Oznamy 2. adventná nedeľa (4.12.2022)

 1. Dnes o 15:00 Vás pozývame do nášho chrámu na adventný koncert zboru Chorus Minor.
 2. Od pondelka do soboty slávime ranné sväté omše ako tzv. Rorátne, ku cti Panny Márie.
 3. Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta v Levoči Vás v pondelok od 8:00 pozýva na Deň otvorených dverí.
 4. Do stredy pokračuje novéna pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Od 15:00 (okrem dneška) sa budeme modlievať rozjímavým spôsobom posvätný ruženec pred Najsvätejšou sviatosťou. Počas svätých omší nám zasvätené osoby z nášho okolia predstavujú mariánsku spiritualitu blízku ich charizme. Zároveň sa venujeme invokáciám Loretánskych litánií. Online vysielanie je na levoca.minoriti.sk Dnes k nám príde františkán z Prešova, zajtra pallotín zo Smižian, v utorok redemptorista z Podolínca, v stredu salezián z Prešova. Podrobnosti sú na výveske.
 5. Vo štvrtok je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše budú v Bazilike sv. Jakuba o 6:00, 8:00 a 18:00, na Mariánskej hore o 14:30. U nás o 7:00 a 15:50. O 15:00 sa budeme modliť posvätný ruženec. Hlavným celebrantom svätej omše o 15:50 bude otec biskup Andrej Imrich.
 6. V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je aspoň jeden deň. Ich obsahom je prosba o príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete. Na tieto úmysly sa budeme u nás modliť v piatok počas svätých omší.
 7. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola členky Ružencového bratstva.
 8. V sobotu po svätej omši o 7:50 bude stretnutie Františkánskeho svetského rádu a ctiteľov svätého Františka.
 9. V sobotu o 9:00 sa uskutoční v Diecéznom katechetickom úrade (Levočská 403, Spišská Nová Ves) kurz pre kantorov a organistov. Viac info na farnostlevoca.sk
 10. V sobotu o 10:00 bude na Mariánskej hore svätá omša z príležitosti spomienky Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej.
 11. Na budúcu nedeľu o 15:00 bude v gréckokatolíckom chráme adventný koncert kvarteta absolventov košického konzervatória.
 12. Povzbudzujeme deti, aby sa modlitbou posvätného ruženca zapojili do celoslovenskej výzvy misijného diela detí. Prihlásiť sa môžete na misijnezrnkolevoca@gmail.com Bližšie informácie sú misijnediela.sk
 13. Na stránke svetovednimladeze.sk bola spustená registrácia na svetové dni mládeže v Lisabone (1-6. august 2023). Kto sa ich chce zúčastniť s nami, nech si pri registrácii vyberie skupinu MINORITI. Bližšie informácie poskytne brat Tomáš M. Vlček osobne alebo na lisabon2023@minoriti.sk
 14. Minulú nedeľu sa v zbierke pre Spišskú katolícku charitu vyzbieralo 870 €. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 15. Povzbudzujeme zapojiť sa 5.-9.12. od 8:00 -15:00 do zbierky „VIANOČNÉ FARSKÉ KILO“ vo Farskej Charite (Nám. M. Pavla 49). Vítané sú trvanlivé potraviny a drogéria. Sú určené pre rodiny v núdzi z našej farnosti.
 16. Vyšlo nové číslo Minoritského listu. Je vzadu na stolíku.
 17. V Levoči budú koledníci Dobrej noviny navštevovať domácnosti v pondelok 26. decembra od 13:30 do cca 17:30. Ak chcete koledníkov prijať, do 23. decembra sa zapíšte do zoznamu v sakristii Kostola Svätého Ducha (minoriti) alebo Baziliky sv. Jakuba.
 18. Liturgický kalendár
  • v utorok spomienka sv. Mikuláša, biskupa
  • v stredu spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
  • vo štvrtok slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie
  • v sobotu spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *