Oznamy 13. nedeľa v období cez rok

 1. Rozhodnutím Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí platnosť 30. júna 2021. Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, aj tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk v nedele o 11:00, v ostatné dni o 15:50 do stredy 30.6.
 3. Dnes sa koná počas všetkých svätých omší zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.
 4. Dnes o 14:30 bude otec biskup Vladimír Fekete, misionár z Azerbajdžanu, sláviť sv. omšu na Mariánskej hore.
 5. V utorok je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to cirkevne prikázaný sviatok.
  • U nás budú sv. omše o 7:00 a o 15:50; Svätú omšu o 15:50 bude celebrovať náš novokňaz brat Peter Kozma.
  • v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00, 17:00 a 19:00;
  • v Bazilike na Mariánskej hore – 14:30.
 6. V stredu po rannej svätej omši je plánovaná výmena oltárnych plachiet. Poklona Sviatosti oltárnej začne až približne o 11:00.
 7. V stredu budeme ďakovať Pánu Bohu na záver školského roka. Sv. omša pre cirkevné školy bude o 8:00, pre ostatné školy o 19:00 v Bazilike sv. Jakuba.
 8. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola mužov z Domu svätého Františka. Dobrovoľníci sú vítaní.
 9. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Od pondelka spovedáme od 15:00, vo štvrtok a v piatok od 14:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary vo štvrtok od 8:00. V bazilike sa bude spovedať každý deň pol hodinu pred každou svätou omšou.
 10. V piatok, na slávnosť Navštívenia Panny Márie, budú na Mariánskej hore sväté omše o 10:00 a 17:00, gréckokatolícka liturgia o 13:00. Slávnostná odpustová svätá omša bude v nedeľu o 10:00. Hodinu pred svätými omšami bude modlitba posvätného ruženca. Modlitby a sväté omše budú v exteriéri. Nebude zabezpečená stabilná spovedná služba. Počas konania púte (piatok – nedeľa) bude zákaz vjazdu pre motorové vozidlá na Mariánsku horu. Fatimská sobota 3. júla bude v Bazilike sv. Jakuba so začiatkom o 9:30. Viac podrobností nájdete na výveske.
 11. Poriadok svätých omší:
  • U nás v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00, 11:00, 16:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6:00, a 19:00; v sobotu o 6:30, 9:30, 19:00; v nedeľu o 6:00, 7:00, 8:00, 14:30 a 19:00 – všetky nedeľné sv. omše v oboch bazilikách budú s formulárom Navštívenia Panny Márie;
  • v gymnaziálnom kostole na budúcu nedeľu sv. omša nebude.
 12. Zádušná svätá omša za spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude slávená v sobotu 10. júla 2021 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule so začiatkom o 10.00 hod., po nej bude procesia k jeho hrobu na cintorín.
 13. Charita vyhlásila zbierku na pomoc ľuďom zasiahnutým tornádom na južnej Morave. Finančnú pomoc môžete posielať prostredníctvom stránky charita.darujme.sk/pomoc-ludom-vo-svete/ alebo na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, v.s. 859.
 14. Slávnosť Prvého svätého prijímania bude v našej farnosti v nedeľu 12.9.2021 o 10:00.
 15. Liturgický kalendár
  • v utorok slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov
  • v piatok sviatok Návšteva Panny Márie
  • v sobotu sviatok sv. Tomáša, apoštola

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *