Oznamy 4. nedeľa v období cez rok

 1. Nakoľko naďalej nie je možná účasť veriacich na svätých omšiach, sväté omše z nášho chrámu vysielame prostredníctvom internetovej stránky levoca.minoriti.sk v nedele o 11.00 hod., v ostatné dni o 15.50.
 2. Na našej internetovej stránke si môžete stiahnuť aj Liturgiu domácej cirkvi na 4. nedeľu v Cezročnom období. Odporúčame pomodliť sa ju v kruhu rodiny.
 3. V utorok je sviatok Obetovania Pána. Je to zároveň 25. Svetový deň zasväteného života. Vo svojich modlitbách pamätajme na Bohu zasvätené osoby a modlíme sa aj za nové povolania. V úvode svätej omše vykonáme obrad požehnania hromničných sviec.
 4. V stredu je spomienka na sv. Blažeja. Svätoblažejské požehnanie hrdiel Vám sprostredkujeme len prostredníctvom internetového prenosu.
 5. V piatok je prvý piatok v mesiaci. Z dôvodu protipandemických opatrení navštívime len tých chorých, ktorí o to požiadajú.
 6. Ďakujeme mužom z Domu sv. Františka za demontáž vianočnej výzdoby.
 7. Náš Kostol Ducha Svätého v Levoči je otvorený k súkromnej modlitbe denne od 8.30 do 15.30 (okrem času svätých omší o 11.00).
 8. V naliehavých prípadoch je možné dohodnúť vyslúženie sviatostí osobne v kláštore; telefonicky: 053 451 4570; mailom: levoca@minoriti.sk
 9. Prostredníctvom týchto kontaktov je možné dohodnúť aj zápis nových úmyslov svätých omší. Rozpis úmyslov pre aktuálny týždeň je zverejnený na výveske kostola, ako aj na levoca.minoriti.sk
 10. Liturgický kalendár
 • v utorok sviatok Obetovania Pána
 • v stredu spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
 • v piatok spomienka sv. Agáty, panny a mučenice
 • v sobotu spomienka sv. Petra Baptistu, kňaza, a spoločníkov, františkánskych mučeníkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *