Oznamy 29. nedeľa v období cez rok (17.10.2021)

 1. V nedeľu sú sväté omše v Bazilike sv. Jakuba o 7:00, 8:00, 10:00, 17:00 a 19:00; v gymnaziálnom kostole o 9:00; u nás o 9:00 (najmä pre seniorov), 11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00 a 18:00.
 2. Októbrové ružencové pobožnosti sú u nás v nedeľu a počas týždňa o 15:00, v soboty o 7:15; v Bazilike sv. Jakuba v sobotu a nedeľu o 18:40, v týždni o 18:00.
 3. Od pondelka podľa Covid automatu budeme v druhom stupni ohrozenia. Aj v ňom je dovolené, aby bola maximálne 1 osoba na 15 m2, pričom je potrebné mať zoznam účastníkov. Pri vchode kostola je označená krabica, do ktorej je potrebné hodiť papierik so svojím menom, priezviskom a tel. číslom. Papieriky s údajmi si pripravte doma.
 4. V pondelok o 15:00 pozývame k modlitbe ruženca pred svätou omšou deti. Chceme sa tak pripojiť k iniciatíve Milión deti sa modlí ruženec (www.miliondeti.sk)
 5. Vo štvrtok po svätej omši o 15:50 bude v našom kostole prednáška v rámci 4. ročníka Diecéznej školy viery. Tento ročník je zameraný na Sv. písmo.
 6. V piatok po svätej omši o 15:50 prosíme o upratovanie kostola ružu p. Emílie Bobkovej. Pozývame aj dobrovoľníkov.
 7. V piatok bude na Mariánskej hore sv. omša o 16.00 z príležitosti liturgickej spomienky sv. Jána Pavla II.
 8. Povzbudzujeme deti, mládež i ostatných zapojiť sa do kampane RE246 renew, ktorá má za cieľ spoločnými silami vyzbierať z prírody 246 vriec odpadu. Inšpirovaní encyklikou pápeža Františka – Laudato Si sa konkrétnymi skutkami angažujme v starostlivosti o náš spoločný domov. Viac info na výveske a na komisia.sk Nadšencov z nášho okolia pozývame na spoločný zber v sobotu o 9:30. Pôjdeme od kláštora.
 9. Budúca nedeľa je Misijná nedeľa. Intenzívnejšie podporme misie a misionárov modlitbami a osobnými obetami. Zbierka počas každej sv. omše bude na tento úmysel.
 10. Deti, ktoré by sa chceli zapojiť do detského spevokolu a spievať na svätých omšiach v nedele o 11:00, môžu rodičia prihlásiť osobne v sakristii alebo mailom na levoca@minoriti.sk. Uveďte meno dieťaťa a tel. kontakt na jedného z rodičov.
 11. V sakristii alebo mailom na levoca@minoriti.sk môžete nahlásiť priezviská rodín zosnulých, ktoré budeme čítať a za ktorých sa budeme modliť počas pobožností v oktáve sviatku Všetkých svätých.
 12. Žiaci deviateho ročníka ZŠ, študenti gymnázií z kvarty a všetci, ktorí prejavili záujem o prijatie sviatosti birmovania si môžu stiahnuť prihlášku na farnostlevoca.sk v sekcii Birmovanie. Potrebné je odovzdať ich do 31.10. v sakristiách našich kostolov alebo na farskom úrade.
 13. Liturgický kalendár
  • v pondelok sviatok sv. Lukáša, evanjelistu
  • v stredu sviatok bl. Jakuba Strepu, biskupa, člena 1. rádu
  • v piatok spomienka sv. Jána Pavla II., pápeža
  • v sobotu spomienka sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, člena 1. rádu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *