Oznamy Palmová (Kvetná) nedeľa (2.4.2023)

 1. Dnes od 14:00 do 19:00 bude v Bazilike sv. Jakuba hlavná veľkonočná spoveď. Kvôli tomu u nás nebude sv. omša o 16:00. O 15:00 bude brat Ondrej viesť krížovú cestu v našom kostole. O 17:00 bude krížová cesta v Bazilike sv. Jakuba.
 2. V tomto týždni budeme spovedať v pondelok – stredu od 14:00 do 15:45; v bazilike počas ranných sv. omší a od 17:00.
 3. Od pondelka budú večerné sv. omše v bazilike o 19:00.
 4. Štvrtok Pánovej večere – v katedrále sv. Martina bude o 9:00 svätá omša svätenia olejov. Svätá omša na Pamiatku Pánovej večere bude u nás o 16:00, v bazilike o 19:00.
 5. Piatok utrpenia Pána – o 8:00 Vás pozývame na modlitbu ranných chvál a posvätného čítania. O 13:00 pri evanjelickom kostole začne ekumenický pašiový sprievod; o 14:45 začneme v našom chráme novénu k Božiemu milosrdenstvu, o 15:00 obrady Piatku utrpenia Pána. V bazilike sa obrady začnú o 17:00. V tento deň nás zaväzuje prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
 6. Svätá sobota – o 7:00 bude v bazilike modlitba posvätného čítania a ranných chvál, v našom chráme o 8:00, po nej bude u nás výmena oltárnych plachiet. Vyloženie Sviatosti oltárnej v Božom hrobe bude v bazilike do 19:30, kedy sa začnú obrady Veľkonočnej vigílie, u nás bude o 15:00 novéna k Božiemu milosrdenstvu poklona Sviatosti bude od ranných modlitieb do 19:30. Povzbudzujeme Vás zotrvať tento deň pri Pánovom hrobe v rozjímaní nad jeho láskou a obetou. O 20:30 začnú v našom chráme obrady Veľkonočnej vigílie. Prineste si na ne sviece kvôli obnove krstných sľubov. Po skončení vigílie bude u nás svätenie veľkonočných jedál.
 7. Veľkonočná nedeľa – sväté omše ako zvyčajne v nedeľu. O 6:00 bude v bazilike svätenie veľkonočných jedál. O 15:45 bude v našom chráme novéna k Božiemu milosrdenstvu.
 8. Veľkonočný pondelok – sväté omše u nás i v bazilike ako v nedeľu; na Mariánskej hore o 14:30 – touto svätou omšou začnú sv. omše v nedele o 14:30.
 9. V sakristii baziliky a na farnostlevoca.sk sú k dispozícii prihlášky na 1. sväté prijímanie. Rodičia majú vyplnené prihlášky doručiť na faru, prípadne do kostola do 16.4.
 10. Naše rehoľné sestry pozývajú v Nedeľu Božieho milosrdenstva, 16. apríla, na púť do Diecéznej svätyne Božieho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Plánovaný odchod autobusom o 14:00 z Námestia Majstra Pavla, so zástavkou na autobusovej stanici. Program: o 15:00 Korunka Božieho milosrdenstva a svätá omša. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii baziliky, cestovné je 4€.
 11. Minulú nedeľu sa v zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom vyzbieralo 770€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  Úprimné Pán Boh zaplať adresujeme aj všetkým tým, ktorí sa v piatok zapojili do veľkého predsviatočného upratovania nášho kostola.
 12. Na stolíku pri vchode Vám ponúkame nové číslo Minoritského listu s tlačivom na 2%.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *