Oznamy 1. adventná nedeľa (28.11.2021)

 1. Kvôli protipandemickým opatreniam nie je možná účasť veriacich na sv. omšiach. Priame prenosy sv. omší z nášho kostola vysielame na levoca.minoriti.sk v pondelok až piatok o 15:50, v sobotu o 7:50, v nedeľu o 11:00.
  Vyslúženie sviatostí je možné dohodnúť osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší, požehnanie adventných vencov, a pod.
  Kostol je otvorený denne od 8:30 do 15:50.
 2. Dnes sa mala konať zbierka na Spišskú katolícku charitu. Na tento účel môžete počas celého týždňa finančne prispieť do označenej pokladničky pri vchode do kostola, prípadne priamo na účet charity: SK28 0200 0000 0000 2963 4592
 3. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. V kostole spovedáme v pondelok až v piatok od 14:00 do 15:45. Chorých, ktorí o to prejavia záujem, navštívime my aj kňazi z fary v piatok od 8:00.
 4. V pondelok sa začína novéna pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panne Márii. Počas svätých omší sa my, kňazi z Levoče, budeme venovať slovám Panny Márie zachyteným vo Svätom písme. Pred sv. omšami sa budeme modliť posvätný ruženec, ktorý tiež budeme vysielať na levoca.minoriti.sk Podrobnosti sú na výveske.
 5. Počas adventného obdobia si deti môžu vypočuť audiokatechézy na farnostlevoca.sk v sekcii „Deti a mládež“. Birmovanci si nájdu katechézy v sekcii „Birmovka 2022“.
 6. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok Všetkých svätých troch františkánskych rádov
  • v utorok sviatok sv. Ondreja, apoštola
  • v piatok spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *