Oznamy Kvetná nedeľa (10.4.2022)

 1. Dnes o 15:00 bude krížovú cestu viesť brat Ondrej. Od 14:00 do 19:00 bude v Bazilike sv. Jakuba hlavná veľkonočná spoveď. Kvôli tomu u nás nebude sv. omša o 16:00.
 2. V piatok si Pán povolal vo veku 85 rokov Edwarda Barana otca nášho spolubrata Adama. Pohreb bude v pondelok v poľskej Krzemienici. Odporúčame ho do Vašich modlitieb.
 3. V tomto týždni budeme ešte spovedať v pondelok – stredu od 15:00; v bazilike počas ranných sv. omší a od 17:00.
 4. V utorok sa začína novéna pred sviatkom svätého Antona – počas 9 utorkov si v kázňach svätých omší priblížime život a myšlienky sv. Antona; po svätej omši o 15:50 bude krátka pobožnosť.
 5. Zelený štvrtok – V katedrále sv. Martina bude o 9:00 svätá omša svätenia olejov. Svätá omša na Pamiatku Pánovej večere bude u nás o 15:50, v bazilike o 19:00.
 6. Veľký piatok – o 8:00 Vás pozývame na modlitbu ranných chvál a posvätného čítania. O 13:00 pri evanjelickom kostole začne ekumenický pašiový sprievod; o 14:45 začneme v našom chráme novénu k Božiemu milosrdenstvu, o 15:00 obrady Veľkého piatku. V bazilike sa obrady začnú o 17:00. V tento deň nás zaväzuje prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
 7. Biela sobota – o 7:00 bude v bazilike modlitba posvätného čítania a ranných chvál, v našom chráme o 8:00, po nej bude u nás výmena oltárnych plachiet. Vyloženie Sviatosti oltárnej v Božom hrobe bude v bazilike do 19:30, kedy sa začnú obrady Veľkonočnej vigílie, u nás bude o 15:00 novéna k Božiemu milosrdenstvu poklona Sviatosti bude od ranných modlitieb do 20:00. Povzbudzujeme Vás zotrvať tento deň pri Pánovom hrobe v rozjímaní nad jeho láskou a obetou. O 21:00 začnú v našom chráme obrady Veľkonočnej vigílie. Prineste si na ne sviece kvôli obnove krstných sľubov. Po skončení vigílie bude u nás svätenie veľkonočných jedál.
 8. Veľkonočná nedeľa – sväté omše ako zvyčajne v nedeľu. O 6:00 bude v bazilike svätenie veľkonočných jedál. O 15:45 bude v našom chráme novéna k Božiemu milosrdenstvu.
 9. Veľkonočný pondelok – sväté omše u nás i v bazilike ako v nedeľu; na Mariánskej hore o 14:30 – touto svätou omšou začínajú sv. omše v nedele o 14:30.
 10. Minulú nedeľu sa v zbierke na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine vyzbieralo 715€. Všetkým darcom vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 11. Úprimné Pán Boh zaplať adresujeme aj všetkým tým, ktorí sa v piatok zapojili do veľkého predsviatočného upratovania nášho kostola.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *