Oznamy 3. veľkonočná nedeľa (1.5.2022)

 1. V tomto týždni sa modlíme za duchovné povolania. Na budúcu nedeľu (Dobrého pastiera) bude zbierka na kňazský seminár.
 2. Májové pobožnosti sú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v Bazilike sv. Jakuba na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami.
 3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až v stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a v piatok od 14:00 do 15:45. V bazilike sa bude spovedať pol hodiny pred rannými aj večernými sv. omšami, vo štvrtok a v piatok od 18:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 4. V utorok 3. mája 2022 uplynie 10 rokov od úmrtia spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru. V tento deň, na sviatok apoštolov sv. Filipa a Jakuba, bude diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš spolu s kňazmi a Božím ľudom sláviť o 17.00 hod. sv. omšu v Katedrále sv. Martina, ktorá bude obetovaná za spásu nesmrteľnej duše tohto nástupcu apoštolov.
 5. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
 6. Vo štvrtok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 7. V sobotu, 7.5.2022 o 9:00, sa uskutoční stretnutie Laických členiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Zraz bude na Námestí Majstra Pavla pred Mestským divadlom Levoča.
 8. V sobotu bude v Bazilike navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore fatimská sobota so začiatkom o 9:30 hod. Večerná sv. omša bude o 19:00 v Gymnaziálnom kostole, pretože v Bazilike sv. Jakuba bude v tom čase koncert opernej speváčky Evy Hornyákovej.
 9. Dňa 13. mája 2022 sa uskutoční Modlitbový deň detí s názvom „Deti, pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo“. Povzbudzujeme k spoločnej modlitbe posvätného ruženca, adorácii pred najsvätejšou Sviatosťou či zasväteniu detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zapojiť sa môžu školy, farnosti, rôzne spoločenstvá či rodiny. Viac informácií a materiály sa nachádzajú na web stránke https://rsfatima.sk/.
 10. Rádio Lumen pripravuje v tomto roku púť pre poslucháčov na Staré Hory (nie do Krakowa), ktorá sa bude konať 14. mája 2022.
 11. V dňoch 27. – 29. mája 2022 sa v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí uskutoční 9. ročník duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema 2022. Viac informácií na nástenke.
 12. V Zbierke tzv. Boží hrob určenej pre kresťanov vo Svätej zemi sa v našom chráme vyzbieralo 1250€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 13. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • v utorok sviatok Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *