Poď von!

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš vzkriesil Lazára. Nie je to však ani začiatok, ani koniec Božej činnosti. Už prorok Ezechiel nám hovorí o tom, že Boh môže vzkriesiť k životu celý národ, ktorý je v zajatí a nemá už žiadnu nádej. A vrcholom Božej moci je Ježišovo zmŕtvychvstanie.

Keď Ježiš vzkriesil Lazára, mnohí Židia, čo to videli, uverili v neho. Mnohí, ale nie všetci. Čo je to v človeku, čo mu bráni veriť? Prečo je to niekedy také ťažké? Podľa jednej zaujímavej úvahy v tom človeku bránia dve veci.

  • Najprv je to strach, ktorý mu nahovára, že ak uverí, nebude šťastný, lebo Ježiš bude od neho chcieť niečo ťažké alebo niečo, čo by mal v živote zmeniť a to človek nechce, pretože si už zvykol. Môže to byť aj hriech, ktorý miluje viac ako Ježiša, preto si ho radšej drží „ďalej od tela“. A tak nie je ani pevný vo viere, ale ani úplne slobodný. 
  • Druhou vecou môže byť „zviazanosť“ človeka. Keď mal Lazár vyjsť z hrobu, nemohol chodiť, lebo bol zviazaný pohrebnými plátnami. Preto Ježiš požiadal iných, aby mu pomohli rozviazať ho. Takže aj keď bol Lazár vzkriesený Božou mocou, musel v pokore prijať ľudskú pomoc. To znamená, že viera nie je iba súkromná záležitosť, „moja starosť“, ale je to kráčanie za pomoci druhých. Dokážem teda prijať pomoc vo viere od tých, ktorých mi do cesty posiela Ježiš?

Inšpirácia z Katolíckych novín

Preto napíšte na lístoček

  • čo robíte, keď sa bojíte? Čo vám pomáha prekonať strach?
    ALEBO
  • či vám už niekto v živote pomohol niečo „rozviazať“? Mali ste problém, s ktorým ste si nevedeli poradiť a niekto vám ho pomohol vyriešiť.

Podpíšte sa a v nedeľu pred svätou omšou o 11:00 prineste tento lístoček do košíka pred oltárom. Niekoľkých z vás vylosujeme a odmeníme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *