Oznamy 2. veľkonočná nedeľa (24.4.2022)

 1. Dnešná nedeľa je nedeľou Božieho milosrdenstva.
  • Vo svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch bude odpustová slávnosť. Program je na výveske.
  • Pri kaplnke Božieho milosrdenstva na začiatku aleje sv. Jána Pavla II bude o 13:30 modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Na Mariánskej hore bude sv. omša o 14:30.
  • V našom chráme bude o 15:00 pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.
  • Dnes môže úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci získať každý, kto si pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva nábožne uctí tento obraz, splní obvyklé podmienky a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo – napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti.“
 2. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
 3. V utorok o 15:00 bude na farskom úrade druhé preskúšanie birmovancov. Potrebné materiály sú na farnostlevoca.sk v sekcii BIRMOVKA 2022. Účasť všetkých birmovancov je povinná. Potrebná je aj kartička birmovanca.
 4. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Márie Palenčárovej.
 5. Na budúcu nedeľu bude duchovná obnova Ružencového bratstva (RB) – členov živého, svätého a večného ruženca. Môžu prísť aj záujemcovia o vstup do RB. Obnova začne o 9:20 v Bazilike sv. Jakuba modlitbou ruženca, o 10:00 bude sv. omša, ktorú bude sláviť promótor pre ruženec na Slovensku, p. Matej Šulik OP, o 14:00 v gymnaziálnom kostole bude prednáška o formách RB, voľby RB a obnova sľubov RB.
 6. Budúca nedeľa je prvým májovým dňom. Májové pobožnosti budú u nás v soboty po rannej svätej omši, v ostatné dni o 15:30; v bazilike budú na začiatku večerných sv. omší, v sobotu a v nedeľu 10 min. pred večernými sv. omšami.
 7. V sakristii baziliky a na farnostlevoca.sk sú k dispozícii prihlášky na Prvé sväté prijímanie. Vyplnené je potrebné odovzdať na fare, príp. v bazilike do 30.4.2022.
 8. Liturgický kalendár
  • v pondelok je sviatok sv. Marka, evanjelistu
  • v piatok sviatok Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi,
   patrónky Európy
 9. Otcovia biskupi nám napísali:

Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *