Úmysly 1. – 8. máj 2022

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
1.5.2022Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a poďakovanie za dožitých 60 r.


11:00Za rodiny


16:00Za spoloč. P. Pia a za duše v očistci
2.5.2022Pondelok7:00Katarína, Ján, Mária, Zlatica, Ján


15:50Prosba o pokoj a návrat k Bohu v rodine Vladimíra a Márie


15:50Prosba o dar zdravia pre Helenu
3.5.2022Utorok7:00z rod. Hrončeková a Grigerová


15:50Margita


15:50Pavol a Mária
4.5.2022Streda7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Grigerovú


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a pokoj v rodine


15:50bratia, rodičia, príbuzní a dobrodinci našej rehole
5.5.2022Štvrtok7:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku


15:50syn Gabriel a jeho starí rodičia


15:50Za povolania
6.5.2022Piatok7:00Jozef Čeremuga


15:50manžel Jozef


15:50Br. Odilo Mráz
7.5.2022Sobota7:50Za rodinu Jurčíkovú a Malakovú


7:50František
8.5.2022Nedeľa9:00Žofia a Štefan


11:00Za zdravie, Božie požehnanie a pokoj pre deti: Jozef, Peter a Vladimír s rodinami


16:00 Potrebné milosti a dary Ducha Svätého pre Veroniku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *