Oznamy 21. nedeľa v období cez rok (21.8.2022)

 1. Dnes o 9:00 bude v gymnaziálnom kostole odpustová slávnosť ku cti Panny Márie Kráľovnej.
 2. V pondelok, na sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, bude na Mariánskej hore sv. omša o 16:00. V tento deň budeme tiež v gymnaziálnom kostole sláviť odpustovú slávnosť ku cti Panny Márie Kráľovnej. Sv. omša bude o 19:00. Večerné sväté omše v pondelok – štvrtok budú v gymnaziálnom kostole.
 3. Vo štvrtok je spomienka sv. Ľudovíta IX., kráľa, patróna 3. františkánskeho rádu. Členovia Františkánskeho svetského rádu budú od 15:00 viesť modlitbu františkánskeho ruženca.
 4. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 5. Na budúcu nedeľu bude púť Kresťanských demokratov na Mariánsku horu. Sv. omša o 14:30 bude celebrovať o. biskup Ján Kuboš.
 6. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Diecézny katechetický úrad. Pán Boh zaplať za milodary.
 7. Diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš pozýva Boží ľud Spišskej diecézy na púť do maďarského mariánskeho pútnického miesta Szentkút, ktorá sa bude konať v sobotu 17. septembra 2022. Svätú omšu v slovenskom jazyku so začiatkom o 11:00 bude celebrovať Mons. Ján Kuboš. Na túto púť sa chystá aj naša levočská farnosť, nakoľko máme so Szentkútom uzatvorenú dohodu o spolupráci. Záujemcovia, ktorí chcú putovať do Szentkútu, nech sa zapíšu v sakristiách kostolov.
 8. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka prebl. Panny Márie Kráľovnej
  • v stredu sviatok sv. Bartolomeja, apoštola
  • vo štvrtok spomienka sv. Ľudovíta IX., kráľa, člena 3. rádu
  • v sobotu spomienka sv. Moniky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *