Oznamy 1. pôstna nedeľa (26.2.2023)

 1. Dnes je počas všetkých sv. omší jarná zbierka na potreby Spišskej katolíckej charity.
 2. Dnes o 15:00 bude viesť krížovú cestu v našom kostole br. Martin.
 3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v pondelok až stredu od 15:00 do 15:45, vo štvrtok a piatok od 14:00. V Bazilike sv. Jakuba sa bude spovedať pol hodiny pred sv. omšami a vo štvrtok a piatok od 17:00. Chorých navštívime my aj kňazi z fary v piatok.
 4. V stredu, piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je aspoň jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Na tento úmysel sa v našom kostole budeme modliť v sobotu počas svätej omše.
 5. Od stredy do piatku bude v našom kláštore prebiehať vizitácia provinciálneho ministra brata Mariána Gołąba z Krakova.
 6. Vo štvrtok po sv. omši o 7:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 7. V piatok o 15:00 budú krížovú cestu v našom kostole viesť členovia Františkánskeho svetského rádu svätého. O 16:00 bude krížová cesta na Mariánskej hore.
 8. Od piatku sa po sv. omši o 18:00 začínajú na fare predmanželské náuky pre snúbencov.
 9. V piatok o 20:00 pozývame mužov a mládencov na nočnú krížovú cestu. Začiatok bude v Kostole Ducha Svätého. Dĺžka cca 20 km (Levočskými vrchmi), predpokladané ukončenie o 1:00 hod.
 10. V sobotu v rannej sv. omši v Bazilike sv. Jakuba bude vysluhované pomazanie chorých chorým a starým. K prijatiu tejto sviatosti sa vyžaduje stav milosti posväcujúcej v duši človeka.
 11. V sobotu o 9:30 bude v Bazilike sv. Jakuba Fatimská sobota.
 12. Na budúcu nedeľu o 15:00 bude krížovú cestu v našom kostole viesť br. Tomáš. O 17:00 bude krížová cesta na Mariánskej hore.
 13. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na stretnutie s názvom Spoločne do Lisabonu… cez Ružomberok,ktorého cieľom je informovať a motivovať mladých k účasti na Svetových dňoch mládeže, ktoré sa uskutočnia toto leto. Okrem iného zaznejú aj svedectvá mladých o ich účasti na predošlých Svetových dňoch mládeže. Stretnutie sa uskutoční v sobotu 11. marca o 14:00 v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku. Viac informácií nájdete na plagáte na výveske alebo na komisia.sk.
 14. Liturgický kalendár
  • vo štvrtok spomienka sv. Anežky Českej, panny, členky 2. rádu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *