Oznamy 3. veľkonočná nedeľa

 1. Od pondelka je povolená účasť veriacich na bohoslužbách. Kvôli protipandemickým opatreniam maximálny počet osôb na sv. omši u nás je 40, pričom sa nezarátavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty, dodržiavať vzdialenosť 2m, pri vstupe si dezinfikovať ruky.
 2. Poriadok svätých omší:
  1. U nás v pondelok až piatok o 7.00, 15.50; v sobotu o 7.50, 18.00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9.00 (najmä pre seniorov), 11.00 (pre rodiny s deťmi), 16.00, 18.00;
  2. v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6.00, a 19:00, v piatok aj o 18.00 (za účasti detí) o 19:00 (za účasti birmovancov); v sobotu o 6.30 a 19.00; v nedeľu o 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 19.00;
  3. na Mariánskej hore v nedeľu o  14.30;
  4. v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9.00 a 11.00.
  5. Naďalej platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 3. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk Na tejto stránke Vám odporúčame aj Liturgiu domácej cirkvi na 3. veľkonočnú nedeľu.
 4. Poklona Sviatosti oltárnej: pondelok – piatok 7:30 -15:45; nedeľa: 14:00 – 16:00.
  Sviatosť zmierenia: pondelok – piatok 15:15 -15:45; nedeľa: 14:00 – 16:00. Vo farských kostoloch pred a počas každej svätej omše.
 5. Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Povzbudzujeme Vás k modlitbe na tento úmysel v rodinách.
 6. V utorok počas svätej omše o 15:50 sa v kázni budeme venovať životu a učeniu sv. Antona v rámci Veľkej novény.
 7. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 8. Na budúcu nedeľu – Nedeľu Dobrého Pastiera o 15:00 sa pred vystavenou Sviatosťou oltárnou budeme modliť za nových robotníkov v Pánovej vinici. Počas všetkých svätých omší bude zbierka na seminár. Už teraz na tento úmysel môžete prispieť do označenej pokladničky pri vchode kostola, prípadne na účet SK52 0900 0000 0001 0138 0460 VS: 412050856.
 9. Tí, ktorí majú problém s elektronickou registráciou na očkovanie, prípadne s dopravou na očkovanie sa na nás môžu obrátiť osobne, telefonicky: 053 451 4570, prípadne mailom: levoca@minoriti.sk
 10. Liturgický kalendár
 • v piatok spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
 • v sobotu spomienka Sv. Fidela zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *