Oznamy 6. nedeľa v období cez rok (12.2.2023)

 1. Dnes o 17:00 bude v našom kostole stretnutie so spoločenstvom Anonymní Sexholici. Členovia tohto spoločenstva ho predstavia a podelia sa o skúsenosti so závislosťou na žiadostivosti a s procesom uzdravovania.
 2. Od pondelka bude na farskom úrade preskúšanie birmovancov. Viac informácií je na farskej stránke.
 3. V pondelok začína národný týždeň manželstva. V rámci neho bude v Bazilike sv. Jakuba:
  • v pondelok o 18:00 sv. omša a Eucharistická adorácia za manželstvá našej farnosti
  • v utorok o 18:00 sv. omša s katechézou na tému Podstatné prvky manželstva
  • v stredu o 17:30 modlitba sv. ruženca a sv. omša s obnovou manželských sľubov. Po sv. omši bude malé agapé na fare.
   Každý deň je možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.
 4. V sobotu po sv. omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 5. V sobotu o 9:30 bude stretnutie Laických členiek Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Zraz na Námestí Majstra Pavla pred Mestským divadlom Levoča.
 6. V sobotu od 14:00 do 19:00 bude v budove Gymnázia sv. Františka Assiského Rozprávkový karneval. Podrobnosti sú na výveske.
 7. Na budúcu nedeľu, na záver národného týždňa manželstva, bude u nás počas všetkých svätých omší obnova manželských sľubov.
 8. Sviatosť birmovania v našej farnosti bude 27. mája o 10:00 v Bazilike sv. Jakuba.
 9. Biskupi Slovenska pozývajú k modlitbám a k solidarite s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Finančnú pomoc je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, VS: 5090.
 10. Na laviciach je nový spevník, ktorý zostavila naša organistka Michaela Kuľová. Obsahuje piesne, ktoré sa u nás spievajú, ale nie sú v JKS. Číslovanie je od 600, aby sa odlíšili od tých v JKS. Prosíme, aby ste spevník neodnášali z kostola.
 11. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka sv. Valentína, biskupa a mučeníka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *