Kategória: Aktuality

Vyvolení

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše o 11:00: Na prvú pôstnu nedeľu začínajú dospelí bezprostrednú prípravu na krst, ktorý prijmú na Veľkonočnú vigíliu. Končí sa (niekoľko)ročné obdobie katechumenátu a katechumeni zapisujú svoje meno do knihy vyvolených (na prijatie krstu). Ešte predtým však musia ich budúci krstní rodičia dosvedčiť, že sú zrelí na prijatie tejto sviatosti. Preto odpovedajú na tieto tri otázky:

Continue reading „Vyvolení“
Pomáhame Ukrajine

Pomáhame Ukrajine

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše s kázňou pre deti: Pán Boh nám v dnešných čítaniach dáva múdre rady ako byť dobrými ľuďmi. Preto si nezatvárajme oči pred konfliktom na Ukrajine a skúsme túto krajinu nejako podporiť:

  • nakreslite alebo napíšte niečo povzbudzujúce pre ukrajinský národ, hoc aj ukrajinskú vlajku
  • napíšte modlitbu za Ukrajinu a prosbu o mier (vlastnými slovami)
Continue reading „Pomáhame Ukrajine“
Buď ako oni

Buď ako oni

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše s kázňou pre deti: Dnes nám slová Pána Ježiša v evanjeliu pomohol pochopiť kráľ Dávid, ktorý sa ich vo svojom živote snažil verne zachovávať – počuli a videli sme, že nezabil svojho prenasledovateľa, kráľa Saula, hoci mal k tomu príležitosť.

Napíšte/nakreslite, kto je vzorom v zachovávaní slov dnešného evanjelia pre vás. Môže to byť nejaká postava z Biblie, niektorý zo svätých alebo človek, ktorého poznáte. Vaše odpovede nám môžete posielať buď mailom na adresu levoca@minoriti.sk alebo ich môžete priniesť dopredu/do sakristie pred svätou omšou v nedeľu 27.2.2022 o 11:00. Jeden z vás získa knihu, ktorá mu pomôže lepšie prežiť pôstne obdobie.

Continue reading „Buď ako oni“

Blahoslavenstvá a beda

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše s kázňou pre deti: Na jednu polovicu strany napíšte/nakreslite to, čo vám robí radosť (blahoslavenstvo) a na druhú to, čo vám prináša smútok (beda).

Vaše odpovede nám môžete poslať buď mailom na adresu levoca@minoriti.sk alebo ich môžete priniesť do sakristie v nedeľu 20. februára pred svätou omšou o 11:00. Všetkých, ktorí sa zapojíte, odmeníme záložkou do knihy podľa vlastného výberu z našej staronovej kolekcie…

Continue reading „Blahoslavenstvá a beda“

Aké je moje povolanie?

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše s kázňou pre deti: V kresťanstve rozlišujeme tri základné povolania: 1) manželstvo, 2) kňazstvo alebo zasvätený život a 3) slobodný stav. V bežnom živote poznáme mnoho povolaní či zamestnaní: od učiteľa, cez lekára až po policajta, hasiča a záchranára… Nakreslite alebo napíšte, kým by ste sa chceli stať, keď raz budete dospelí. Vaše odpovede nám môžete poslať buď mailom na adresu levoca@minoriti.sk alebo ich môžete priniesť do sakristie v nedeľu 13. februára pred svätou omšou o 11:00. Jedného z vás určite odmeníme… 🙂

Continue reading „Aké je moje povolanie?“
Intronizácia Svätého písma v domácnosti

Intronizácia Svätého písma v domácnosti

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Vykonajte u vás doma intronizáciu Svätého písma. Pripravte si stolík alebo poličku, na ktorú dáte čistý obrus, sviečku, kríž, prípadne kvety a podstavec, na ktorý položíte knihu Svätého písma. Toto miesto môže slúžiť na pravidelné čítanie Svätého písma počas celého roka.

Continue reading „Intronizácia Svätého písma v domácnosti“
Bola svadba…

Bola svadba…

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Muž a žena si počas svadobného obradu nasadia obrúčky. Určite ich majú aj vaši rodičia. Odfoťte ich ruky s obrúčkami a fotku nám pošlite mailom na adresu levoca@minoriti.sk. Vaše fotky zverejníme na tejto stránke a jedného z vás v nedeľu odmeníme…

Continue reading „Bola svadba…“

Ježišov krst a môj krst

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Nakreslite, ako mohol vyzerať Ježišov krst a ako vyzeral váš krst. Ak sa vám nechce kresliť a máte fotku, môžete poslať fotku. Vaše diela nám môžete posielať mailom na adresu levoca@minoriti.sk. Jedného z vás v nedeľu odmeníme.

Continue reading „Ježišov krst a môj krst“