Oznamy Zoslanie Ducha Svätého (5.6.2022)

 1. Dnes je v našom chráme odpustová slávnosť. O 11:00 bude slávnostnej svätej omši predsedať pallotín P. Peter Klubert zo Smižian. Dnes o 10:00 v Bazilike sv. Jakuba bude o. bp. Andrej Imrich vysluhovať sviatosť birmovania.
 2. Júnové pobožnosti sú každý deň o 15:30, v soboty po rannej svätej omši.
 3. V pondelok o 16:00 bude na Mariánskej hore sv. omša z príležitosti liturgickej spomienky prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi.
 4. V utorok je liturgická spomienka blahoslavených Michala a Zbigneva. V závere svätých omší bude požehnanie ich relikviami; zároveň je to posledný deň Novény pred sviatkom svätého Antona.
 5. Vo štvrtok, v piatok a v sobotu po sv. omšiach o 19:00 vystúpi v Bazilike sv. Jakuba sardínsky mužský spevácky zbor.
 6. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 7. V piatok Vás pozývame do nášho chrámu na tzv. Noc kostolov. V rámci nej vystúpi: o 20:00 spevácky zbor Chorus Minor pod vedením Márie Kamenickej; o 21:00 orgánové skladby v podaní Michaely Kuľovej; o 22:00 spevácky zbor Collegium basilica pod vedením Janky Višňovskej; o 23:00 orgánový koncert v podaní Lukáša Bachledu; 10 min. pred každým vystúpením br. Martin krátko predstaví náš kostol.
 8. V sobotu od 17:00 pozývame mladých z Levoče a okolia na grilovačku vo dvore nášho kláštora. Akciu môžete podporiť koláčom, šalátom alebo inou dobrotou. Ďakujeme!
 9. V sobotu na Noc kostolov pozývajú evanjelici. O 19:00 bude orgánový koncert Bach, Marckfelner v podaní Marty Gáborovej a Pavla Dzurika; o 20:30 Z pokladov historickej knižnice v evanjelickom kostole Dr. Janka Petőczová – prednáška, krátky film, výstava; o 21:30 nočná prehliadka kostola.
 10. Na budúcu nedeľu si Ružencové bratstvo vykoná púť na Mariánsku horu. Na Mariánsku horu pôjde aj autobus. O 13:15 zo Sídliska Západ – Francisciho, bude stáť aj pri bývalom Pionieráku. O 14:00 sa pomodlíme posvätný ruženec, následne bude sv. omša.
 11. Minulú nedeľu sa v zbierke na katolícke masmédiá vyzbieralo 375€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 12. Povzbudzujeme Vás zapojiť sa aj do zbierky na Národné stretnutie mládeže T22 kúpením veselých ponožiek v cene 8€ v sakristii nášho kostola.
 13. Chlapcov a dievčatá vo veku 7-13 rokov pozývame na detský tábor do Brehova v termíne od 5. do 12. augusta. Cena: 100€. Prihlášku si môžete vyžiadať mailom od brata Tomáša M. Vlčeka na adrese tomasmariavlcek@minoriti.sk.
 14. Farnosť Hrabušice sa uchádza o finančnú podporu nadácie VUB na opravu stredovekého zvona. Zahlasovať môžete poslaním SMS prostredníctvom nadaciavub.sk/poklady
 15. Liturgický kalendár
  • v pondelok Turíčny pondelok
  • v utorok spomienka bl. Michala Tomaszeka a Zbigneva Strzałkowského, kňazov a mučeníkov
  • vo štvrtok sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
  • v sobotu spomienka sv. Barnabáša, apoštola
  • v nedeľu slávnosť Najsvätejšej Trojice

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *