Oznamy Nedeľa zmŕtvychvstania (17.4.2022)

 1. Od dnešnej nedele sa počas celého veľkonočného obdobia budeme modliť Raduj sa, nebies Kráľovná namiesto modlitby Anjel Pána.
 2. Dnes aj zajtra sú sväté omše ako zvyčajne v nedeľu: Bazilika sv. Jakuba o 8:00, 10:00 a 19:00; gymnaziálny kostol o 9:00; u nás o 9:00, 11:00 (najmä pre rodiny s deťmi), 16:00. V bazilike na Mariánskej hore bude zajtra o 14:30 – touto svätou omšou začínajú sv. omše v nedele o 14:30.
 3. Novéna k Božiemu milosrdenstvu bude dnes a zajtra o 15:45, v týždni o 15:35; v sobotu o 7:35.
 4. V utorok prebieha novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov sa v kázňach svätých omší zamýšľame nad životom a myšlienkami sv. Antona.
 5. Od utorka obnovíme v našom chráme modlitbu vešpier po svätej omši o 15:50.
 6. V piatok po svätej omši prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Horváthovej.
 7. Budúca nedeľa je nedeľou Božieho milosrdenstva. Vo svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch bude odpustová slávnosť. Program je na výveske.
  Pri kaplnke Božieho milosrdenstva na začiatku aleje sv. Jána Pavla II bude o 13:30 modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.
  V našom chráme bude o 15:00 pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.
  V túto nedeľu môže úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci získať každý, kto si pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva nábožne uctí tento obraz, splní obvyklé podmienky a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo – napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti.“
 8. V sakristii baziliky a na farnostlevoca.sk sú k dispozícii prihlášky na Prvé sväté prijímanie. Vyplnené je potrebné odovzdať na fare, príp. v bazilike do 30.4.2022.
 9. Vzadu na stolíku je k dispozícii nové číslo Minoritského listu. Môžete si ho prečítaj aj na internete.
 10. Úprimné Pán Boh zaplať vyjadrujeme všetkým, ktorí sa podieľali na skrášlení slávenia Veľkonočných sviatkov v našom chráme, osobitne bratovi Ondrejovi a ženám za upratovanie a výzdobu kostola, ako aj Chorus Minor za nádherné obohatenie slávenia Veľkonočného trojdnia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *