklad v manželstve.
  3. Celý svet je jedna veľká hostia. Boží Duch vládne celým svetom, čiže pretvára tento svet, našu hriešnosť, skrze Božie milosrdenstvo a Božiu lásku na niečo dobré. Duch Svätý nás obohacuje, zjednocuje, dáva nás dokopy. Duch Svätý je ako krásna hudba, ktorú nevidíme, ale aj tak pretvára naše srdce.

Po nedeľnej svätej omši sme sa najprv pred kostolom stretli s veriacimi na malom agapé. Potom nasledoval obed, na ktorý sme pozvali kňazov z nášho dekanátu.

Text: br. Tomáš M.
Foto: Katarína Vaňová

« z 2 »

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *