Oznamy 2. veľkonočná nedeľa

 1. Sväté omše z nášho chrámu vysielame v nedele o 11:00, v ostatné dni o 15:50 prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk Na tejto stránke Vám odporúčame aj Liturgiu domácej cirkvi na 2. veľkonočnú nedeľu.
 2. Dnešná nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva. Napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. O 14:30 sa kňazi z fary budú modliť pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu v Bazilike na Mariánskej hore. O 15:00 Vás pozývame prostredníctvom našej stránky na Hodinu milosrdenstva.
 3. V utorok začína Novéna pred sviatkom svätého Antona. Počas 9 utorkov si v kázňach svätých omší o 15:50 priblížime život a myšlienky sv. Antona. Po svätých omšiach bude krátka pobožnosť.
 4. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8:30 do 15:30 (okrem času svätých omší o 11:00).
 5. V kostole bude možnosť vyspovedať sa, prijať sväté prijímanie, či zapísať úmysel svätej omše (na jún):
  1. nedeľa: 9:00 – 10:45 a 14:00 – 17:00
  2. ostatné dni: 9:00 – 12:00 a 13:30 – 15:30
 6. Mimo tohto času bude možné zapísať úmysel svätej omše telefonicky: 053 451 4570, prípadne mailom: levoca@minoriti.sk Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 7. Prostredníctvom týchto kontaktov sa na nás môžu obrátiť aj tí, ktorí majú problém s elektronickou registráciou na očkovanie, prípadne s dopravou na očkovanie.
 8. V zbierke „Boží hrob“, ktorá je určená na podporu kresťanských spoločenstiev vo Svätej zemi, sa v našom kostole vyzbieralo 1445 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 9. Oznamy našej farnosti nájdete na: farnostlevoca.sk Nachádza sa tam aj zvuková nahrávka katechézy pre deti na Nedeľu Božieho milosrdenstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *