Vďačnosťou k láske

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Boh skrze Mojžiša vyviedol vyvolený národ z egyptského otroctva. Izraeliti však veľmi rýchlo zabudli na Božiu dobrotu, ochranu, zázraky a začínajú reptať…

Svätý Pavol nám pripomína čnosti, ktoré potrebujeme pre život: vieru, nádej a lásku. Viera nám dáva schopnosť „oprieť sa“ o Boha. Nádej nám pomáha vymaniť sa z každodenných ťažkostí a vykročiť za lepším zajtrajškom. No a láska dáva všetkému hlbší zmysel.

Čo však robiť, ak sme v kríze a nedokážeme ani veriť, ani dúfať a ani milovať? Pomôcť nám môže skúsenosť s Božou láskou, pretože Boh nás miluje prvý. Prichádza za nami práve tam, kde sa nachádzame: Izraelitov Boh nachádza v egyptskom zajatí, Samaritánku napoludnie pri studni… Presne takto môže prísť Boh aj ku nám do našej krízy, aby nám ukázal, že nás miluje.

Práve vďačnosť ti môže pomôcť uvedomiť si Božiu lásku. Preto sa každý deň zamysli nad tým, čo dobré/pekné sa ti v ten deň stalo, za čo môžeš byť vďačný. Možno ti niekto pomohol, možno sa na teba niekto usmial, možno pri modlitbe si mal pekný zážitok alebo v Božom slove si našiel nejaký odkaz pre teba. Jednu z vecí, za ktoré si tento týždeň cítil vďačnosť, napíš na lístoček, podpíš sa a v nedeľu pred svätou omšou o 11:00 prines tento lístoček do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *