Kategória: Aktuality

Poď von!

Poď von!

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Pán Ježiš vzkriesil Lazára. Nie je to však ani začiatok, ani koniec Božej činnosti. Už prorok Ezechiel nám hovorí o tom, že Boh môže vzkriesiť k životu celý národ, ktorý je v zajatí a nemá už žiadnu nádej. A vrcholom Božej moci je Ježišovo zmŕtvychvstanie.

Continue reading „Poď von!“
Vďačnosťou k láske

Vďačnosťou k láske

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Boh skrze Mojžiša vyviedol vyvolený národ z egyptského otroctva. Izraeliti však veľmi rýchlo zabudli na Božiu dobrotu, ochranu, zázraky a začínajú reptať…

Svätý Pavol nám pripomína čnosti, ktoré potrebujeme pre život: vieru, nádej a lásku. Viera nám dáva schopnosť „oprieť sa“ o Boha. Nádej nám pomáha vymaniť sa z každodenných ťažkostí a vykročiť za lepším zajtrajškom. No a láska dáva všetkému hlbší zmysel.

Continue reading „Vďačnosťou k láske“
Ak nechápeš, tak si aspoň pamätaj

Ak nechápeš, tak si aspoň pamätaj

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Liturgia slova začína odchodom Abrama zo svojej krajiny do neznáma a končí premenením Ježiša na vrchu tábor. Takto môže vyzerať aj naša cesta pôstom/životom… Najskôr prijmeme Božie pozvanie a urobíme nesmelý krok do neznáma a po nejakých útrapách sa stretneme s Ježišom. Na začiatku väčšinou ničomu nerozumieme, ale s odstupom času nám veci môžu začať dávať zmysel…

Continue reading „Ak nechápeš, tak si aspoň pamätaj“
Aký duch na mňa pôsobí?

Aký duch na mňa pôsobí?

Úloha pre deti a rodičov z nedeľnej svätej omše: Duch Ježiša hnal na púšť, aby ho diabol pokúšal. (Evanjelium podľa Matúša 4,1). Vidíme, že na Ježiša pôsobí Boží duch a aj zlý duch. A keďže aj človekom, určite na neho pôsobil aj jeho ľudský duch.

Počas pôstu môžu títo duchovia pôsobiť aj na nás. Ako ich môžeme spoznať? K čomu nás pobádajú? Naučme sa to na základe úryvkov z Božieho slova, ktoré sme túto nedeľu počuli.

Continue reading „Aký duch na mňa pôsobí?“