Oznamy 32. nedeľa v období cez rok (7.11.2021)

 1. Poriadok nedeľných svätých omší sa nemení: v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 2. Ešte dnes a zajtra sa o 15:00 budeme v našom chráme modliť pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu za zosnulých v rámci oktávy sviatku Všetkých svätých.
 3. V stredu od 10:00 bude v našom chráme rozlúčka so † Jánom Kollárom; o 11:00 bude za neho slúžená pohrebná sv. omša (v režime OTP). Poklona Sviatosti oltárnej sa začne až po tejto sv. omši, približne o 12:00.
 4. Vo štvrtok slávime sviatok sv. Martina z Tours, hlavného patróna Spišskej diecézy a patróna katedrály.
 5. Vo štvrtok o 18:00 bude v bazilike sv. omša spojená s katechézou za účasti birmovancov.
 6. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej.
 7. V piatok o 18:00 bude v bazilike sv. omša spojená s katechézou za účasti detí. Po nej bude stretnutie lektorov.
 8. Predajom sviec za nenarodené deti sa vyzbieralo 200€, ktoré sme odoslali na účet Fóra života. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 9. Naďalej sme podľa Covid automatu v treťom stupni ohrozenia (čierna farba). V ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 25 m2; pre OTP (očkovaní, testovaní, prekonali Covid) 1 osoba na 15 m2; preto len pre OTP sú vyhradené sväté omše o 15:50 a v nedele o 11:00 a 16:00; ostatné sv. omše sú v režime základ – teda pre všetkých. Vždy je potrebné mať zoznam účastníkov. Prosíme, aby ste do označenej škatule pri vchode kostola hádzali doma pripravený papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom.
 10. Svätý otec František zvolal synodu o synodalite, v rámci ktorej môže každý človek vyjadriť svoj postoj ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi. Na diecéznej úrovni tento proces prebiehado augusta 2022. Od dnes je možnosť zapojiť sa aj v rámci Spišskej diecézy. Spoločenstvá alebo jednotlivci nech sa prihlásia cez prihlasovací formulár na kapitula.sk. Budú im zasielané podrobné informácie, ako aj pozvania k spoločným stretnutiam (môžu sa diať aj online), počas ktorých sa v modlitbe a rozjímaní budú zamýšľať nad 10 stanovenými témami o spoločnom kráčaní v Cirkvi. Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú zhruba každé dva týždne zverejňované videá a manuály ktoré budú bližšie prezentovať jednotlivé témy. Na záver, do 15.6.2022, každé spoločenstvo/jednotlivec zašle zhrnutie svojich postrehov na spis@synoda.sk.
 11. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka bl. Jána Dunsa Scota, kňaza, člena 1. rádu
  • v utorok sviatok Výročie posviacky Lateránskej baziliky
  • v stredu spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
  • vo štvrtok sviatok sv. Martina z Tours, biskupa
  • v piatok spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *