Mesiac: jún 2021

Oznamy 10. nedeľa v období cez rok

 1. Poriadok svätých omší:
  • U nás v pondelok až piatok o 7:00, 15:50; v sobotu o 7:50, 18:00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6:00, a 19:00; v sobotu o 6:30 a 19:00; v nedeľu o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00, 19:00;
  • na Mariánskej hore v nedeľu o  14:30;
  • v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9:00 a 11:00.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
  Na tejto stránke Vám odporúčame aj prednášku a prezentáciu v rámci Diecéznej školy viery na tému: Verím vo vzkriesenie tela a v život večný.
 3. Poklona Sviatosti oltárnej: pondelok – piatok 7:30 – 15:45.
 4. Sviatosť zmierenia: pondelok – piatok 15:15 – 15:45.
 5. Júnové pobožnosti k úcte Najsvätejšieho Ježišovho Srdca sú v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30 (vysielame ich prostredníctvom levoca.minoriti.sk).
 6. Vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí, napriek pandémii, prispeli k veľmi peknému priebehu slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Ďakujeme ženám a bratovi Ondrejovi za prípravu oltárikov a lupienkov pre deti, súrodencom Krajňákovým, organistke Michaele, miništrantom, mestskej polícii, ako aj Vám všetkým, ktorí ste sa svojou prítomnosťou, svojou modlitbou a spevom aktívne zúčastnili svätej omše a procesie.
 7. V pondelok si v našej reholi spomíname na bl. Michala a Zbigneva, ktorí boli v roku 1991 zastrelení v Peru komunistickou teroristickou organizáciou Svetlý chodník. Na stolíku pri vchode kostola Vám ponúkame knihu približujúcu posledné hodiny ich života, v sakristii ružence s ich relikviami.
 8. Vo štvrtok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 9. V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
  • Pobožnosť k Božskému Srdcu bude u nás o 7:30 a o 15:30.
  • V Bazilike sv. Jakuba budú sv. omše o 6:00, 8:00, a 18:00 – nebude o 19:00!
  • V bazilike na Mariánskej hore bude celosvetová štafeta modlitby ruženca za posvätenie kňazov. Začne sa modlitbou Bolestného ruženca o 19:45 nasledovať bude sv. omša, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor. Modlitbu posv. ruženca a sv. omšu bude vysielať Televízia LUX. Veriaci, ktorý sa v tento deň zúčastní na recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
 10. V sobotu po rannej svätej omši bude stretnutie Františkánskeho svetského rádu. Na Mariánskej hore bude sv. omša o 10:00.
 11. Sviatok svätého Antona pripadol na budúcu nedeľu, preto sa v tomto roku liturgicky neslávi. Napriek tomu v závere všetkých svätých omší požehnáme chlieb sv. Antona, ktorý si budete môcť vziať domov. O 11:00 bude aj požehnanie detí.
 12. Deti vo veku 7-13 rokov pozývame na tábor do Brehova v termíne 4. – 8. júl 2021. Viac informácií zverejníme v najbližších dňoch. Prihlásiť sa (zatiaľ nezáväzne) môžete u P. Tomáša M. Vlčeka (tomasmariavlcek@minoriti.sk).
 13. Liturgický kalendár
  • v pondelok spomienka bl. Michala a Zbigneva 
  • v piatok slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
  • v sobotu spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Úmysly

DÁTUMDEŇHODINAÚMYSEL
6.6.2021Nedeľa9:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jurčíkovú, Spišskú a Perunovú


11:00Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Slaninovú


16:00Za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Vladimíra


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre levočských kňazov
7.6.2021Pondelok7:00dp. Ladislav Hostinský


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Hanku Vrončovú s rodinou


15:50z rodiny Petrekovej a Javorskej
8.6.2021Utorok7:00bratia, švagrovia a sestra Janka


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Levočskej Panny Márie pre Jožku a za †† Annu, Katarínu, Máriu a Máriu


15:50Anna a Jozef
9.6.2021Streda7:00Mária Majerská


15:50Štefan, Štefan ml., Michal, Ján, Mária


15:50manžel
15:50Poďakovanie za 70 rokov života Anny
10.6.2021Štvrtok7:00Juliana a Ján


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Levočskej Panny Márie pre Mišku, Olivera, Zuzanu a Martina


15:50Za zdravie a Božie požehnanie pre Mišku a Lukáša
11.6.2021Piatok7:00Jana, Martin


15:50Ľudovít Filip


15:50Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Levočskej Panny Márie pre Mateja, Katarínu a Palka
12.6.2021Sobota7:50Za zdravie a pomoc v práci pre Adama


18:00Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu


18:00Za dar viery pre Veroniku s rodinou
13.6.2021Nedeľa9:00Marián a Ján


11:00Michal a Mária


16:00Jozef a Darina


18:00mamka Anna

7. téma: Verím vo vzkriesenie tela a v život večný

Úvod 2

3Katolícka viera vo vzkriesenie tela a v život večný sa zakladá na pravdách, ktoré Boh ľuďom zjavoval postupne počas dejín a ktoré Boží Syn, Ježiš Kristus svojimi výrokmi a skutkami potvrdil a zavŕšil. Podľa svedectva apoštolov Ježiš nielenže sám vstal z mŕtvych, ako to predpovedal, ale to isté prisľúbil aj tým, ktorí v neho uveria:

Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ (Jn 11, 25)

Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ (Jn 6, 40)

4Preto „pevne veríme a pevne dúfame, že ako Kristus naozaj vstal z mŕtvych a žije naveky, aj spravodliví budú po svojej smrti naveky žiť so vzkrieseným Kristom a že on ich vzkriesi v posledný deň. Naše vzkriesenie bude, takisto ako jeho vzkriesenie, dielom Najsvätejšej Trojice.“(KKC 989)

Continue reading „7. téma: Verím vo vzkriesenie tela a v život večný“

Svätá Trojica

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Vystrihnite trojuholník do jeho troch rohov vpíšte:

 • z jednej strany: mená troch osôb Najsvätejšej Trojice – 1. Otec; 2. Syn; 3. Duch Svätý
 • z druhej strany: mená členov vašej rodiny – 1. meno ocka; 2. meno mamky; 3. mená detí

Do stredu trojuholníka môžete nakresliť srdiečko, pretože vzťahy medzi osobami Najsvätejšej Trojice sú plné lásky. Vzťahy plné lásky by mali byť aj v našich rodinách, pretože manželstvo a rodina je jedným z obrazov Svätej Trojice na tomto svete.

Tak ako Syn pochádza z Otca, tak žena podľa opisu v knihe Genezis pochádza z muža. Tak ako láska Otca a Syna je taká dokonalá, že sa nazýva osobou – Duchom Svätým, tak aj láska muža a ženy má moc stvoriť novú osobu. Otec, Syn a Duch Svätý sú rozdielne Božské osoby, napriek tomu tvoria jednotu. Aj muž a žena sú odlišní, aby sa vo vzájomnej jednote mohli obohacovať. Božia láska je neodvolateľná – preto aj manželská láska je neodvolateľná.

Vaše dielo prineste na svätú omšu v nedeľu 6. júna o 11:00. Môžete ho však aj odfotiť a poslať nám mailom. Jedného z vás odmeníme.

Continue reading „Svätá Trojica“