Intronizácia Svätého písma v domácnosti

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Vykonajte u vás doma intronizáciu Svätého písma. Pripravte si stolík alebo poličku, na ktorú dáte čistý obrus, sviečku, kríž, prípadne kvety a podstavec, na ktorý položíte knihu Svätého písma. Toto miesto môže slúžiť na pravidelné čítanie Svätého písma počas celého roka.

Fotku Svätého písma nám pošlite mailom na adresu levoca@minoriti.sk. Jeden z vás získa v nedeľu 29.1. komiksovú Bibliu. Galériu nájdete na konci tohto článku.

Písmeno „P“ označuje toho, kto pobožnosť vedie. Písmeno „S“ označuje spoločné odpovede všetkých.

1. Procesia

Celý obrad nech sa začne pred dverami izby, kde sa zhromaždí celá rodina. Jeden člen rodiny drží Sväté písmo úctivo zdvihnuté pred sebou vo výške hrude a pomaly kráča k stolíku. Ostatní idú za ním. Medzitým ten, kto vedie pobožnosť, číta litánie.

2. Litánie

P: Volajme spoločne: Príď, Pane Ježišu! S: Príď, Pane Ježišu!

P: Pane Ježišu Kriste, ty si Slovo Otca. S: Príď, Pane Ježišu!

P: Stal si sa jedným z nás, aby si nám hovoril o láske Otca. S: Príď, Pane Ježišu!

P: Si svetlo, ktoré svieti vo tmách. S: Príď, Pane Ježišu!

P: Zachraňuješ nás od strachu a lámeš okovy hriechu a smrti. S: Príď, Pane Ježišu!

P: Prichádzaš, aby si viedol naše kroky a priviedol nás k Otcovi. S: Príď, Pane Ježišu!

P: Ty si Slovo večného života. S: Príď, Pane Ježišu!

P: Napĺňaš nás svojím Duchom Svätým. S: Príď, Pane Ježišu!

3. Poklona Svätému písmu

Sväté písmo sa položí otvorené na stolík a každý z členov rodiny sa pred ním hlboko ukloní.

4. Prosby

P: Pane Ježišu, tvoje slová nám dávajú radosť a prinášajú svetlo do našich životov. Tvoja prítomnosť prináša pokoj do nášho nepokojného a rozdeleného sveta. Nech tvoje slovo v nás neustále vzbudzuje túžbu po tebe. S. Amen.

P: Prebývaj v našich srdciach, v našej rodine, v našej farnosti a v našej krajine. S. Amen.

P: Udeľ nám svojho Svätého Ducha, aby nám pomohol pochopiť tvoje slovo. S. Amen.

P: Teraz sme intronizovali toto Sväté písmo v našom príbytku. Urob tvoje slovo stredobodom nášho života. S. Amen.

P: Nech tvoje slovo preniká všetko, čo si myslíme, hovoríme a konáme. S. Amen.

P: Nech nás tvoje slovo spojí v jednote s tebou teraz a navždy. S. Amen.

5. Čítanie Svätého písma (niekto z členov rodiny)

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Kolosanom (3, 12 – 15)

Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj.

Počuli sme Božie slovo.

S: Bohu vďaka.

6. Modlitba Pána

P: Teraz sa obráťme na nášho nebeského Otca modlitbou, ktorú nás naučil Boží Syn a náš brat Ježiš Kristus.

S: Otče náš …

7. Modlitba

(jeden sa predmodlieva a ostatní opakujú po ňom verš po verši)

Sľubujeme,

že budeme zachovávať Božie slovo.

Budeme ho čítať a uvažovať o ňom ako Božia rodina.

Budeme z neho čerpať inšpiráciu pre naše rozhodnutia,

silu pre našu prácu,

a útechu v utrpení.

Ježišu, pomôž nám,

aby sme boli verní svojmu sľubu,

lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

8. Zakončenie

P: Dajte si znak pokoja.

S: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

Na stiahnutie

Galéria

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *