Oznamy 1. adventná nedeľa (3.12.2023)

 1. V mesiaci november sme v našom kostole vyzbierali 170 € na Pamätník nenarodeným. Viac informácii o tomto projekte nájdete na letáčikoch pri východe z kostola. Vaše milodary môžete buď nechať v sakristii alebo poslať priamo na transparentný účet SK42 0900 0000 0052 0886 4521.
 2. Ďakujeme chlapom z útulku za stráženie kostola, nakoľko nám „neznámi“ páchatelia vyberajú pokladničky. Zároveň prosíme o pomoc pri tejto službe aj vás – aspoň do času, kým nenainštalujeme kamery. Služba by spočívala v tom, že ak niekto vie dopredu povedať (jednorazovo alebo pravidelne), kedy sa príde modliť pred Sviatosťou Oltárnou, môže sa zapísať do zoznamu v sakristii. Časy, na ktoré sa nikto nezapíše, budú ďalej pokrývať chlapi z útulku.
 3. Pri príležitosti 800. výročia jasličiek v Greccio dávame do pozornosti:
  1. Dnes o 13:55 si môžete v relácii Orientácie na RTVS 2 pozrieť reportáž o vonnej sviečke Greccio, ktorá nám toto výročie pripomína. Reportáž sa natáčala aj v našom kostole.
  2. Od 8. decembra do 2. februára môže získať plnomocné odpustky každý, kto navštívi náš kostole a zotrvá v modlitbe pred vystavenými jasličkami. Aj tí, ktorí sú chorí, alebo telesne nie sú schopní zúčastniť sa tejto poklony, môžu získať dar úplných odpustkov, tým, že Pánovi obetujú svoje utrpenie alebo sa zbožne pomodlia.
 4. Počas adventu až do 16. decembra budeme ranné sväté omše v našom kostole sláviť ako rorátne.
 5. Centrum konkrétnej pomoci Femina pozýva manželov na ďalší webinár v rámci projektu Plánuj prirodzene, ktorý bude mať názov Prirodzené plánovanie rodičovstva ako bremeno či cesta?“ Uskutoční sa 6. decembra o  19.30 cez Zoom. Je potrebné prihlásiť sa na mailovej adrese: projektpp@centrumfemina.sk a do predmetu dať „Webinár PPR“. Bližšie informácie nájdete na výveske.
 6. Vo štvrtok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu pani Danky Bobkovej.
 7. Počas popoludňajších svätých omší slávime Novénu pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Rozjímame nad témou „Panna Mária a my“, ktorú nám každý deň priblíži pozvaný kňaz. Program novény nájdete na výveske. V deň slávnosti bude svätej omši o 16:00 predsedať otec biskup Ján Kuboš. Od 15:00 sa terciári budú modliť františkánsky ruženec.
 8. Na prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie budú sväté omše nasledovne:
  1. Bazilika sv. Jakuba: 6:00, 8:00 a 18:00;
  2. Bazilika na Mariánskej hore: 16:00;
  3. u nás: 7:00 a 16:00.
 9. V sobotu po rannej svätej omši pozývame na stretnutie františkánskych terciárov.
 10. Z iniciatívy nového otca biskupa Františka Trstenského sme v sobotu o 17:00 adoráciou v Bazilike sv. Jakuba začali spoločnú cestu s emauzskými učeníkmi. Pripomína nám ju ikona, ktorú sme umiestnili na oltár sv. Antona. Počas prvej etapy sa budeme učiť počúvať a prijímať ľudí okolo nás. Jej symbolom je svieca. Vzadu na stolíku si môžete vziať sprievodné materiály (list otca biskupa, ikonu emauzských učeníkov a adventný kalendár pre deti), ktoré nám pomôžu prežívať túto iniciatívu nielen v kostole, ale aj doma. Na stránke www.kapitula.sk/emauzy je pripravená aj Liturgia domácej cirkvi na Advent a Vianoce.
 11. V nedeľu 17. decembra sa v Bazilke sv. Jakuba a gymnaziálnom kostole budú konať voľby do Hospodárskej rady farnosti a Farskej pastoračnej rady. Na budúcu nedeľu si môžete vo vyššie uvedených kostoloch vyzdvihnúť hlasovací lístok. Bližšie informácie nájdete na výveske.
 12. Ak chcete 27. decembra prijať koledníkov Dobrej noviny, môžete sa zapísať do zoznamu v sakristii.
 13. Liturgický kalendár:
  • v piatok slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
 14. Oznamy farského kostola

.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *