Oznamy Nedeľa zmŕtvychvstania (9.4.2023)

 1. Od dnešnej nedele sa počas celého veľkonočného obdobia budeme modliť Raduj sa, nebies Kráľovná namiesto modlitby Anjel Pána.
 2. Dnes aj zajtra sú sväté omše ako zvyčajne v nedeľu. V bazilike na Mariánskej hore zajtra svätou omšou o 14:30 začínajú nedeľné sv. omše o 14:30.
 3. Novéna k Božiemu milosrdenstvu bude v našom chráme dnes a zajtra o 15:45, v týždni o 15:35; v sobotu o 7:35.
 4. V utorok začíname novénu pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov sa v kázňach svätých omší budeme zamýšľať nad životom a myšlienkami sv. Antona.
 5. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 6. V sobotu po svätej omši o 7:50 pozývame na stretnutie členov Františkánskeho svetského rádu a ctiteľov františkánskej charizmy.
 7. Budúca nedeľa je nedeľou Božieho milosrdenstva. Naše rehoľné sestry pozývajú na púť do Diecéznej svätyne Božieho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Plánovaný odchod autobusom o 14:00 z Námestia Majstra Pavla, so zástavkou na autobusovej stanici. Program: o 15:00 Korunka Božieho milosrdenstva a svätá omša. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii baziliky, cestovné je 4€.
  V túto nedeľu môže úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci získať každý, kto si pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva nábožne uctí tento obraz, splní obvyklé podmienky a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo – napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti.“
  Pri kaplnke Božieho milosrdenstva na začiatku aleje sv. Jána Pavla II bude o 13:30 modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.
  V našom chráme bude o 15:00 pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.
 8. V sakristii baziliky a na farnostlevoca.sk sú k dispozícii prihlášky na 1. sväté prijímanie. Rodičia majú vyplnené prihlášky doručiť na faru, prípadne do kostola do budúcej nedele.
 9. Na stolíku pri vchode nášho kostola Vám ponúkame nové číslo Minoritského listu s tlačivom na 2%.
 10. Úprimné Pán Boh zaplať vyjadrujeme všetkým, ktorí sa podieľali na skrášlení slávenia Veľkonočných sviatkov v našom chráme, najmä bratovi Ondrejovi a ženám za upratovanie a výzdobu kostola, mužom z Domu sv. Františka za prípravu ohňa, speváckemu zboru pod vedením p. Janky Višňovskej za nádherné obohatenie slávenia Palmovej nedele a Veľkonočného trojdnia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *