Oznamy 7. Veľkonočná nedeľa (12.5.2024)

 1. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka Panny Márie Fatimskej
  • v utorok sviatok sv. Mateja, apoštola
  • v stredu spomienka sv. Margity z Cortony, kajúcnice, členky 3. rádu sv. Františka
  • v štvrtok spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
  • v piatok spomienka sv. Paschala Baylona, rehoľníka, člena 1. rádu sv. Františka
  • v sobotu spomienka sv. Felixa z Cantalicie, rehoľníka, člena 1. rádu sv. Františka
 1. Májové pobožnosti sú v našom chráme od pondelka do piatku o 15:30, v sobotu po svätej omši a v nedele o 15:45.
 2. Dnes a zajtra sa pod záštitou Rytierstva Nepoškvrnenej uskutoční na Mariánskej hore Fatimský deň. Program začne o 15:00 slávnostnou procesiou od minoritského kostola. O 17:00 bude slúžiť svätú omšu otec biskup Ján Kuboš. O 20:00 začne 24-hodinový ruženec za Slovensko. Zajtra o 17:00 bude na Mariánskej hore slúžiť svätú omšu otec biskup František Trstenský. Celý program nájdete na výveske.
 3. V pondelok sa pod záštitou Rodinného spoločenstva FATIMA uskutoční Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete. Zapojiť sa možno spoločnou modlitbou posvätného ruženca, adoráciou alebo zasvätením detí a mládeže Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Viac informácií na výveske.
 4. V utorok pokračuje Veľká novéna pred sviatkom sv. Antona Paduánskeho.
 5. V piatok po rannej svätej omši sa uskutoční výmena oltárnych plachiet, preto adorácia Sviatosti Oltárnej začne neskôr.
 6. V piatok 17. mája si počas svätých omší pripomenieme stigmatizáciu sv. Františka na vrchu La Verna. O 15:15 sa v našom kostole budeme modliť cestu svetla, ktorá je veľkonočným pokračovaním krížovej cesty.
 7. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Márie Palenčárovej.
 8. V sobotu o 21:00 vás pozývame do Baziliky sv. Jakuba na spoločnú vigíliu Zoslania Ducha Svätého.
 9. Na budúcu nedeľu bude v našom kostole odpustová slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Kazateľom na svätých omšiach o 9:00 a 11:00 bude o. Ján Dubecký, rodák z Levoče, v súčasnosti kaplán Horskej záchrannej služby. Popoludní od 15:00 do 17:00 pozývame na grilovačku na dvore nášho kláštora. Pripravený bude aj program pre deti.
 10. Oznamy farského kostola
  • Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  • V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je aspoň jeden deň. Obsahom letných kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.
  • V stredu 15.5.2024 bude v Bazilike sv. Jakuba celodenná poklona Sviatosti Oltárnej v rámci večnej poklony v Spišskej diecéze. Vyloženie Sviatosti Oltárnej bude po rannej sv. omši a odloženie s krátkou pobožnosťou a sviatostným požehnaním o 18:30.
  • Vo štvrtok bude večerná sv. omša spojená s katechézou pre mladých. Po sv. omši bude moderovaná adorácia s Eucharistickým požehnaním.
  • V sobotu 18.5.2024 o 13:00 bude na Mariánskej hore slávená sv. omša v rámci aktivity Beh na Levočskú horu. Ide o charitatívnu akciu na pomoc z malému dieťaťu Katke z Lieskovan, ktorá sa narodila s ochrnutou rukou. Absolvovala operáciu vo Viedni, čo jej veľmi pomohlo, ale teraz potrebuje rehabilitácie. Viac informácií nájdete na plagátoch na výveskách.
  • Na budúcu nedeľu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorý sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *