Oznamy 4. veľkonočná nedeľa

 1. Poriadok svätých omší sa nemení:
  • U nás v pondelok až piatok o 7.00, 15.50; v sobotu o 7.50, 18.00 (s platnosťou na nedeľu); v nedeľu o 9.00 (najmä pre seniorov), 11.00 (pre rodiny s deťmi), 16.00, 18.00;
  • v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 6.00, a 19:00, v piatok aj o 18.00 (za účasti detí) o 19:00 (za účasti birmovancov); v sobotu o 6.30 a 19.00; v nedeľu o 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 19.00;
  • na Mariánskej hore v nedeľu o  14.30;
  • v gymnaziálnom kostole v nedeľu o 9.00 a 11.00.
   Naďalej platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 2. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v soboty o 7:50, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk
 3. Poklona Sviatosti oltárnej: pondelok – piatok 7:30 -15:45; nedeľa: 14:00 – 16:00.
  Sviatosť zmierenia: pondelok – piatok 15:15 -15:45; nedeľa: 14:00 – 16:00.
  Vo farských kostoloch pred a počas každej svätej omše.
 4. Dnes je Nedeľa Dobrého Pastiera. Na Mariánskej hore bude pobožnosť o 14:00; u nás o 15:00. Počas všetkých svätých omší je zbierka určená pre seminár. Na tento úmysel môžete prípadne prispieť na účet SK52 0900 0000 0001 0138 0460 VS: 412050856. V Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule sa na kňazstvo pripravuje 34 seminaristov. Do prvého ročníka sa hlási 7 nových uchádzačov. V našom formačnom dome v Bratislave sa na kňazstvo pripravujú 2 bratia. Pamätajme na všetkých v našich modlitbách.
 5. Tento rok je ešte možné prihlásiť sa do kňazského seminára. Kandidáti sa môžu informovať prostredníctvom rektorat@kapitula.sk. Do rehole minoritov je možné prihlásiť sa prostredníctvom lucian@minoriti.sk, prípadne nás osobne kontaktovať.
 6. V utorok počas svätej omše o 15:50 sa v kázni budeme venovať životu a učeniu sv. Antona v rámci Veľkej novény.
 7. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Kočišovej. Dobrovoľníci sú vítaní.
 8. V sobotu od 9:30 bude na Mariánskej hore Fatimská sobota.
 9. Májové pobožnosti budú u nás v soboty po rannej svätej, v ostatné dni o 15:30; v Bazilike sv. Jakuba počas týždňa o 19:00, v soboty, nedele a sviatky o 18.50; na Mariánskej hore v nedele o 14:20.
 10. Skúšky birmovancov pred prijatím sviatosti birmovania budú 6. mája od 15:00 na farskom úrade.
 11. Liturgický kalendár
  • vo štvrtok sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
  • v sobotu spomienka sv. Jozefa, robotníka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *