Oznamy 19. nedeľa v období cez rok (7.8.2022)

 1. Od pondelka do soboty budú u nás štyria mladí na tzv. Prázdninách u minoritov. V pracovnej časti ich čaká predovšetkým pomoc pri príprave maľovania prízemia kláštora a následné upratovanie po maľovaní. Potešilo by nás, ak by ste im chceli darovať niečo zo záhrady, alebo priniesť niečo sladké.
 2. Vo štvrtok je v našej františkánskej rodine sviatok sv. Kláry z Assisi, spoluzakladateľky 2. františkánskeho rádu – členovia Františkánskeho svetského rádu budú od 15:00 viesť modlitbu františkánskeho ruženca.
 3. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka.
 4. Na budúcu nedeľu o 21:00 na Vigíliu Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie bude na Mariánskej hore modlitba sv. ruženca, potom sviečkový sprievod okolo baziliky a svätá omša v bazilike.
 5. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok sv. Dominika, kňaza, zakladateľa Rádu dominikánov
  • v utorok sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
  • v stredu sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
  • vo štvrtok sviatok sv. Kláry z Assisi, panny, členky 2. rádu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *