Oznamy 27. nedeľa v období cez rok (8.10.2023)

 1. V mesiaci október pozývame do nášho kostola na ružencové pobožnosti, ktoré ktoré budú bývať v pondelok až piatok o 15:20, v sobotu o 7:20 a v nedeľu o 15:30, čiže polhodinu pred svätou omšou.
 2. V piatok po svätej omši o 15:50 pozývame na mládežnícku adoráciu.
 3. V sobotu po svätej omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 4. V sobotu po svätej omši o 7:50 pozývame na stretnutie členov františkánskych terciárov.
 5. V sobotu od 10.30 hod. sa v Diecézne svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch uskutoční stretnutie mám z Modlitieb matiek. Plagát s programom je na výveske.
 6. Na budúcu nedeľu sa uskutoční púť Rytierstva Nepoškvrnenej na Mariánsku horu. O 13:00 pôjdeme spoločne v procesii od nášho minoritského kostola, o 14:00 sa v bazilike pomodlíme ruženec, o 14:30 bude svätá omša a adorácia, po ktorej sa v procesii vrátime späť k nášmu kostolu. Zo Spišského Štvrtku pôjde aj autobus, do ktorého môžete pristúpiť o 13:30 na zastávke „Prešovská“ (Pri Sedrii).
 7. Predajňa Spolku sv Vojtecha v Spišskej Novej Vsi oznamuje zmenu otváracích hodín. Od pondelka do piatku bude otvorené od 7:30 do 17:00 bez obednej prestávky a v sobotu od 8:00 do 12:00. Zároveň prosíme všetkých členov spolku svätého Vojtecha o vyzdvihnutie členských podielov na rok 2024 v sume 10€.
 8. Komisia pre mládež pozýva mladých
  • v sobotu 21. októbra 2023 zažiť výnimočnú udalosť v našej diecéze. Spoločne sa chceme zúčastniť biskupskej vysviacky nášho nového otca biskupa Františka a potom sa pomodliť za našu diecézu na vrchu Sľubica.
  • v sobotu 28.10. 2023 zapojiť sa do diecézneho kola florbalového turnaja o pohár predsedu KBS, ktorý sa uskutoční v Rabči.
  • Viac info na výveske alebo www.komisia.sk
 9. Naši spolubratia z Brehova pozývajú v dňoch 9.-12. novembra na duchovné cvičenia pre dospelých, ktoré budú zamerané na umenie duchovného rozlišovania. Sú vhodné pre tých, ktorí sa potrebujú pozrieť na svoj život novým spôsobom hľadajúc vnútornú stabilitu a silu začať odznova. Prednášky vychádzajú z kurzu, ktorý zostavil kňaz rímskej diecézy, don Fabio Rosini. Bližšie informácie nájdete na stránke www.klastorbrehov.com.
 10. Pri východe z kostola si môžete vziať nového číslo Minoritského listu.
 11. Liturgický kalendár:
  • v stredu spomienka sv. Jána XIII., pápeža

Oznamy farského kostola

 1. Počas celého mesiaca októbra sa spoločne modlievame ruženec v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 18:00. V soboty a nedele o 18:40, 20 minút pred večernou sv. omšou.
 2. Dnes si na Mariánsku horu vykonajú svoju tradičnú púť bohoslovci z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Program ich púte sa začne modlitbou posvätného ruženca o 14:00, sv. omša o 14:30.
 3. Vo štvrtok srdečne pozývame na sv. omšu s katechézou pre mládež a s mládežníckymi piesňami.
 4. V piatok bude večerná sv. omša spojená s katechézou za účasti detí. Srdečne pozývame všetky deti a zvlášť deti, ktoré začínajú prípravu na sväté prijímanie. Po skončení svätej omše bude stretnutie s rodičmi. Účasť aspoň jedného z rodičov je potrebná.
 5. Na budúcu nedeľu bude na Mariánskej hore púť Rytierstva Nepoškvrnenej. O 14:00 modlitba posvätného ruženca, o 14:30 sv. omša a zasvätenie sa Panne Márii.
 6. Kto má záujem o stolový kalendár na rok 2024 s fotografiami zo Svätej zeme, ktorý vytvoril náš kňaz vdp. Ján Pramuka, môže si ho zakúpiť v sakristii Baziliky sv. Jakuba. Kalendár stojí 3,50€.
 7. Informujeme, že sú k dispozícii členské podiely SSV na rok 2023. Členské podiely si môžete vyzdvihnúť od pondelka každý deň hodinu pred večernou sv. omšou na fare. V nedeľu od 9:00 do 10:00 a po sv. omši o 10:00. Členský príspevok je 10€.
 8. Dňa 14.10.2023 od 10:30 sa v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch uskutoční stretnutie mám z Modlitieb matiek.
 9. Všetky najnovšie informácie nájdete na webe farnosti farnostlevoca.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *