Oznamy 12. nedeľa v období cez rok (25.6.2023)

 1. Dnes počas sv. omše o 10:00 bude v bazilike spievať spevácky zbor z Litomyšlu.
 2. Dnes sa začína pútnický týždeň pred slávnosťou Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore. Spovedať sa bude od 13:00 v pútnickom dome. O 14:30 bude svätá omša.
 3. Dnes je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca tzv. Halier sv. Petra.
 4. Júnové pobožnosti sú v našom kostole do piatku o 15:30.
 5. V stredu je výročie posviacky nášho chrámu.
 6. Vo štvrtok je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sväté omše budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00, 19:00; na Mariánske hore o 10:00, 17:00; u nás o 7:00 a 15:50. Po tejto svätej omši bude stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny Márie.
 7. Vo štvrtok budeme ďakovať Pánu Bohu na záver školského roka. Sv. omša pre cirkevné školy bude o 8:00 a pre ostatné školy o 19:00 v Bazilike sv. Jakuba.
 8. Vo štvrtok po sv. omši o 19:00 bude rozpis služieb počas Levočskej púte. Prosíme ochotných dobrovoľníkov, aby prišli do služby.
 9. V piatok po rannej svätej omši bude výmena oltárnych plachiet, preto poklona Sviatosti oltárnej začne približne od 10:00. Po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej. V piatok bude v Bazilike sv. Jakuba spoveď už od 18:00.
 10. Na budúcu nedeľu bude program svätých omší
  • u nás nezmenený: 9:00, 11:00 a 16:00;
  • v nemocničnej kaplnke 9:30;
  • v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00, 19:00;
  • v Gymnaziálnom kostole sv. omša nebude;
  • na Mariánskej hore podľa odpustového programu.
 11. Liturgický kalendár
  • v stredu spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, učiteľa Cirkvi
  • vo štvrtok je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *