Oznamy 2. veľkonočná nedeľa (16.4.2023)

 1. Dnešná nedeľa je nedeľou Božieho milosrdenstva.
  • V Diecéznej svätyni Božieho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi bude odpustová slávnosť. Program je na výveske.
  • Pri kaplnke Božieho milosrdenstva na začiatku aleje sv. Jána Pavla II bude o 13:30 modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.
  • V našom chráme bude o 15:00 pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.
  • V túto nedeľu môže úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci získať každý, kto si pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva nábožne uctí tento obraz, splní obvyklé podmienky a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo – napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti.“
 1. Od zajtra od 14:00 bude na farskom úrade druhé preskúšanie birmovancov:
  • Pondelok: ZŠ Štefana Kluberta a ZŠ Francisciho.
  • Utorok: ZŠ Gašpara Haina a štátne gymnázium.
  • Streda: Súkromná základná škola, Gymnázium sv. Františka Asského a ostatní.
   Potrebný je aj preukaz birmovanca.
 1. Od utorka do piatku budeme na kapitule minoritskej kustódie, preto nás budú zastupovať kňazi z okolia počas ranných aj poobedných svätých omší. Prosíme o Vaše modlitby pri voľbe nového kustóda aj pri prijímaní iných rozhodnutí.
 2. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 3. V zbierke, ktorá sa konala počas poklony Sviatosti oltárnej v Božom hrobe, a ktorá je určená na pomoc kresťanom vo Svätej Zemi sa vyzbieralo 1410 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *