Oznamy 16. nedeľa v období cez rok (17.7.2022)

 1. V piatok po sv. omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 2. Na budúcu nedeľu o 10:00 bude v Bazilike sv. Jakuba slávnostná odpustová sv. omša ku cti sv. Jakuba, apoštola.
 3. Budúca nedeľa je z ustanovenia Svätého Otca Františka Svetovým dňom starých rodičov a seniorov. Je to nedeľa v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. Pre tohtoročný 2. svetový deň napísal pápež František posolstvo, ktorého hlavnou myšlienkou sú slová žalmu: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie.“ Posolstvo, ako aj modlitbu seniora si môžete prečítať na našej výveske, aj na našej stránke.
  V tento deň je  možné získať úplné odpustky, ktoré je možné tiež venovať na spôsob príhovoru dušiam v očistci. Podmienky získania odpustkov sú: sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Odpustky môžu získať:
  • starí rodičia, seniori a všetci veriaci, ktorí sa dňa 24. júla 2022 … zúčastnia na sv. omši, ktorá sa slávi z príležitosti tohto dňa;
  • veriaci, ktorí „osobne alebo virtuálne, prostredníctvom komunikačných prostriedkov, venujú určitý primeraný čas návšteve svojich starých bratov a sestier.“
  • chorí starí a všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu …. sa duchovne pripoja k posvätným sláveniam Svetového dňa a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu.“
 4. V našom chráme budú všetky sv. omše slávené z príležitosti tohto dňa.
 5. Farnosť Kluknava pozýva veriacich na púť k sv. Anne. Program púte je na výveske aj na našej webovej stránke.
 6. Liturgický kalendár
  • vo štvrtok spomienka sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, člena 1. rádu
  • v piatok sviatok sv. Márie Magdalény
  • v sobotu sviatok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *