Oznamy Nedeľa Najsvätejšej Trojice (4.6.2023)

 1. Dnes o 10:00 bude v Bazilike sv. Jakuba slávnosť Prvého svätého prijímania. Prvoprijímajúce deti a ich rodiny odporúčame do Vašich modlitieb.
 2. Júnové pobožnosti sú v našom kostole v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30.
 3. V stredu je liturgická spomienka blahoslavených Michala a Zbigneva. V závere svätých omší bude požehnanie ich relikviami.
 4. Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba budú o 6:00, 8:00 a 19:00, na Mariánskej hore o 14:30. U nás o 7:00 a 15:50. Po tejto svätej omši bude eucharistická procesia po Košickej ulici. Deti a ich rodičov pozývame zapojiť sa do sypania lupienkov kvetov pred Najsvätejšou sviatosťou. Kto sa v tento deň nábožne zúčastní na eucharistickej procesii, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 5. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 6. Od 11. júna plánujeme začať slúžiť sväté omše v nemocničnej kaplnke o 9:30 Ponechávame aj sväté omše o 9:00 v našom kostole.
 7. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
  • v stredu spomienka bl. Michala Tomaszeka a Zbigneva Strzałkowského, kňazov a mučeníkov
  • vo štvrtok slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *