Baránok

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Celý tento týždeň prežívame ako jednu veľkú nedeľu. Možno práve preto, aby sme mali dostatok času na stretnutie so Zmŕtvychvstalým Pánom Ježišom. Presne tak, ako sa s Ježišom stretávali po zmŕtvychvstaní jeho učeníci – budeme o tom počúvať celý týždeň v evanjeliu.

Pána Ježiša môžeme stretnúť vo svätom prijímaní (vo sviatostiach), v Božom slove a v spoločenstve. V kostole nám ho tiež pripomína osoba kňaza, oltár, paškál, socha a veľkonočný baránok.

Práve veľkonočný baránok je veľmi zaujímavý symbol. Baránok sa v tomto zmysle vo Svätom písme prvýkrát spomína ako náhrada za syna Izáka, ktorého mal obetovať Abrahám na vrchu. Veľkonočný baránok sa neskôr spomína vtedy, keď Boh skrze Mojžiša vyvádza Izraelitov z egyptského otroctva. Krv baránka na verajách dverí ochránila Izraelitov pred smrťou prvorodených. A tak Ježiš, ako veľkonočný baránok, berie na seba naše hriechy a chráni nás pred večnou smrťou. (viac tu)

Porozmýšľajte, kde ste počas tohto týždňa stretli Zmŕtvychvstalého Pána Ježiša alebo ktorý zo spomínaných symbolov znázorňujúcich Zmŕtvychvstalého Pána Ježiša je vám najbližší. Odpoveď napíšte na lístoček, podpíšte sa a v nedeľu pred svätou omšou o 11:00 prineste tento lístoček do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *